Lakiehdotus 17-vuotiaiden laajasta ajo-oikeudesta keräsi kritiikkiä – "Muutos huonontaisi liikenneturvallisuutta"

Poliisilla ei riittäisi aikaa valvoa 17-vuotiaiden viikonloppuöiden ajokieltoa. Pyöräliitto pelkää jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden joutuvan entistä suurempaan vaaraan liikenteessä.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan muutosten tavoitteena on myös joustavoittaa ajokortin hankintaa ja viranomaisten toimintaa. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Liikenneturvallisuuden epäillään huononevan, jos 17-vuotiaat saavat laajan oikeuden henkilöautolla ajamiseen. Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoja hallituksen esitysluonnokseen ajokorttilain muutoksista.

Yksi merkittävimpiä muutoksia luonnoksessa on 17-vuotiaiden mahdollisuus hankkia henkilöauton ajokortti huoltajan suostumuksella. Nyt ajokortin saaminen 17-vuotiaana edellyttää poikkeuslupaa, joita on kuitenkin myönnetty merkittävälle osalle ikäluokasta.

Esitysluonnoksen mukaan 17-vuotias ei kuitenkaan saisi ajaa lauantaisin ja sunnuntaisin kello 00–05, jolla pyritään vähentämään viikonloppuöiden vakavia liikenneonnettomuuksia. Lisäksi 17-vuotiaan kuljettajan tulisi käyttää autoon kiinnitettävää alaikäisen kuljettajan tunnusta.

Annetuissa lausunnoissa (siirryt toiseen palveluun) on kiitelty ehdotusta, koska se helpottaa nuorten liikkumismahdollisuuksia myös syrjäisemmillä alueilla Suomessa. Esimerkiksi Lukiolaisten liitto on jo aiemmin pitänyt yöaikaisen ajamisen rajoitusta ongelmallisena.

Monissa lausunnoissa arvioidaan 17-vuotiaiden laajan ajo-oikeuden kuitenkin johtavan liikenneturvallisuuden huononemiseen.

Ylen uutisessa marraskuun alussa nuoret iloitsivat ajokorttiuudistuksesta, mutta totesivat myös tietävänsä sen vaarat.

Poliisihallitus: Muutos ei edistä liikenneturvallisuutta

Yksi ehdotusta kritisoivista tahoista on Poliisihallitus. Sen mukaan ehdotettu muutos edelleen huonontaisi liikenneturvallisuutta 17-vuotiaiden henkilöautoilun lisääntyessä.

Poliisihallitus viittaa Traficomin seurantatutkimukseen (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan 17-vuotiaat syyllistyvät keskimäärin 18-vuotiaita useammin ajokieltorikoksiin ja että 17-vuotiailla törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen on selvästi 18-vuotiaita useammin väliaikaisen ajokiellon perusteena.

17-vuotiaiden mahdollisuus liikkua henkilöautolla vähentäisi mopoilua, mopoautoilua ja moottoripyöräilyä. Poliisihallitus arvioi, että tämäkään ei parantaisi liikenneturvallisuutta, sillä "auton suurempi nopeus ja massa aiheuttavat kolaritilanteissa huomattavasti edellä mainittuja ajoneuvoja suurempia törmäysvoimia."

Samaan kiinnittää huomiota Pyöräliitto, jonka mielestä ei ole riittävästi arvioitu, miten laki vaikuttaa auton ulkopuolella olevien turvallisuuteen.

– Suojaamattomien liikenteen osapuolien turvallisuus vähenee, kun liikenteeseen tulee nuorempia kuljettajia isoilla ajoneuvoilla. Mopolla aiheutetut vakavat jalankulkijoiden onnettomuudet ovat harvinaisia, mutta autoilla näitä tulee 17-vuotiaat aiheuttamaan, Pyöräliitto kirjoittaa lausunnossaan.

Nuorten kuljettajien kovia ylinopeuksia Pyöräliitto vähentäisi 17–19-vuotiaiden autoihin asennettavalla nopeudenrajoittimella.

Ajokieltoa toivotaan myös arkiöille

Useissa lausunnoissa ei pidetä pelkkää viikonloppuöiden ajokieltoa 17-vuotiaille kuljettajille riittävänä, vaan toivotaan, että kielto koskisi myös arkiöitä.

– Yöaikainen ajo-oikeuden rajoitus tulisi olla voimassa kaikkina öinä (kello 00-05), koska suuri osa nuorten vakavista onnettomuuksista tapahtuu yöaikaan. Erityisesti koulujen ja oppilaitosten loma-aikoina nuoret liikkuvat ja kokoontuvat yhteen myös arkena, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kommentoi.

Samaa laajennusta toivoo Liikenneturva. Se katsoo myös, että ajokortin ensimmäisten kuukausien aikana ajaminen pitäisi sallia vain niin, että kyydissä on aikuinen. Liikenneturva ehdotti samaa keväällä Ylen haastattelussa.

Yleisesti Liikenneturva pitää ehdotettua ajokorttilain muutosta esitettyjen liikenneturvallisuustavoitteiden vastaisena. Sen mukaan "Suomessa nuorten ikäryhmän suhteellinen osuus kaikista liikenteessä tapahtuneista vakavista loukkaantumisista on Euroopan suurin."

Poliisihallitus huomauttaa, että poliisilla ei ole lauantai- ja sunnuntaiöisin ole juuri resursseja valvoa aikarajoituksen noudattamista, koska ajat ovat hälytystoiminnassa vilkkaita. Poliisihallitus pitääkin parempana huomattavasti laajempia, esimerkiksi kaikkia öitä klo 22–05 koskevia aikarajoituksia.

Ministeriö jatkaa lain valmistelua. Laki voisi tulla voimaan ensi keväänä.

Voit keskustella aiheesta torstaihin 18.11. klo 23:een asti.

Lue myös