Korsnäsissa tehdään tuulimittauksia merituulivoimapuistoa varten

Korsnäsin kunta hyväksyi merituulivoiman kaavoitusaloitteen syksyllä 2020. Kesällä alueella eteni ympäristövaikutusten arviointiin. Arvioiden mukaan Korsnäsin merituulivoimapuisto voisi olla tuotannossa aikaisintaan 2028.

Porin Tahkoluodossa käynnistyi Suomen ensimmäinen merituulivoimapuisto elokuussa 2017. Kuva: Mika Viljanen / Yle

Metsähallitus aloittaa tuulimittaukset Maalahdessa.

Tuulimittaukset ovat osa Korsnäsin edustalle, 15 km päähän merelle suunniteltavan merituulivoimapuiston valmisteluja. Työ alkaa mittauksiin tarvittavan maston pystytyksellä marraskuun aikana.

Metsähallitus mittaa tuuliolosuhteita 170 metrinen tuulimittausmaston avulla Maalahden Bergössä vuokraamallaan alueella. Maston pystytyksessä käytetään sekä nosturia että helikopteria.

Mittauksilla varmistetaan alueen tuuliolosuhteet, kuten muun muassa keskituulennopeus ja tuulen nopeuden vaihtelu eri korkeuksilla.

Tuuliolosuhteet mitataan mahdollisimman läheltä tuulivoimaloiden suunniteltua napakorkeutta. Ennakkoarvioiden mukaan Korsnäsin merituulivoimapuistolle suunniteltu alue on hyvätuulinen.

Mittaukset kestävät noin kaksi vuotta, joiden jälkeen masto puretaan.

Suomessa on vireillä kymmenkunta merituulivoimapuistoa. EU kaavailee merituulivoimalle isoja kasvulukuja lähivuosikymmeninä.