Meri-Lapin koululaisten kasvomaskin käytössä turnausväsymystä, myös opettajilla maskien käyttö on vähentynyt

Rehtoreiden mukaan peruskoulujen yläluokilla kasvomaskia on viime aikoina käyttänyt enimmillään noin puolet oppilaista, vähimmillään vain muutama. Opettajien joukossa tilanne niin ikään vaihtelee.

Maskin käyttö kouluissa on vapaaehtoista, mutta Länsi-Pohjassa on ollut voimassa laaja maskisuositus jo 3. marraskuuta lähtien. Kuva: Joni Takalo / Yle

Länsi-Pohjan alueen koululaisista vain suhteellisen pieni osa käyttää kasvomaskia koulussa. Yleisradion tekemässä kyselyssä koulujen rehtorit kertovat, että maskien käytössä on ajoittain nähtävissä väsymistä.

Toki suurin osa 12 vuotta täyttäneistä on rokotettu, mikä osaltaan voi vaikuttaa siihen, kuinka tärkeäksi maski mielletään. Länsi-Pohjassa on kuitenkin voimassa laaja maskisuositus pahentuneen koronatilanteen vuoksi.

Peruskoulujen yläluokilla kasvomaskia on viime aikoina käyttänyt enimmillään lähes puolet oppilaista, vähimmillään vain muutama. Lukioissa ja varsinkin ammattiopistossa määrä on suurempi.

– Välillä aina nähdään, että väsymistä tapahtuu, mutta sitten taas, jos todetaan koululla koronatartunta, vireystila maskin käytössä nousee. Meidän koulussa oppilaiden keskuudessa maskin käyttö asettuu jonnekin puolen ja kolmasosan väliin, kertoo Kemin Syväkankaan koulun rehtori Mika Timonen.

Syväkankaan koulu on Kemin suurin koulu, jossa on 550 oppilasta.

Opettajien ja muun henkilökunnan joukossa tilanne niin ikään vaihtelee, 100-prosenttinen käyttöaste on kyselyn mukaan noin kolmasosassa alueen kouluista.

Mika Timonen kertoo, että opettajista osa käyttää maskia, osa visiiriä. Puhetyöläiselle maski on raskas pitää yhtäjaksoisesti pitkään.

– Maski on kyllä kasvoilla, mutta välillä sitä on pakko käyttää hieman pois, jotta jaksaa jatkaa puhumista. Tunnista ja sen sisällöstä riippuen tietysti.

Kaikissa alueen kouluissa on tarjolla maksuttomasti maskeja sekä oppilaille että henkilökunnalle. Vallitsevista maskisuosituksista muistutetaan sekä oppilaita että henkilökuntaa. Oppilaille asiasta viestitään Wilman kautta ja muutamissa kouluissa myös luokissa tuntien alkaessa.