Työttömyys väheni kaikissa Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan kunnissa

Pohjanmaan ELY-­keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 5,8 prosenttia. Luku on manner­-Suomen alhaisin.

Työttömyys laski lokakuussaPohjanmaan ELY-keskuksen alueella lähes kaikissa ikäryhmissä vuodentakaiseen verrattuna. Kuva: Matti Myller / Yle

Työttömien työnhakijoiden määrä väheni lokakuussa kaikissa Pohjanmaan ELY-keskusalueen kunnissa. Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli lokakuun lopussa 6 601 työtöntä työnhakijaa, se on 3 390 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Viime vuoteen verrattuna määrällisesti eniten työttömien määrä vähentyi Vaasassa, Mustasaaressa ja Pietarsaaressa. Pohjanmaan ELY-­keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta, 5,8 prosenttia on manner­-Suomen alhaisin.

Suurin työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Kokkolassa, 7,8 %. Kaiken kaikkiaan Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella työttömyys pienentyi 33,9 % vuodentakaisesta.

Työttömyys laski lähes kaikissa ikäryhmissä vuodentakaiseen verrattuna. Prosentuaalisesti työttömyys pieneni eniten 40–44-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa työttömiä oli lokakuun lopussa 507 henkilöä vähemmän vuotta aiempaan nähden, prosetnteissa -45,5 %.

Eniten työttömiä työnhakijoita oli 60–64-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa oli kaikkiaan 1 074 työtöntä. Työttömien työnhakijoiden määrä pienentyi kaikissa ikäryhmissä lukuun ottamatta yli 64-vuotiaiden ikäryhmää, jossa työttömien määrä kasvoi 1 henkilöllä vuotta aiempaan nähden.

- Erityisen positiivinen suunta näkyy nuorten työllisyyden kehityksessä. Nuorten työttömien määrä vähentyi selvästi vuoden takaiseen nähden, Pohjanmaan TE-toimiston johtaja Mika Palosaari iloitsee.

Pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyi lokakuuussa

Pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi. Lokakuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 2 330, mikä on 242 enemmän kuin vuotta aikaisemmin, mutta 100 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 1 072, mikä on 192 enemmän kuin vuosi sitten.

Avoimien työpaikkoja oli lokakuussa aiempaa enemmän

Avointen työpaikkojen määrä Pohjanmaan ELY-keskusalueella nousi vuoden takaiseen verrattuna yhteensä 2 018 paikkaa, + 56,6 %. Lokakuun aikana uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistoon 3 109, mikä on 1 238 enemmän eli + 66,2 % kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.

Uudet avoimet työpaikat lisääntyivät vuotta aikaisempaan verrattuna lähes kaikissa ammattiryhmissä, eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden ryhmässä. Avointen työpaikkojen määrä vähentyi ainoastaan maanviljelijöiden, metsätyöntekijöiden ym. ammattiryhmässä.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.