Nuorten mielenterveyspalveluihin parannuksia Pohjanmaalla – matalan kynnyksen palvelut on otettu hyvin vastaan

Rahoitus on tullut Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kanssa.

Koulujen oppilashuoltohenkilöstöä koulutetaan lyhytterapiamenetelmään, jonka tarkoituksena on auttaa masennuksesta kärsiviä nuoria mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kuva: Antro Valo / Yle

Nuorten mielenterveyspalveluita parannetaan Pohjanmaalla. Yläkoulujen kuraattoreita, terveydenhoitajia ja psykologeja on tänä vuonna koulutettu masennuksen lyhytterapian ohjaajiksi, eli IPC-menetelmän ohjaajiksi.

Menetelmän avulla tunnistetaan masennusoireita ajoissa sekä tuetaan nuorten psykososiaalista hyvinvointia. Tärkeintä on puuttua nuoren masennukseen mahdollisimman nopeasti, jotta nuoren tilanne ei pääse huononemaan.

Kaikkiaan tähän mennessä on koulutettu kaksitoista oppilashuollossa työskentelevää henkilöä. Heitä on Vaasassa Porvarinkadun ja Savilahden kouluissa, Mustasaaressa, Närpiössä ja Pietarsaaressa.

Kyse on matalan kynnyksen avusta, joka on perhekeskuksen projektityöntekijä Anne Prihan mukaan tärkeää.

– Näen sen kyllä hyvin tärkeänä, sillä koululla nuoret ovat ja siellä heidät tavoitetaan. Tämä on matalan kynnyksen avuntarjoamista. Koulussa kynnys ottaa apua vastaan on matalampi.

Kokemukset myönteisiä

Tarkoituksena on laajentaa koulutusta tulevaisuudessa muihinkin yläkouluihin. Seuraavaksi suunnitteluvaiheessa ovat toisen asteen oppilaitokset.

Tähän mennessä kokemukset ovat olleet hyviä, sanoo Priha.

– Myönteisenä asiana on otettu vastaan.

Yläkoulujen henkilökunnan lisäksi on koulutettu myös henkilöitä alueen psykososiaalisia palveluita tarjoavissa yksiköissä.

Muun muassa Vaasassa Nuorisoasema Klaarassa ja Mielenterveys- ja riippuvuuskeskus Horisontissa on lyhytterapiamenetelmän koulutuksen saaneita työntekijöitä.

Nuorten mielenterveyspalveluita on kehitetty Tulevaisuuden sotekeskus -hankerahan avulla.