Vuoden tieteentekijä on Twitter-aktiivi ja työhyvinvoinnin edistäjä – Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori Tapio Määttä uskoo avoimuuteen

Vuoden tieteentekijänä on palkittu ensimmäistä kertaa työnantajan edustaja. Tapio Määttää kuvataan avoimeksi ja kannustavaksi johtajaksi. Määttä on myös aktiivinen twiittaaja tiedeasioista.

Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori Tapio Määttä on palkittu vuoden 2021 tieteentekijänä. Kuva: kuva: Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori Tapio Määttä on valittu vuoden tieteentekijäksi. Valinnan teki Tieteentekijöiden liiton hallitus.

Tapio Määttä on koulutukseltaan oikeustieteen tohtori ja hän on ollut ympäristöoikeuden professorina Itä-Suomen yliopistossa vuodesta 2000 lähtien. Akateemisena rehtorina hän aloitti vuonna 2020.

Tieteentekijöiden liitto palkitsi nyt ensimmäistä kertaa vuoden tieteentekijänä työantajapuolen edustajan. Lapin yliopistossa oman tiedepolkunsa aikoinaan aloittanut Määttä on yllättynyt ja iloinen valinnastaan vuoden tieteentekijäksi.

Yksi palkintoperuste on Määtän määrätietoinen toiminta apurahatutkijoiden aseman parantamiseksi. Itä-Suomen yliopistossa tarjotaan nykyään kymmenen prosentin työsuhde apurahatutkijoille.

Palkintoraati arvostaa panostuksia työhyvinvointiin

Palkintoraadin mukaan Tapio Määttä korostaa johtajan vastuuta työhyvinvoinnista. Yliopistoon on palkattu Määtän aloitteesta opetusavustajia helpottamaan opettajien työkuormaa etä- ja hybridiopetuksen aikana.

– Uskon avoimeen vuorovaikutukseen, koska sitä kautta koko yliopistoyhteisön työ- ja opiskeluhyvinvointi edistyy ja pääsemme tekemään parhaita päätöksiä.

Itä-Suomen yliopistoon on palkattu myös tukihenkilöitä auttamaan digipedagogiikassa. Palkintoperusteluissa kiitetään myös Määtän johtamistapaa. Johtamisessa korostuvat viestintä ja yhteisön kuunteleminen.

– Asioita saa parhaiten edistettyä ja ongelmia ratkaistua niin, että käsittelee niitä jo keskeneräisenä mahdollisimman laaja-alaisesti koko henkilökunnan kanssa. Yhdessä pöydälle nostaen löydetään parhaat ratkaisut, miettii Määttä.

#MinäTutkin nostaa tutkimusaiheita yleiseen tietoisuuteen

Tapio Määttä on myös aktiivinen keskustelija yhteisö- ja mikroblogipalvelu Twitterissä. Määtällä on siellä lähes 17 000 seuraajaa. Twitterissä Määttä nostaa laajasti esiin tutkimukseen, tieteeseen ja yliopistoon liittyviä asioita.

Tapio Määttä oli aloitteellinen myös syksyllä 2020 Twitterissä käynnistyneessä #MinäTutkin-kampanjassa. Siinä tieteentekijöitä kannustetaan kertomaan omasta tutkimuksestaan.

Kyseinen kampanja on tutustuttanut suurta yleisöä ennestään tuntemattomiin tutkijoihin ja tutkimusaiheisiin.

Aiheesta voi keskustella 27.11.2021 kello 23:een saakka.

Lue lisää: