Kouvolan piti tehdä Utissa arkeologinen maastoselvitys lääkärihelikopterin takia – alueella saattaa olla sodanaikaisia rakenteita

Kymenlaakson museo on edellyttänyt Utissa arkeologista inventointia lääkärihelikopterin tontilla. Tarkoituksena oli selvittää, onko alueella sodanaikaisia rakenteita. Tulokset selviävät parin viikon päästä.

Kaakkois-Suomen lääkärihelikopterin tukikohdaksi päätettiin kolme vuotta sitten Kouvolan Utti. Kuvassa Vantaan tukikohdan lääkärihelikopteri. Kuva: Nina Svahn / Yle

Kouvolan kaupunki on teettänyt arkeologisen inventoinnin Utissa lääkärihelikopterin takia.

Arkeologinen inventointi tarkoittaa maastoselvitystä, jossa tarkastetaan ennestään tunnettuja muinaisjäännöksiä ja etsitään uusia kohteita. Tavoitteena oli selvittää, onko lääkärihelikopterille suunnitellulla tontilla sodanaikaisia rakenteita.

– Saimme ministeriöltä pyynnön, että selvittäisimme asiaa Museoviraston kanssa, Kouvolan kehitysjohtaja Petteri Portaankorva kertoo.

Kouvolan kaupunki on ollut asiasta yhteydessä myös Kymenlaakson museoon, joka vastaa alueen kulttuuriympäristön suojelutehtävistä.

Arkeologisiin inventointeihin erikoistunut yritys on tehnyt maastotyöt marraskuun aikana. Kouvolan kaupunki saa selvityksen tulokset joulukuussa.

Selvitystarve koskee uutta aluetta

Erityisasiantuntija Lasse Ilkka sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo, että alueelle ei saa ruveta rakentamaan ennen arkeologista inventointia.

– Meille tuli yllätyksenä, että alueella pitää tehdä arkeologinen inventointi, Lasse Ilkka sanoo.

Alkuperäinen tontti sijaitsi lentopaikan sisällä, jossa selvitystä ei vaadittu.

Selvitys koskee yhtä aluetta, jota on esitetty uudeksi lääkärihelikopterin sijaintipaikaksi.

Lääkärihelikopterille on selvitetty uutta sijaintia Utissa, koska tukikohdalle ensi vaiheessa esitetty alue katsottiin olevan liian lähellä siviililaskuvarjohyppääjiä.

Kouvolassa sijaitseva Utin kenttä on yksi vilkkaimmista laskuvarjohyppykeskuksista.

Museovirasto: "Aina löytyy ratkaisu"

Museoviraston intendentti Helena Ranta kommentoi yleisellä tasolla, että mahdolliset löydöt eivät yleensä estä rakentamista.

– Aina ratkaisu löytyy, ei se mitään estä. Ne ovat neuvotteluasioita.

Helena Rannan mukaan kyse voi olla vaikka pienestä siirrosta. Siihen kuitenkin pyritään, ettei jäännöksiin kajota.

– Se on kuitenkin erittäin harvinaista, että siihen ei missään tilanteessa voida koskea, intendentti Helena Ranta sanoo.

Kouvolan kehitysjohtajan Petteri Portaankorvan käsityksen mukaan alueella ei ole aiemmin tehty arkeologista inventointia. Aiemmat tarkastelut perustuvat hänen mukaansa ilmakuviin, laserkeilausaineistoon ja yleiskirjallisuuteen.

– Epäilemme, että sodanaikaiset rakenteet ovat hävinneet jo vuosikymmeniä sitten. Alue on ollut pitkään Puolustusvoimien aktiivisessa käytössä, Portaankorva sanoo.

Voit keskustella aiheesta 26.11.2021 kello 23.00 asti.