Neljästä hakijasta kaksi Kainuun kunnista saa korotusta harkinnanvaraiseen valtionavustukseen

Kainuun kunnista Kuhmo ja Paltamo saavat harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta. Sotkamo ja Hyrynsalmi hakivat, mutta jäivät ilman avustusta.

Kainuun kunnista Kuhmo ja Paltamo ovat saaneet harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta.

Kuhmo sai korotusta 1,45 miljoonaa euroa, kun se haki kahta miljoonaa euroa. Paltamo haki myös reilua kahta miljoonaa, ja sai 595 000 euroa.

Sotkamo haki kolmea miljoonaa euroa ja Hyrynsalmi 700 000 euroa, mutta avustusta ei myönnetty.

Korotusta voidaan myöntää kunnalle, joka tarvitsee lisätukea poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi. Lisäksi otetaan huomioon paikalliset erityisolosuhteet.

Tuen myöntäminen perustuu kokonaisarviointiin

Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta voidaan myöntää kunnalle, joka tarvitsee lisätukea poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi. Lisäksi otetaan huomioon paikalliset erityisolosuhteet.

Kunnat perustelivat korotuksen tarvetta hakemuksissaan muun muassa taloudellisen tilanteen heikkenemisellä, koronaepidemian aiheuttamilla tulomenetyksillä sekä lisäkustannuksilla, verotulojen yleisellä vähenemisellä, tilinpäätösten alijäämien kasvulla ja niiden tasapainotusongelmilla, valtionosuusleikkauksilla, palvelutarpeiden muutoksilla sekä poikkeuksellisilla ja ennakoimattomilla menoilla sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Kuntia vertailtiin niiden hakemuksessa esittämien perustelujen ohella vuosien 2019–2020 tilinpäätöksistä lasketuin tunnusluvuin. Talouden tunnuslukujen perusteella hakijakunnat saatiin taloustietojen mukaan samalle lähtöviivalle. Päätöksissä painotettiin vuoden 2020 tilinpäätösten tietoja.

Korotukset maksetaan kunnille tämän vuoden loppuun mennessä.

Lisää Kainuun uutisia Yle Areenassa: kuuntele, katsele ja lue mitä lähelläsi tapahtuu.