Kokoomuksen vaihtoehtobudjetti: Koulutuksen vahvistamiseen lähes 1,3 miljardin euron ohjelma

Kokoomus haluaa kääntää Suomen velkaantumisen selvään laskuun. Vaihtoehtobudjettiin sisältyvät 800 miljoonan euron tuloveron kevennykset ja mittava ohjelma kaikkien koulutusasteiden vahvistamiseksi.

Timo Heinonen, Petteri Orpo, Kai Mykkänen, Mari-Leena Talvitie ja Matias Marttinen valmistautuivat tänään Helsingissä Kokoomuksen vaihtoehtobudjetin julkistukseen. Kuva: Silja Viitala / Yle

Kokoomus lupaa vaihtoehtobudjetissaan keinot yli 100 000 ihmisen työllistämiseksi. Kokoomuksen mukaan sen vaihtoehdon perustana on työllisyys ja yrittäjyys.

– Me haluamme varmistaa, että kaikilla on mahdollisuus kannatella itseään omalla työllä. Tavoitteeksi tulee asettaa 80 prosentin työllisyysaste vuosikymmenen loppuun mennessä, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo linjaa.

Kokoomuksen mukaan sen vaihtoehtobudjetin suorat vaikutukset julkiseen talouteen vahvistavat julkista taloutta 1,5 miljardilla eurolla.

Vaihtoehtobudjetissa viitataan eduskunnan sisäisen tietopalvelun arvioon, jonka mukaan kokoomuksen esittämät uudistukset vahvistavat työllisyyttä 38 000 ihmisellä.

– Hallituksen laskentatapaa hyödyntäen voidaan arvioida, että jokainen työllistynyt vahvistaa julkista taloutta keskimäärin 25 000 eurolla. Kokoomuksen vaihtoehto vahvistaa julkista taloutta dynaamiset vaikutukset huomioiden miljardilla eurolla, vaihtoehtobudjetissa todetaan.

Eduskunnan sisäinen tietopalvelu ei arvioi kaikkien kokoomuksen esittämien työllisyysuudistusten vaikutusta.

Kokoomuksen mukaan sen koko työllisyyspaketti vahvistaa työllisyyttä 114 000–140 000 työllisellä ja sen julkista taloutta vahvistava vaikutus olisi 2,9–3,5 miljardia euroa.

Hallituksen budjettiesityksen menoja kokoomus leikkaisi noin 2 630 miljoonaa euroa. Vaihtoehtobudjetissa esitetään noin 550 miljoonan lisämenoja, joten menotaso laskee yhteensä noin 2 080 miljoonalla eurolla.

Kokoomuksen esittämät veromuutokset vähentävät valtion tuloja noin 1 405 miljoonaa euroa ja samaan aikaan hankitaan lisätuloja noin 875 miljoonaa euroa, joten kokonaistulot vähenevät yhteensä noin 530 miljoonalla eurolla.

Terveysverolla ja virvoitusjuomaverolla lisätuloja

Tuloverotuksen 800 miljoonan euron kevennystä kokoomus perustelee sillä, että yksilön tulee saada päättää oman työnsä hedelmistä nykyistä enemmän.

Tuloverokevennyksestä 200 miljoonaa euroa kohdistuisi pienituloisiin, kun työtulovähennystä korotettaisiin, ja 600 miljoonaa jakautuisi tasaisesti kaikkiin työ- ja eläketuloihin.

Kotitalousvähennykseen kokoomus esittää runsaan miljoonan euron pysyvää korotusta.

Lisätuloja kokoomus hankkisi uudella, terveysperusteisella verolla noin 150 miljoonalla eurolla ja laajentamalla virvoitusjuomaveron tuottoa noin sadalla miljoonalla eurolla

Kokoomus rahoittaisi osan ansiotuloverotuksen kevennyksestä lopettamalla eläkkeen kertymisen ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta. .Eduskunnan sisäinen tietopalvelu arvioi uudistuksen vahvistavan julkista taloutta noin 400 miljoonalla eurolla.

Kokoomus laajentaisi ansiosidonnaisen työttömyysturvan kaikille, jotta työttömien asema olisi nykyistä yhdenvertaisempi.

Panostuksia koulutukseen kaikilla asteilla

Kokoomus ehdottaa kaikkien koulutusasteiden vahvistamista yhteensä lähes 1,3 miljardin euron ohjelmalla.

– Rahoituksen tasoakin tärkeämpää on lopettaa jatkuva hankeralli kouluissa, jotta maailman parhaat opettajamme voivat keskittyä työhönsä, kokoomusjohtaja Petteri Orpo linjaa.

Timo Heinonen jutteli Petteri Orpon kanssa ennen tilaisuuden alkua. Oikealla Kai Mykkänen. Kuva: Silja Viitala / Yle

– Kokoomus panostaisi oppivelvollisuuden laajentamiseen varatut määrärahat opetuksen laadun, ohjauksen ja tukipalveluiden vahvistamiseen koulukirjojen ja -kuljetusten sijaan. Näin varmistamme, että jokainen oppilas saa tarvitsemaansa yksilöllistä opetusta ja tukea opinnoissaan, kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa luvataan.

Korkeakoulujen pääomitukseen kokoomus panostaisi miljardin.

Kokoomus esittää TKI-määrärahojen lisäämistä sata miljoonaa euroa joka vuosi kymmenen vuoden ajan. Suomen Akatemian pysyvää rahoitusta tulee kokoomuksen mielestä vahvistaa 35 miljoonaa euroa joka vuosi.

Varhaiskasvatuksessa kokoomus muuttaisi 80 miljoonan euron määräaikaisen rahoituksen pysyväksi. Varhaiskasvatuksen osallistumisastetta kokoomus nostaisi alentamalla varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja 30 miljoonalla eurolla.

Perusopetuksen 60 miljoonan euron määräaikaisesta tasa-arvorahoituksesta kokoomus tekiksi pysyvän.

Lukiokoulutuksessa kokoomus toteuttaisi rahoitusjärjestelmän uudistuksen, jotta rahoitus vastaisi paremmin todellisia kustannuksia. Lukiokoulutuksen perusrahoituksen vajetta kokoomus korjaisi 50 miljoonalla eurolla.

Ammatillisen koulutuksen 70 miljoonan euron opettaja- ja ohjaajaresurssin määräaikaisesta rahoituksesta kokoomus tekisi myös pysyvän.

Voit keskustella aiheesta lauantaihin 27.11. klo 23:een asti.

Lisää aiheesta: