Pohjalaismaakunnista löytyy yli 80 tuulivoimatuotantoon sopivaa aluetta – moni vaatii Natura-selvityksen ennen toteutumista

Pohjalaismaakuntien liittojen tekemä tuulivoimaselvitys on Suomen laajin maantieteellisesti.

Selvityksessä on karkoitettu tuulivoimatuotantoon soveltuvia uusia alueita pohjalaismaakunnissa. Kuvituskuva. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Pohjalaismaakunnista löytyy merkittävä määrä tuulivoimatuotantoon sopivia alueita.

Tämä selviää juuri valmistumassa olevasta Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan yhteisestä tuulivoimaselvityksestä. Toteuttajina ovat maakuntien liitot. Sen on laatinut FCG Finnish Consulting Group.

Selvityksessä kartoitettiin tuulivoimatuotantoon soveltuvia uusia alueita.

Sen perusteella 83 aluetta valittiin jatkotarkasteluun.

Eniten alueita sijaitsee Pohjanmaalla eli 36, niiden pinta-ala on 2 500 neliökilometriä. Toiseksi eniten tuulivoimatuotantoon sopivia alueita löytyy Etelä-Pohjanmaalta eli 30 kappaletta.

Keski-Pohjanmaalla alueita on selvityksen mukaan 25. Niiden yhteispinta-ala on 950 neliökilometriä, mikä enemmän kuin Etelä-Pohjanmaalla, missä alueita on 780 neliökilometrin verran.

Alueista on tehty vaikutusten arviointi ja koko alueesta yhteisvaikutusten arviointi.

Niiden perusteella suurin osa jatkotarkasteluun valituista alueista soveltuu kokonaan tai osittain tuulivoimatuotantoon. Kuitenkin monen alueen toteutuminen vaatii luonnonsuojelulain mukaisen Natura-arvioinnin ja lisäselvityksiä.

Alueiden määrä tarkentuu kun suunnitelmat etenevät

Tuulivoimaselvityksen tuloksia hyödynnetään maakuntakaavojen valmistelussa.

Maakuntakaavoihin päätyvät tuulivoima-alueet ratkaistaan vasta kaavoitusprosesseissa kuntien ja muiden viranomaisten kanssa.

Jokainen liitto tekee jatkosuunnitelmia, sitä mukaa kun maakuntakaavat etenevät. Tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden määrä tarkentuu, kun suunnitelmat etenevät.

Alueista 10 sijoittuu merialueille. Näin alueiden koko on 1 780 neliökilometriä.

Tuulivoima-alueiden koko vaihtelee 1–80 neliökilometrin välillä.

Vaikutusten arvioinnissa tutkittiin mahdollisten tuulivoima-alueiden vaikutuksia ihmisiin, luontoon, maisemaan, ilmastoon ja aluetalouteen. Selvityksessä on huomioitu voimalan kokonaiskorkeutena 300 metriä.

Selvityksen loppuraportti julkistetaan 7. joulukuuta maakuntaliittojen sivuilla.

Pohjalaismaakuntiin suuntautuu tulevina vuosina merkittävä määrä tuulivoimainvestointeja. Jo tällä hetkellä Tuulivoimayhdistyksen tietojen mukaan pohjalaismaakuntiin on rakenteilla tai suunnitteilla yli 800 voimalaa.

Lue myös: