Oikeus hylkäsi Niina Malmin ja Erkki Saarimäen syytteet Imatran viisumijupakassa – eivät syyllistyneet virkarikoksiin

Käräjäoikeuden mukaan Erkki Saarimäki ja Niina Malm toimivat viisumiasiassa Imatran kaupungin ohjeistuksen mukaisesti.

Viisumijupakan istunto pidettiin Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa kaksi viikkoa sitten. Kuva: Sirkka haverinen / Yle

Etelä-Karjalan käräjäoikeus on hylännyt syytteet Imatran kaupungin viisumijupakassa.

Oikeuden mukaan imatralaiset luottamushenkilöt Erkki Saarimäki (sin.) ja Niina Malm (sd.) eivät syyllistyneet virkarikoksiin Erkki Saarimäen Venäjän-viisumia koskevassa asiassa.

Saarimäki oli hankkinut keväällä 2021 valtuuston 2. varapuheenjohtajana toimiessaan nelivuotisen Venäjän-viisumin.

Viisumilasku oli mennyt Imatran kaupungille, ja silloinen valtuuston puheenjohtaja Niina Malm oli kuitannut laskun. Viisumi maksoi 419,99 euroa.

Sisäinen tarkastus johti käräjille

Viisumihankinta nousi esiin kaupungin tavanomaisessa sisäisessä tarkastuksessa.

Kaupunki totesi, ettei viisumia olisi pitänyt maksaa kaupungin kassasta; kaikki edustusmatkat Venäjälle olivat koronapandemian vuoksi jäissä eikä Saarimäki ollut ehdolla kesän kuntavaaleissa.

Asia johti kaupunginhallituksen tekemään tutkintapyyntöön ja edelleen syyteharkintaan.

Syyttäjä vaati Saarimäelle sakkorangaistusta ensisijaisesti virkavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Malmille syyttäjä vaati sakkorangaistusta tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Asiaa käsiteltiin Etelä-Karjalan käräjäoikeuden istunnossa kaksi viikkoa sitten, ja oikeus antoi ratkaisunsa asiassa tänään tiistaina.

Ei vastoin lakia

Käräjäoikeuden mukaan oikeudessa ei esitetty todisteita, joiden valossa luottamushenkilöt olisivat syyllistyneet viisumiasiassa virkarikoksiin.

Oikeus totesi, että Imatran kaupungin ohjeistuksen mukaan kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle on voitu hankkia monikertaviisumit kaupungin varoista.

Ohjeistuksessa ei ollut rajoituksia viisumien hankkimiselle, eli viisuminsaajan ei tarvinnut esimerkiksi olla nimettynä tietylle Venäjän-matkalle tai viisumin kestoa ei ollut rajoitettu esimerkiksi valtuustokauden loppuun.

Päätöstään käräjäoikeus perusteli myös sillä, että kaupunginjohtaja oli ollut tietoinen Saarimäen viisumihankinnasta. Lisäksi Imatran kaupunki oli aiemmin hankkinut toiselle luottamushenkilölle viisumin samankaltaisessa tilanteessa valtuustokauden lopulla.

Malm oli puolestaan viisumilaskun hyväksyessään toiminut tiedossaan olleiden määräysten ja taustatietojen mukaisesti.

Oikeudessa ei myöskään tullut esille, että viisumihankintoja olisi rajoitettu tai kielletty tekemästä tilanteessa, jossa Venäjälle matkustaminen on ollut pysäytyksissä.

Oikeus katsoi, että Saarimäki oli toiminut aiemman käytännön mukaan ja pyrkinyt toimimaan tilanteessa oikein. Koska Saarimäki ei rikkonut virkavelvollisuuttaan, myös Malmille laskun hyväksyjänä luetut syytteet hylättiin.

Syytteiden hylkäämisen lisäksi käräjäoikeus totesi, että Saarimäen ja Malmin oikeudenkäyntikulut korvataan valtion varoista.