Koronapotilaiden tehohoidon tarve selvässä kasvussa – sairaaloissa jo 52 potilasta, alle 40-vuotiaiden osuus yli kaksinkertaistunut aiemmasta

Kansallinen tehohoidon koordinoiva toimisto on julkaissut raportin koronatautia sairastavien tehohoidosta. Tehohoidon tarve on viime viikkoina selvästi kasvanut. Edellinen tehohoidon kuormitushuippu oli maaliskuussa 2021.

Koronapotilaiden tehohoito-osasto Turun yliopistollisessa sairaalassa (TYKS) syksyllä 2021. Kuvituskuva. Kuva: Arash Matin / Yle

Suomessa on 29.11.2021 mennessä kirjattujen tietojen mukaan hoidettu teho-osastoilla yhteensä 1238 koronapositiiviseksi varmistettua henkilöä.

Potilaita on hoidettu sekä yliopistosairaaloiden että keskussairaaloiden teho-osastoilla. Tiedot ovat peräisin tuoreesta tehohoidon tilannekuvaraportista (siirryt toiseen palveluun).

Yli puolet tehohoitoa vaatineista koronapotilaista eli noin 56 prosenttia on hoidettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella. Muilla alueilla potilasmäärät jakautuvat tasaisesti neljän eri sairaanhoitopiirin kesken.

Tehohoitopotilaista 67 prosenttia on ollut miehiä ja potilaiden keski-ikä on ollut 57 vuotta. Neljännes potilaista on ollut nuorempia kuin 48 vuotta ja neljännes vanhempia kuin 68 vuotta.

Tehohoitoa tarvinneiden potilaiden ikäjakauma on muuttunut epidemian aikana. Syksyllä 2021 alle 40-vuotiaiden osuus on yli kaksinkertaistunut aiemmasta. Yli 70-vuotiaiden osuus puolestaan on pienentynyt.

Ylipaino altistaa koronainfektion vaikealle muodolle. Teho-osastoilla hoidetuista koronapotilaista 85 prosenttia on ollut joko ylipainoinen tai lihava.

Tehohoidon tarve on viime viikkoina selvästi kasvanut. Tehohoidon paikkamäärä oli keskiviikkona sairaanhoitopiirien tietojen mukaan 251. Yhteensä tehohoidossa oli keskiviikkoisten tietojen mukaan 52 koronapotilasta ja 136 muuta potilasta.

Edellinen tehohoidon kuormitushuippu oli maaliskuussa 2021, jolloin tehohoidossa oli samanaikaisesti enimmillään 64 potilasta. Vuoden 2020 huhtikuussa tehohoidossa oli hetkellisesti jopa 83 koronapotilasta.

Tehohoidossa vietetty aika on ollut keskimäärin 11 vuorokautta. Kaikista epidemian aikana tehohoidossa olleista COVID-19-potilaista 14 prosenttia on menehtynyt teho-osastolla ja yhteensä 18 prosenttia saman sairaalahoitojakson aikana.

Rokotesuojalla on merkitystä

Selvä enemmistö tehohoitoa tarvinneista COVID-19-potilaista on ollut rokottamattomia.

THL:n rokotustietojen mukaan koko epidemian aikana on tähän mennessä ollut 69 henkilöä, jotka ovat tarvinneet tehohoitoa COVID-19-taudin vuoksi, vaikka heillä on ollut kahden rokoteannoksen suoja. Heistä 60 henkilöä eli 87 prosenttia on ollut yli 60-vuotiaita.

Riski joutua tehohoitoon rokotesuojasta huolimatta on erityisesti niillä riskiryhmäläisillä, joilla sairaus tai sen vaatima lääkitys on heikentänyt puolustuskykyä.

Lue lisää: