Jesse Särs punnitsi marraskuussa, millaista työaikaa hänen työntekijänsä jatkossa tekisivät: työaikakokeilu tuotti hyviä kokemuksia, mutta taloudellinen tulos puuttui

Lyhennetty työaika täydellä palkalla lisäsi työhyvinvointia ja työntekijöiden sitoutumista turkulaisyrityksessä. Puolen vuoden kokeilun jälkeen palattiin silti tavalliseen viikkotuntimäärään.

Tomi Kaskinen ja Jesse Särs miettivät vielä syyskuussa työaikakokeilun vaikutuksia. Kuva: Markku Sandell / Yle

Lastensuojelun avohuollon palveluita tarjoavan turkulaisen Särskildin työntekijät tekivät lyhennettyä työaikaa täydellä palkalla viime kesäkuun alusta marraskuun loppuun, eli puolen vuoden ajan.

Viikkotyöaika oli 32 tuntia ja työt sai halutessaan tehdä neljässä päivässä.

Kokeilun tarkoituksena oli lisätä työhyvinvointia ja kokeilla käytännössä, olisiko mahdollista siirtyä pysyvästi lyhyempään työaikaan. Särskildissä on 15 työntekijää, joista seitsemän kokopäiväisiä.

Toimitusjohtaja Jesse Särs teki kokeilun lähestyessä loppuaan päätöksen, että joulukuun alussa siirryttiin takaisin työehtosopimuksen mukaiseen työaikaan.

– Kokeilu oli sinänsä onnistunut, mutta realiteetit tulivat vastaan.

Särskild otti joulukuussa palveluvalikoimaansa jälkihuoltonuorten tuetun asumisen. Tukiasunnoissa tarjottava tiivis tuki vaatii Särsin mukaan henkilöstöresurssia niin paljon, ettei lyhennetty työaika olisi enää mahdollista.

Myös taloudelliset syyt painoivat vaakakupissa päätöstä tehtäessä.

– Teimme kokeilun aikana suurin piirtein nollatuloksen. Tarvitsemme pääomaa kehittääksemme uusia jälkihuollon palveluita. Tuloksen tekeminen ei ole mahdollista lyhennetyllä työajalla, etenkin kun haluamme tarjota uusia palveluitamme kustannustehokkaaseen hintaan, Jesse Särs kuvaa tilannetta.

Työntekijät sitoutuneet tehtäviinsä

Lyhyemmän työajan kokeilu täydellä palkalla on herättänyt huomiota alalla, missä työssä jaksaminen ja uupuminen on ollut esillä.

Särskildin työntekijät ovat Jesse Särsin mukaan suhtautuneet työaikakokeilun päättymiseen silti ymmärtäväisesti.

– Meiltä ei ole vielä yksikään vakituinen työntekijä irtisanoutunut, eli sitoutuminen yritykseen on ollut hyvää, Särs sanoo.

Osa työntekijöistä koki henkilöstöön panostamisen sitouttaneen yritykseen ja lisänneen työhyvinvointia. Kokeilusta on tekeillä myös gradututkimus Turun yliopistoon. Tarkastelussa ovat kokeiluun osallistuneiden kokemukset ja muutokset arkeen eli sekä työhön että vapaa-aikaan.

Uusia tapoja työhyvinvoinnin ylläpitoon

Yhtiössä on Särsin mukaan otettu käyttöön erilaisia tapoja ylläpitää työntekijöiden hyvinvointia. Uusi työntekijä saa esimerkiksi kolmen viikon palkallisen vapaan työuran alussa, kun vuosilomat eivät ole vielä kertyneet.

Joka perjantai yritys kustantaa työkykyä ylläpitävää toimintaa ja tukee ammattiosaamisen kehittymistä maksamalla täydennyskoulutuksia tai antamalla mahdollisuuden opiskella työajalla.

Yhtiön johtamista ja työtapoja on rukattu, ja organisaatiorakenne on pidetty työntekijöiden toiveiden mukaisesti matalana.

– Kuuntelen jatkossakin työntekijöiden toiveita ja tykkään yllättää positiivisesti. Innovatiivisuus on yksi arvoistamme ja ajattelen työhyvinvointiasioissa mielelläni laatikon ulkopuolelta, hyvänä esimerkkinä tämä työaikakokeilu, Jesse Särs miettii nyt.

Yhtiön kokeilu herätti laajaa kiinnostusta ja vierailijoina kävi niin poliitikkoja, opiskelijoita kuin liiton edustajia. Särskild ei ole Jesse Särsin mukaan kokenut alaa vaivaavaa työvoimapulaa, sillä kokeilu on lisännyt halukkuutta tulla yhtiöön töihin.

Työajan lyhentämistä kokeiltu monta kertaa

Särskildin kokeilu ei ole ainutlaatuinen, mutta ehkä ensimmäinen sosiaalipalvelualan yrityksessä. Reilu vuosi sitten Yle Uutiset kertoi vaasalaistehtaan 16 vuotta kestäneestä työajan lyhennyksestä.

Mainostoimisto Wörksissä kokeilu (siirryt toiseen palveluun) oli menossa, kun koronaepidemia alkoi. Työajanlyhennys jäi tauolle.

Viime vuosilta ehkä tunnetuin avaus lyhennetystä työajasta saatiin pääministeri Sanna Marinilta SDP:n 120-vuotisjuhlissa elokuussa 2019 hänen ollessaan liikenne- ja viestintäministeri. Aiheesta lisää tässä jutussa:

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 8.12. 2021 kello 23:een saakka.

Lue myös: