Sairaanhoitopiirin johtajan luottamus kyseenalaistettu sote-ulkoistuksen purkuhakemuksen jälkeen – hallitukselle esitetty aseman arviointia

Mahdollinen luottamuspula nousi esiin sen jälkeen, kun julkisuuteen tuli tieto Meri-Lapin suuren sote-ulkoistuksen salassa valmistellusta purkuhakemuksesta. Sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksessa esitettiin johtajan aseman arviointia.

Riitta Luosujärvi kommentoi mahdollista luottamuspulaansa kertomalla, että asia etenee normaalisti johtajasopimuksen mukaan. Kuva: Minna Aula / Yle

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin piirin hallituksen kokouksessa 30. marraskuuta esitettiin sairaanhoitopiirin johtaja Riitta Luosujärven aseman arviointia Kemin, Keminmaan, Simon ja Tornion edellyttämällä tavalla.

– Omistajakunnat pyytävät hallitusta arviomaan ja päättämään, nauttiiko sairaanhoitopiirin johtaja hallituksen luottamusta ottaen huomioon luottamuspulaa heikentäneet toimenpiteet, kirjoitetaan Jyrki Savikujan (peruss.), Karoliina Harjuojan (kesk.) ja Jukka Kunnarin (sd.) esityksessä.

Riitta Luosujärvi kommentoi asiaa lyhyesti.

– Asia etenee normaalisti johtajasopimuksen mukaan. Ei muuta kommentoitavaa, hän vastaa tekstiviestitse.

Meri-Lapissa on ulkoistettu iso osa alueen erikoissairaanhoidosta sekä Kemin ja Tornion perusterveydenhoidosta Mehiläinen Länsi-Pohjalle, joka on Mehiläisen, Kemin, Keminmaan, Simon ja Tornion omistama yhteisyritys.

Mahdollinen luottamuspula on noussut esiin sen jälkeen, kun julkisuuteen tuli tieto salaisesta päätöksestä, jolla on haettu sote-ulkoistuksen purkua korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Lue myös:

Mahdollinen luottamuspula käsitellään kuntalain mukaan

Hallituksen tiistaisessa kokouksessa esitettiin, että hallitus käsittelee mahdollisen luottamuspulan mahdollisimman pian tai viimeistään 8. joulukuuta.

Hallitus kuitenkin päätti vain todeta, että asia käsitellään kuntalain säädösten mukaisesti.

Kuntalain mukaan kuntayhtymän johtajan irtisanominen luottamuspulan vuoksi rinnastuu kunnanjohtajan irtisanomiseen. Kunnanvaltuusto voi irtisanoa kunnanjohtajan tai siirtää hänet muihin tehtäviin, jos hän on menettänyt valtuuston luottamuksen. Asia tulee vireille joko kunnanhallituksen esityksestä tai jos vähintään neljäsosa valtuutetuista tekee siitä aloitteen.

Asiaa valmisteltaessa johtajalle on kerrottava, mihin luottamuksen menetys perustuu ja häntä on myös kuultava.

Myös johtajasopimus vaikuttaa

Kuntalain mukaan erimielisyyksien ratkaisemisesta voidaan määrätä myös johtajasopimuksessa.

Luosujärven johtajasopimuksen mukaan hänelle maksetaan kuuden kuukauden irtisanomisajan palkka lomarahoineen, jos hänen virkasuhteensa irtisanotaan luottamuspulan perusteella.

Jos puolestaan syntyy epäluottamustilanne, joka todetaan sairaanhoitopiirin johtajan sekä sairaanhoitopiirin hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston välillä, maksetaan johtajalle kahdeksan kuukauden palkkaa vastaava erokorvaus, mikäli hän irtisanoutuu vapaaehtoisesti.

Irtisanomisajalla sairaanhoitopiirin johtajalla ei ole työvelvoitetta.

Myös työnjaosta poliittisen johdon kanssa on sovittu

Luosujärven johtajasopimuksessa on määritelty myös työnjako poliittisen johdon kanssa.

– Sairaanhoitopiirin hallinto perustuu luottamushenkilöiden ja viranhaltijaorganisaation vuorovaikutteiseen yhteistyöhön, jota sairaanhoitopiirin johtaja johtaa, sopimuksessa kirjoitetaan.

Kuntien ja sairaanhoitopiirin johtajan välinen luottamuspula on ollut ilmassa aiemminkin.

Lue myös: