Tutkimus: Koronarokotteiden kiivaimmat vastustajat perussuomalaisissa, 12 prosenttia ei aio ottaa rokotetta – Puoluejohto kiistää roketekielteisyyden ja kannustaa piikille

Tutkijan mukaan perussuomalaisten yleinen epäluuloisuus valtiota ja viranomaisia kohtaan heijastuu nyt myös koronarokotteisiin ja -rajoitteisiin. Leena Meren mukaan rokotteisiin liittyvien huolien käsittely ei ole rokotevastaisuutta.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ja 1. varapuheenjohtaja Leena Meri keskustelivat eduskunnassa perjantaina. Kuva: Pekka Tynell / Yle

Eri puolueiden kannattajien välillä on merkittäviä eroja asenteissa koronarokotteisiin ja rajoitustoimiin.

12 prosenttia perussuomalaisten kannattajista kertoi tutkimuksessa, etteivät he aio ottaa koronarokotteita. Lisäksi viisi prosenttia heistä empi rokottautumista.

Myös perussuomalaisten asenteet korona-asiantuntijoihin olivat muiden puolueiden kannattajiin verrattuna selkeästi kielteisempiä.

Tampereen yliopiston terveyssosiologian professori Piia Jallinoja kertoo, että perussuomalaisten näkemykset koronarokotteista erottuvat tutkimuksessa selvästi.

– Perussuomalaisten kannattajilla oli enemmän huolia rokotusten haitoista. He ymmärsivät enemmän niitä, jotka kieltäytyvät rokotuksista. He luottivat vähemmän viranomaisten antamaan rokotetietoon ja he olivat haluttomampia itse rokottautumaan, Jallinoja kuvailee.

Helsingin ja Tampereen yliopistojen seurantatutkimuksessa on kartoitettu kansalaisten luottamusta instituutioihin ja asiantuntijoihin koronapandemian aikana. Lokakuussa tehty vielä julkaisematon kysely on osa laajaa tutkimusta (siirryt toiseen palveluun).

Perussuomalaisten kannat erosivat johdonmukaisesti toisten puolueiden kannattajista myös muiden kysymysten kuin rokotteiden kohdalla.

Perussuomalaiset pitivät hallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronatoimia muita harvemmin onnistuneena.

Myös tutkijoihin luotettiin vähemmän ja epäiltiin, että hallitus pimittää kansalaisilta olennaisia tietoja koronaepidemiasta ja perustaa koronatoimensa vääriin laskelmiin. Median taas katsottiin myötäilevän hallituksen koronapolitiikkaa ja näkemyksiä.

Tutkimuksessa oli mukana kuusi suurinta eduskuntapuoluetta. Suomalaisten halukkuutta ottaa koronarokote on kysytty tutkimuksen aikana viisi kertaa. Vasta kuluvan vuoden aikana rokotteen saaminen on ollut laajemmin mahdollista.

Ennakkoasenne vaikuttaa mielipiteisiin, korona vielä lisännyt epäluuloa

Professori Jallinojan mukaan suomalaiset ovat suhtautuneet pääsääntöisesti luottavaisesti hallitukseen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen ja sosiaali- ja terveysministeriöön läpi koronakriisin.

Miksi perussuomalaisten kannattajien epäluottamus koronapäättäjiin on näin syvää?

Jallinoja arvioi, että perussuomalaisten toiminnassa on mukana tai heitä kannattavat ihmiset, jotka tuntevat jo epäluuloa valtiovaltaa, kansallisia instituutioita ja demokratian toimivuutta kohtaan.

– Tämmöisiä epäluuloisia asenteita ja tuntemuksia omaavat ovat kanavoituneet perussuomalaisiin. Se, miten heillä on aiemmin ollut tapana suhtautua ja tulkita suomalaista yhteiskuntaa, ilmenee nyt myös koronakriisin kohdalla, Jallinoja sanoo.

Jallinoja ei pidä kuitenkaan hyvänä, että perussuomalaiset demonisoidaan “vastustajapuolueeksi”.

Hän muistuttaa, että 70 prosenttia perussuomalaisista kannattajista kertoi tutkimuksessa ottaneensa vähintään kaksi rokotetta ja melkein puolet arvioi, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on onnistunut koronakriisin käsittelyssä melko tai erittäin hyvin.

Terveyssosiologian professori Piia Jallinoja sanoo, että perussuomalaisten kannattajissa on jo valmiiksi epäluuloa valtiovaltaa ja insituutioita kohtaan. Koronakriisi on vain vahvistanut kielteistä asennetta. Kuva: Antti Lähteenmäki / Yle

Perussuomalaiset näyttää olevan ainoa suurempi puolue, jonka kautta äänestäjä pystyy kanavoimaan rokotevastaisia mielipiteitään. Sama ilmiö näkyy myös maahanmuuttokriittisissä näkemyksissä.

– Puolueen aktiivisiksi toimijoiksi ja kannattajiksi on tullut ihmisiä, joilla on jo epäluuloinen suhtautuminen valtiovaltaan ja sen toimiin, kuten yksilönvapauksien rajoittamiseen.

– Seuraamalla perussuomalaisia lähteitä vaikka sosiaalisessa mediassa voi tulla vahvistusta, että valtiovaltaa kohtaan kannattaakin olla epäluuloinen. Se voi olla tällainen itseään vahvistava kehä, Jallinoja sanoo.

Meri: Kannustamme ottamaan koronarokotteen

Perussuomalaisten kannattajat löytävät kaikupohjaa puolueen johtavien poliitikkojen julkituloista. Osa heistä näyttää flirttailevan rokotekriittisten (siirryt toiseen palveluun), jopa rokotevastaisten mielipiteiden kanssa.

Kansanedustajat Mika Niikko ja ja Kaisa Juuso ovat tuoneet esiin rokotekriittisiä näkemyksiään eduskunnassa (siirryt toiseen palveluun). Juha Mäenpää taas lähetti kansanedustajakollegoilleen videon (siirryt toiseen palveluun), jossa kyseenalaistettiin rokotteiden käyttäminen pandemian vastaisessa taistelussa.

Myös puolueen europarlamentaarikko Laura Huhtasaari on asettanut kyseenalaiseksi Twitterissä koronarokotteiden hyödyllisyyden (siirryt toiseen palveluun). Hän jatkoi epäilemällä, että koronaan on vaikea kehittää rokotetta, joka merkittävästi estäisi sairastumista.

Rokotekattavuudella ja koronaan kuolleisuudella on kuitenkin suora yhteys (siirryt toiseen palveluun). Mitä matalampi rokotekattavuus, sitä enemmän kuolleita.

Koronaa tavanomaiseksi räkätaudiksi kutsunut, avoimen rokotekielteinen Ossi Tiihonen puolestaan keräsi elokuussa puolueen puheenjohtajavaalissa (siirryt toiseen palveluun) lähes 15 prosenttia äänistä.

Vaikuttaako perussuomalaisissa pieni, mutta äänekäs rokotevastainen klikki?

Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja Leena Meri kiistää rokotevastaisuuden. Meri sanoo puolueen suhtautuvan myönteisesti koronarokotteisiin ja kannustaa ihmisiä ottamaan ne.

– Meidän kannattajakuntaan kuuluu ihmisiä, jotka haluavat punnita ja pohdistella asioita hyvin itsenäisesti. Mikäli ei ole mitään muuta kuin periaatteellinen syy olla ottamatta rokotetta, varmasti olisi omaksi suojaksi se hyvä hankkia.

– Tämän hetken tiedon mukaan rokotteet ovat paras tapa suojautua koronan vakavalta tautimuodolta. Minusta on aika itsestään selvää, että ihmisten kannattaa suojautua ja suojella itse itseään, Meri korostaa.

Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja Leena Meri sanoo puolueen kannustavan koronarokotteen ottamiseen. Pakkorokotuksia ja koronapassia perussuomalaiset sen sijaan vastustavat. Kuva: Pekka Tynell / Yle

Puolueella ei ole asiaan virallista kantaa, vaan näkemys on Meren mukaan syntynyt perussuomalaisten puheenjohtajiston ja eduskuntaryhmän välisissä keskusteluissa.

Miten olette tätä kantaa viestineet julki?

– Samoin kuin muutkin. Emme ole mielestäni missään todenneet, että olemme rokotevastaisia.

Meri kuitenkin muistuttaa, että ihmiset ovat saaneet vakavia oireita ensimmäisestä rokotteesta tai pelkäävät vakavaa sairastumista rokotteen jälkeen, kuten sikainfluenssassa kävi.

– Meiltä on kysytty, oletteko te rokotevastaisia, kun tuotte esille näitä huolia? Minusta on hyvä, että olemme tuoneet huolia esiin meidän ryhmästä. Asioista pitää voida tuoda esille kaikki puolet, Meri sanoo.

Ei pakkorokotuksille ja koronapassille

Pakollisiin koronarokotuksiin ja koronapassin vaatimiseen perussuomalaiset sen sijaan suhtautuvat kielteisesti.

Perussuomalaisten varapuheenjohtajaa huolestuttaa ihmisten jakaminen rokotettuihin ja rokottamattomiin.

– Me emme ole Suomessa aiemminkaan laittaneet ihmisiä eriarvoiseen asemaan terveyteen liittyvistä syistä, Meri muistuttaa.

Meren mukaan pakkorokotukset eivät sovi demokratiaan, vaan ihmisiä pitäisi kannustaa ottamaan rokote muulla tavoin, esimerkiksi korostamalla itsensä suojelemista. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio taas houkuttelisi koronapiikille leffalipuilla. (siirryt toiseen palveluun)

Meren mielestä koronapassi antaa ihmisille vääränlaisen turvallisuuden tunteen.

– Koronapassi antaa sen tunteen, että nyt on kaikki hyvin, vaikka rokotettukin voi sairastua koronaan, kantaa virusta ja levittää sitä muihin.

Meri ehdottaakin, että hygieniasääntöjen korostamisen lisäksi tilaisuuksissa käytettäisiin nykyistä enemmän pikatestejä, koska ne antavat ajantasaisemman tiedon tartunnasta.

Rokotekielteinen Tiihonen ei kelvannut ehdokkaaksi

Yllättävän suuren äänisaaliin puheenjohtajavaalissa saanutta lohjalaista Ossi Tiihosta ei lopulta huolittu puolueen ehdokkaaksi aluevaaleihin. Tiihonen kertoi Iltalehdelle, että syy oli hänen rokotekantansa. (siirryt toiseen palveluun)

Onko tämä keino puuttua puolueessa oleviin äärimielipiteisiin?

– Oli Uudenmaan piirin päätös, että he eivät ota häntä ehdolle. He eivät ole kommentoineet sitä, miksi eivät ota Tiihosta ehdolle. Itse en siellä kokouksessa ollut, joten en tiedä, mikä on ollut viimesijainen peruste, Leena Meri toteaa.

Hyvinkäällä asuva Meri ja Kirkkonummella asuva perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kuuluvat molemmat perussuomalaisten Uudenmaan piirijärjestöön.

Voit keskustella aiheesta maanantaihin kello 23 asti.

Lue lisää: