Tampereen yliopiston pääluotot vaativat kohtuuttoman sopimusehdon poistamista – ehto kieltää uuden työn vastaanottajaa riitauttamasta vanhan työsuhteen päättymistä

Yliopiston keskitettyjä tukipalveluja koskevien yt-neuvottelujen piirissä oli yhteensä 1 100 henkilöä ja ne kestivät kahdeksan viikkoa. Luotot toteavat, että tarvittaessa ehto tullaan riitauttamaan.

Pääluottamushenkilöt ovat lähettäneet rehtorille kirjeen, jossa vaaditaan poistettavaksi kieltoa riitauttaa työsopimuksen päättyminen. Kuva: Antti Eintola / Yle

Tampereen yliopiston pääluottamushenkilöiden mukaan yliopisto on tarjonnut työmuutoskeskusteluissa irtisanottaville uutta tehtävää kohtuuttomin ehdoin.

Pääluottamushenkilöiden tiedotteessa kerrotaan, että ilmoituksessa uuden tehtävän tarjoamisesta todetaan tarjouksen vastaanottamisen merkitsevän sitä, ettei irtisanomista vanhasta tehtävästä voi riitauttaa.

Tiedotteen mukaan työntekijöitä on muutoskeskustelussa pyydetty allekirjoittamaan asiakirja, jonka mukaan sähköposti-ilmoitus uuden työtehtävän vastaanottaminen harkinta-ajan aikana merkitsee sitä, ettei vanhan työsopimuksen päättämistä voi riitauttaa.

Pääluottamushenkilöiden mielestä ehto on kohtuuton ja lakiin perustamaton. He edellyttävät, ettei uuteen työsopimukseen tai sen vastaanottamisen ilmoitukseen lisätä ehtoja, jotka koskevat vanhaa työsuhdetta tai sen päättämisen riitauttamista. Ehto on katsottava epäasialliseksi ja kohtuuttomaksi yksittäisen työntekijän näkökulmasta.

Pääluotot ovat perjantaina lähettäneet rehtorille kirjeen, jossa vaaditaan poistettavaksi kieltoa riitauttaa työsopimuksen päättyminen. Pääluottamushenkilöt toteavat, että työnantajan tulee poistaa mainittu ehto, ja tarvittaessa ehto tullaan riitauttamaan.

Yli 200 henkilötyövuoden vähennys

Yliopiston keskitettyjä tukipalveluja koskevien yt-neuvottelujen piirissä oli yhteensä 1 100 henkilöä ja ne kestivät kahdeksan viikkoa. Tavoitteena oli 215 henkilötyövuoden vähennys.

Neuvotteluissa saavutettiin sopu eläköitymisen ja työsuhteen päättymisen paketeista sekä työllistymisen tuen toimenpiteistä. Neuvotteluissa käytiin läpi toiminnallista muutosta, jonka johdosta myös osa nykyisistä tehtävistä muuttuu oleellisesti.

Irtisanomisen vaihtoehtona työntekijä voi valita työsuhteen päättymisen paketin. Kaikilla paketin ottavilla on mahdollisuus käyttää yliopiston työterveyden palveluja puolen vuoden ajan työntekovelvoitteen päättymisen jälkeen.

Lue aiheesta lisää: