Apulaisoikeuskansleri nuhtelee oikeusministeriötä: kuntavaalien siirrosta olisi pitänyt tiedottaa täsmällisemmin – eduskunnan rooli unohtui

Kuntavaalit siirrettiin huhtikuulta kesäkuulle koronapandemian vuoksi. Apulaisoikeuskansleri korostaa, että poikkeusoloissa viranomaisilla on erityinen velvollisuus antaa oikeaa tietoa.

Sami Hämäläinen oli viimeinen äänestäjä Helsingin Länsi-Pasilan äänestyspisteellä viime kesäkuun kuntavaaleissa. Kuva: Jaani Lampinen / Yle

Apulaisoikeuskansleri katsoo, että oikeusministeriön olisi pitänyt olla täsmällisempi, kun se tiedotti viime keväänä kuntavaalien siirtämisestä lähes kahdella kuukaudella.

Ministeriö tiedotti (siirryt toiseen palveluun) siirrosta pian sen jälkeen, kun puolueet olivat tehneet asiasta poliittisen päätöksen maaliskuun alussa. Vaalien siirtämistä koskevaa tietoa julkaistiin tämän jälkeen vaalit.fi –sivustolla (siirryt toiseen palveluun)ja lisäksi kunnille lähetettiin asiaa koskeva ohjauskirje.

Apulaisoikeuskanslerin päätöksessä todetaan, että ministeriön tuolloin antamissa tiedoissa ei tuotu aluksi selvästi esiin, että vaalien siirtäminen edellyttää eduskunnan hyväksymää lakiesitystä. Esitystä ei vielä tuolloin ollut annettu.

Virheet kuitenkin huomattiin ja ne korjattiin välittömästi täydentämällä annettuja tietoja.

Kuntavaalit oli määrä järjestää 18. huhtikuuta. Kahdeksan puoluetta yhdeksästä kannatti oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin esitystä (r.) siirtää vaalit kesäkuun 13. päivään. Eduskunta hyväksyi siirron myöhemmin.

Siirron syynä oli viime keväänä nopeasti huonontunut koronatilanne. Äänestäjien ja vaalitoimitsijoiden terveyden pelättiin tämän vuoksi vaarantuvan.

Poikkeustilanteessa viranomainen voi olla ainoa tiedon lähde

Apulaisoikeuskansleri toteaa, että viranomaisella on julkisuuslain perusteella velvollisuus tiedottaa, tuottaa ja jakaa tietoja keskeisistä ja kiinnostavista aiheista.

– Erityisesti poikkeuksellisessa kriisitilanteessa selkeällä ja informatiivisella tiedottamisella on olennainen merkitys ja viranomaisella on erityinen velvollisuus huolehtia kansalaisten tiedonsaannista, huomauttaa apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen päätöksessään.

– Kuntavaalien siirtäminen keväällä 2021 Covid-19-epidemian vuoksi oli poikkeuksellinen tilanne, jossa viranomaisen tiedotusvelvollisuus ja oikean tiedon antaminen korostuivat.

Tiedottamisen merkitystä korostaa Puumalaisen mukaan se, että nopeasti syntyneessä tilanteessa viranomaisten lausunnot ja tiedotteet voivat olla kansalaisten ainoa tiedon lähde.

Tällöin myös tiedottamisessa käytettävien asianmukaisten ja oikeudellisesti täsmällisten ilmaisujen merkitys on korostunut.

– Tiedottamisella oli demokratian toteutumisen kannalta olennainen merkitys paitsi yleisesti niin erityisesti äänestäjille ja kuntavaalien ehdokkaille, Puumalainen korostaa.

Kuntavaalien siirtämisestä tehtiin oikeuskanslerille useita kanteluja. Yksityishenkilöiden lisäksi siirrosta kanteli Kansalaispuolue.

Lue myös: