Ruokolahden kuntakriisi paisuu: ensin sai potkut kunnanjohtaja, nyt lähtevät kunnanhallitus ja valtuuston puheenjohtajat

Ruokolahden kunnantalolla on viime aikoina käynyt puhuri. Seuraavaksi kuntaan perustetaan tilapäinen valiokunta valmistelemaan luottamushenkilöiden erottamista.

Ruokolahden kunnanhallitus eroaa
Ruokolahden kunnanhallitus eroaa

Pitkittynyt kunnanjohtajan valintaprosessi on johtamassa Ruokolahden kunnan poliittisen johdon eroon.

Ruokolahden kunnanhallitus on esittänyt itselleen ja kunnanvaltuuston puheenjohtajistolle epäluottamusta. Hallitus hyväksyi oman esityksensä yksimielisesti toissapäivänä eli 7. joulukuuta.

Ylimääräisenä asiana esityksen teki kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Paananen (kesk.).

– Julkisuuteen nousseet asiat ovat rapauttaneet luottamuksen. Kunnan pyörittäminen vaatii luottamusta molemmin puolin pöytää, eikä sitä tällä hetkellä ole, perustelee Paananen.

Hän ei erikseen yksilöi, mitä julkisuuteen nousseet asiat ovat. Muut Ylen haastattelemat Ruokolahden kunnan johtohenkilöt nostavat peittelemättä keskiöön kunnanjohtajaksi valitun Anu Sepposen valintakiemurat.

Noin 5 000 asukkaan Ruokolahti sijaitsee kaakkoisrajan tuntumassa Imatran kaupungin naapurina. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Anu Sepponen valittiin Ruokolahden kunnanjohtajaksi reilu vuosi sitten elokuussa 2020, mutta hän ei ehtinyt johtaa kuntaa päivääkään. Kuukausi sitten Ruokolahden kunnanvaltuusto päätti irtisanoa Sepposen.

Kunnanvaltuuston päätöksestä on jätetty hallinto-oikeuteen kaksi valitusta.

Anu Sepposen virkasuhteen purkamisesta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen jätetyt valitukset ovat mitä ilmeisemmin olleet kunnanhallitukselle viimeinen niitti.

Toisen valituksista on jättänyt Anu Sepponen, toisen on allekirjoittanut kolme Ruokolahden kunnanvaltuutettua.

Kunnanhallitus pakkoraossa

Ruokolahden kunnanvaltuuston puheenjohtaja Timo Kärki (kok.). haluaa, että kunnanjohtajajupakka saa päätöksensä.

– Samalla mittautamme sekä kunnanhallituksen että kunnanvaltuuston puheenjohtajiston luottamuksen, sanoo Kärki.

Hän korostaa, että kyse on myös ilmapiirin puhdistamisesta – siitä, että päästään jatkamaan puhtaalta pöydältä.

- Kyse on myös ilmapiirin puhdistamisesta, sanoo kunnanvaltuuston puheenjohtaja Timo Kärki. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Ruokolahden kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Viljo Rautio (ps.) on yksi hallinto-oikeuteen jätetyn toisen valituksen allekirjoittajista.

– Nimenomaan Sepposen asian tiimoilta on tämä epäluottamus kunnan johdossa syntynyt, sanoo Rautio.

Itse hän on menettänyt luottamuksensa valtuustoon puheenjohtaja Timo Kärjen menettelytapojen vuoksi.

Kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Päivi Kosunen (kesk.) pitää kunnanhallituksen tiistaina tekemää päätöstä välttämättömänä.

– Meillä on nyt pakkorako menetellä näin, sillä epäluottamusta on tullut sekä valtuutetuilta että hallituksen jäseniltä, sanoo Kosunen.

Hänen mukaansa Sepposen pitkittynyt valintaprosessi halvaannuttaa kunnan päätöksenteon kokonaan.

Erottamispäätös aikaisintaan tammikuun lopulla

Kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston erottamisen valmistelua varten Ruokolahdelle on nyt perustettava tilapäinen valiokunta. Valiokunnan asettaa kunnanvaltuusto, joka käsittelee asiaa kokouksessaan joulukuun 14. päivänä.

Mikäli Ruokolahden kunnanvaltuusto päättää perustaa tilapäisen valiokunnan, aloittaa valiokunta työnsä kuulemalla kunnanhallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä valtuuston puheenjohtajia.

– Vaikka kyseessä on kuuleminen, saavat kaikki perustella näkemyksensä kirjallisesti, sanoo Ruokolahden vt. kunnanjohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen.

Ruokolahden valtuusto on reilun vuoden aikana joutunut puimaan poikeuksellisen hankalia asioita. Kuva: Ilona Pesu / Yle

Kuulemisten jälkeen valiokunta kuulee vielä erikseen kunnanhallitusta ja päättää sen jälkeen, täyttyvätkö kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston erottamisen perusteet.

Lopullisen päätöksen erottamisesta tekee kunnanvaltuusto valiokunnan esityksestä.

– Uudet luottamushenkilöt voidaan valita erotettujen tilalle jo samassa kunnanvaltuuston kokouksessa, sanoo Häkkinen-Paananen.

Nopeimmillaan Ruokolahden kunnan luottamusjohdon erottamista voitaisiin Häkkinen-Paanasen laskelmien mukaan käsitellä valtuustossa tammikuun 25. päivänä.

Aikataulusta kuitenkin päättää tilapäinen valiokunta, ja uuden kunnanhallituksen valintaan asti vastuussa on nykyinen kunnanhallitus.