Hyppää sisältöön

Lapsiperheessä isä voi kokea ulkopuolisuutta tai riittämättömyyttä – vauvojen äidit voivat isiä huonommin

Isyyteen liittyvät odotukset ovat muuttuneet. Se voi olla sekä palkitsevaa että stressaavaa. Noin 90 prosenttia vauvaperheiden äideistä ja isistä on tyytyväisiä elämäänsä ja omaan vanhemmuuteensa.

Vauvan odotusaikana masennusoireita on ollut vajaalla 30 prosentilla synnyttäneistä ja 13 prosentilla toisista vanhemmista. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Isyyteen voi liittyä monenlaisia jaksamisen haasteita, pelkoja ja epävarmuuksia. Isä saattaa kokea ulkopuolisuutta tai tuntea itsensä perheenjäsenenä tarpeettomaksi tai riittämättömäksi, kertoo Väestöliiton terapeutti Aku Hentilä.

– Ennen ajateltiin ehkä enemmän, että keskittyminen perheen taloudelliseen tukemiseen oli isälle riittävää. Nyt isän odotetaan ottavan enemmän vastuuta lapsen hoitamisesta, lasten asioiden hoidosta ja kodista ylipäätään. Nämä uudet roolit voivat tuntua palkitsevilta mutta aiheuttaa myös ylimääräistä painetta ja stressiä, Hentilä kuvailee.

Hentilän mukaan tuleva isä saattaa odotusaikana murehtia, kuinka hyvä roolimalli hän tulee olemaan omalle lapselleen. Myös vauva-aika ylipäätään voi pelottaa: tulevalla isällä ei välttämättä ole tarkkaa käsitystä siitä, mitä vauvojen kanssa pitäisi käytännössä tehdä.

Hentilä kertoo, että moni isä on huolissaan myös siitä, miten rahat riittävät muuttuneessa elämäntilanteessa.

– Isyyden alettua raha-asioihin saattaa joutua suhtautumaan uudella tavalla: enää ei riitä, että tulee itse taloudellisesti toimeen, vaan pitääkin ajatella enemmän koko perheen toimeentuloa. Taloudellinen vastuu voi tuntua kuormittavalta.

Yhä useampi isä käy terapiassa

Hentilän kokemuksen mukaan isien jaksamisen haasteissa ei ole tapahtunut viime vuosina merkittäviä muutoksia. Terapiassa käyminen on kuitenkin ylipäätään yleistynyt, myös isien osalta.

Naiset käyvät yhä terapiassa miehiä enemmän. Hentilä kertoo, että Suomessa naiset käyttävät kolme neljäsosaa Kelan psykoterapiatuesta ja heillä on miehiä enemmän masennusdiagnooseja.

– Tämä voi liittyä siihen, että miesten masennusta ei aina tunnisteta tai osata hoitaa. Siinä missä naiset oirehtivat useammin alakuloisuudella, miesten keskuudessa tyypillisempää on vihaisuus, pakonomainen työnteko tai liikunta sekä erilaiset addiktiot.

Vauvojen äidit voivat isiä huonommin

Noin 90 prosenttia vauvaperheiden äideistä ja isistä on tyytyväisiä elämäänsä ja omaan vanhemmuuteensa. Muilla osa-alueilla äitien ja isien väliset erot ovat selkeämpiä: synnyttäneillä vanhemmilla esimerkiksi uupumuksen ja yksinäisyyden oireet ovat selvästi toisia vanhempia yleisempiä.

Vain muutama prosentti isistä on kokenut yksinäisyyttä vauva-arjessa, ja uupumuksen oireista raportoi alle kolmasosa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuspäällikkö Reija Klemetti.

– Äidit ovat herkistyneemmässä tilassa synnytyksen jälkeen ja usein myös yksin kotona, kun taas isät ovat töissä ja heillä on yleisesti ottaen enemmän kontakteja. Äidit kokevat myös enemmän univajetta ja kantavat edelleen suuremman vastuun perheen arjessa, Klemetti kuvailee.

Vauvan odotusaikana masennusoireita on ollut vajaalla 30 prosentilla synnyttäneistä ja 13 prosentilla toisista vanhemmista. Tiedot ovat THL:n maaliskuussa julkaistusta FinLapset-kyselytutkimuksesta, johon vastasi viime vuonna 14 820 vanhempaa. Vastaajien vauvat olivat 3–6 kuukauden ikäisiä.

Klemetin mukaan isien vastausprosentti oli tutkimuksessa vain 36, joten aineistoon on saattanut valikoitua erityisesti isyyteensä tyytyväisiä vastaajia, ja siten tulokset saattavat antaa hieman todellisuutta positiivisemman kuvan vauvojen isien arjesta.

– Vastaajia oli silti niin paljon, että tulosten perusteella saadaan suuntaa antava kuva nykytilanteesta.

Lue myös: