Ahveniston moottoriradan kohtalo on vaakalaudalla – maineikas rata joutui ympäristöjärjestöjen hampaisiin saasteiden ja melun vuoksi

Hämeenlinnassa hahmotellaan Ahveniston moottoriradan tulevaisuutta vuoden 2022 aikana. Ympäristöjärjestöt toivovat radan sulkemista, mutta kaupunki etsii alueelle uutta yrittäjää.

Ympäristöjärjestöt haluaisivat, että Ahveniston moottorirataa ennallistettaisiin luonnontilaisempaan suuntaan. Arkistokuva. Kuva: Harri Oksanen / Yle

Ahveniston moottorirataa Hämeenlinnassa uhkaa sulkeminen. Rata rakennettiin vuonna 1967 Ahvenistonharjulla käytöstä poistuneeseen sorakuoppaan ja nykyään se on keskellä asutusta. Ympäristöjärjestöt haluavat sulkea pohjavesialueella sijaitsevan radan, koska heidän mielestään se on riski pohjavedelle. Järjestöjen mukaan myös alueelta kantautuva melu häiritsee lähiseudun asukkaita.

Sopimus Ahveniston moottoriradan toiminnasta on voimassa vuoden 2023 syksyyn asti. Radan nykyinen yrittäjä Pertti Kurki-Suonio on luopumassa toiminnasta. Hämeenlinnan kaupunki valmistelee uutta sopimusta ensi vuoden aikana.

Pertti Kurki-Suonio on toiminut Ahvenistolla ratayrittäjänä vuodesta 2005 alkaen. Kuva: Dani Branthin / Yle

Toiminnalle haetaan jatkajaa

Moottoriradalla on voimassa oleva ympäristölupa, josta on aikanaan valitettu. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen perusteella esimerkiksi radan melutasoa on jouduttu tarkkailemaan.

– Kaupunki on suorittanut tarkkailut ja toimittanut selvitykset viranomaiselle. Selvityksen perusteella ympäristölupaan saattaa tulla tarkennuksia, ennakoi Hämeenlinnan yhdyskuntajohtaja Mikko Keränen.

Hämeenlinnan kaupunki toivoo, että kilpailutuksella moottoriradalle löytyy uusi yrittäjä, joka järjestää alueella toimintaa ja palveluita.

– Jatkossa halutaan tarkastella, miten alueen monikäyttöistä hyödyntämistä voidaan edistää moottoriratatoiminnan ohella. Kilpailutus mahdollistaa myös ympäristöön liittyvien asioiden huomioimisen, sanoo Keränen.

Mikko Keräsen mukaan Ahveniston radan toimintaan on olemassa luvat ja hyvät puitteet. Kuva: Mikko Keränen

Ahvenistolla on ajettu muun muassa rata-autoilun SM-kilpailuja ja historiallisten autojen kilpailuja. Rata-autoilun ohella on järjestetty esimerkiksi koulutus- ja yritystapahtumia, rengastestejä, autokoulujen toimintaa ja kirpputoreja.

Nykyinen yrittäjä Pertti Kurki-Suonio toivoo, että toiminta perinteikkäällä moottoriradalla jatkuu. Hän ei koe ympäristöluvan ehtojen rajoittavan toimintaa liikaa.

– Ne täytyy hoitaa, sillä ilman ehtojen noudattamista toiminta radalla loppuu.

Kurki-Suonio huomauttaa, että muuallakin Euroopassa monet moottoriradat sijaitsevat asutuksen keskellä. Siitä huolimatta ne saavat jatkaa toimintaansa.

Luontojärjestöt haluavat eroon moottoriradasta

Ympäristöjärjestöt vaativat Ahveniston moottoriradan sulkemista ja alueen ennallistamista. Yhteisen vetoomuksen ovat allekirjoittaneet Ahveniston ystävät ry, Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistys ja Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri.

Ahveniston moottoriradalla on käynyt vuosittain noin 50 000 ihmistä erilaisissa tapahtumissa. Arkistokuvassa Ferrari Ahveniston radalla. Kuva: YLE/Linda Fontell

Järjestöjen mukaan moottoriradan toiminnan jatkamiselle ei ole perusteita. Ne haluaisivat liittää alueen osaksi vuonna 2001 perustettua Hämeenlinnan kansallista kaupunkipuistoa.

– Rata-alue tulisi ennallistaa eli saattaa luonnontilaisempaan suuntaan. Se ei tarkoita sitä, etteikö siellä voisi olla esimerkiksi liikkumiseen liittyvää virkistys- ja harrastustoimintaa, sanoo Ahveniston ystävien varapuheenjohtaja Paul Betcke.

Hän muistuttaa, että Hämeenlinna on profiloitunut asumisen kaupungiksi, joka pyrkii kohti hiilineutraaliutta. Asvaltoitu moottorirata voitaisiin Betcken mielestä esimerkiksi purkaa.

– Se olisi hyvää materiaalia käyttää asvalttina jossain muualla. Meillä ei ole mitään sitäkään vastaan, jos asvalttiradalle löytyy järkevää käyttöä vaikkapa pyöräilijöille.

Betcke toivoo, että Ahveniston alue puhdistetaan.

Myös ampumarataa uhkaa sulkeminen

Ahveniston luonnonsuojelualueella sijaitsee myös ampumarata, jota alettiin rakentaa jo vuonna 1963. Myös sen toiminta on liipaisimella.

Hämeenlinnan Ampumaseuran rata suljetaan, jos Vaasan hallinto-oikeuden päätös jää voimaan. Hiljattain hallinto-oikeus kumosi moottoriradan tuntumassa olevan ampumaradan ympäristöluvan.

– Pyrimme siihen, että ampumarata saa jatkaa. Pohdimme uudenvuoden jälkeen Suomen ampumaurheiluliiton asiantuntijoiden kanssa miten asiassa toimitaan, sanoo Hämeenlinnan Ampumaseuran puheenjohtaja Jari Mantere.

Hän huomauttaa, että muualla on myönnetty ympäristölupia pohjavesialueella sijaitseville ampumaradoille. Mantere uskoo, että ampumarata saa jatkaa toimintaansa.

Ampumaradalla ammutaan katoksesta suljettuun luotiloukkuun, joka kerää luodit talteen. Siitä ne toimitetaan edelleen kierrätykseen. Mantereen mielestä ampumaradan aiheuttamat ympäristöhaitat ovat vähäisiä.

Voit keskustella aiheesta perjantaihin 31.12.2021 kello 23:een asti.