Malminetsintä luonnonsuojelualueilla jakaa Lapin kansanedustajat: Yksi korvaisi Natura-alueita toisilla ja toinen kieltäisi malminetsinnän

Lappilaisista kansanedustajista kaksi kannattaa malminetsinnän ja kaivostoiminnan kieltämistä määrätyillä alueilla.

Johanna Ojala-Niemelän (sd.) mielestä Natura-alueita pitää voida vaihtaa vastaavaan alueeseen lupaavan esiintymän alta. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Yle kysyi lappilaisilta kansanedustajilta: "Pitäisikö määritellä alueet, joilla kaivostoiminta ja malminetsintä olisi kokonaan kiellettyä?"

Kieltoa kannatti kaksi kyselyyn vastannutta edustajaa.

– Mielestäni malminetsintä pitäisi kieltää luonnonsuojelualueilla, kansallismaisema-alueilla ja porotaloudelle tärkeillä laidunmailla. Sen lisäksi maanomistajan pitäisi voida kieltää malminetsintä omilla maillaan, perustelee torniolainen Kaisa Juuso (ps.).

Markus Mustajärvi (vas.) kannattaa kieltoa, koska hänen mielestään erityisen arvokkaat suojelu- ja maisema-alueet pitää jättää spekuloinnin ulkopuolelle.

– Osin näin on jo tapahtunut esimerkiksi Natura-alueilla. Luonnon- ja kansallispuistoissa kaivostoiminta ei ole mahdollista ilman lakimuutoksia enkä usko sellaisia edes vaadittavan, hän vastaa.

Kolme edustajaa ei kannata kieltoa

Markus Lohi (kesk.), Heikki Autto (kok.) ja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) eivät kannata kieltoa.

– Esimerkiksi Natura-alueita pitää voida vaihtaa vastaavaan alueeseen lupaavan esiintymän alta, vastaa Ojala-Niemelä.

Autton mielestä kategoristen kieltojen sijaan lupaviranomaisille pitäisi luoda työkaluja, joilla eri elinkeinojen tarpeet saadaan sovitettua kestävällä tavalla yhteen.

– Viranomaisten riittävä resurssointi on myös tärkeää, että luvituksen yhteydessä kestävä toiminta pystytään luotettavasti arvioimaan niin sosiaalisesta, taloudellisesta kuin ympäristönkin näkökulmasta, Autto vastaa.

Markus Lohen mielestä kielto ei ole tarpeen, koska kaivosten perustaminen kansallispuistoihin on mahdotonta. Lohi korostaa, että malminetsintää ja kaivosten perustamista ei saa sekoittaa toisiinsa.

– Ensimmäinen on luonnontieteellistä tutkimustoimintaa ja jälkimmäinen teollista toimintaa, jolla voi olla merkittäviä vaikutuksia toiminta-alueelle, myös sen luontoon, hän selventää.

Keskustan Katri Kulmuni ja Mikko Kärnä eivät vastanneet Ylen kyselyyn.

Lisää Lapin uutisia Yle Areenassa: kuuntele, katsele ja lue, mitä lähelläsi tapahtuu.