Hyppää sisältöön

Viimeinenkin hidaste joukkoliikennejätti HKL:n yhtiöittämisen tieltä on väistynyt – metro- ja ratikkakuskien yhdistys on vetänyt tekemänsä valituksen pois

Metro- ja ratikkakuskien yhdistys sekä Helsingin liikennelaitos ovat tehneet sopimuksen kuukausia jatkuneessa kiistassaan. Yhdistyksen tekemä kunnallisvalitus hallinto-oikeudessa olisi viivästyttänyt uuden yhtiön käynnistämistä jopa vuoden.

Kiistan taustalla oli työntekijöiden kokema epäluottamus yhtiön johtoon viime kevään yhtiöittämistä koskevissa yt-neuvotteluissa. Kuljettajayhdistyksen mukaan salaaminen liittyi erityisesti metrohenkilöstön asemaan yhtiöittämisessä. Kuva: Jorge Gonzalez / Yle

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos, HKL ja Raitio- ja metrohenkilökunnan yhdistys JHL ovat päässeet sopimukseen kuukausia jatkuneessa kiistassaan. Sopimuksesta on tiedotettu yhdistyksen jäsenistölle ja HKL:n sisällä, mutta ei aiemmin julkisuuteen.

Sopimuksessa on kuljettajayhdistyksen puheenjohtajan ja pääluottamusmiehen sekä HKL:n johdon ja liikelaitoksen johtokunnan allekirjoitukset.

Samalla kuljettajayhdistys on perunut tekemänsä kunnallisvalituksen, joten HKL:n uuden yhtiön käynnistymiselle ei ole enää hidasteita. HKL:stä tulee uusi osakeyhtiö, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy helmikuun alussa.

Kunnallisvalitus olisi estänyt yhtiön toiminnan aloittamisen hallinto-oikeuden käsittelyn ajaksi eli käytännössä jopa vuodella.

HKL:n vt. toimitusjohtaja Petri Lumijärvi iloitsee sovun syntymisestä ja yhtiöittämisen etenemisestä.

– Tämä mahdollistaa asioiden etenemisen. Parasta tässä on se, että olemme henkilökunnan kanssa yhtä mieltä ja samalla puolella, Lumijärvi sanoo.

Käytännössä koko henkilöstö siirtyy helmikuun alussa uuteen osakeyhtiöön.

Kiistan taustalla oli työntekijöiden kokema epäluottamus yhtiön johtoon. Kuljettajayhdistys on syyttänyt työnantajaa tietojen salaamisesta ja väärien tietojen antamisesta viime kevään yhtiöittämistä koskevissa yt-neuvotteluissa.

Salaaminen liittyi erityisesti metrohenkilöstön asemaan yhtiöittämisessä. Viime syyskuussa kuljettajat pitivät kahden päivän työnseisauksen tilanteen kärjistymisen vuoksi.

– Salaaminen romutti luottamusta HKL:n johtoon. Luottamuksen palauttaminen on oma prosessinsa ja se kestää varmasti vielä pitkään. Tämä sopimus on kuitenkin hyvä alku siinä, sanoo kuljettajayhdistyksen puheenjohtaja Petri Lillqvist.

HKL:n kuljettajien ammattiyhdityksessä on noin 650 jäsentä, joista työssäkäyviä noin 500.

Sopimus takaa asioista päättämisen yhdessä

Lillqvistin mukaan uudet neuvottelut käynnistettiin yhdistyksen aloitteesta. Pyyntö lähetettiin marraskuussa, neuvotteluihin päästiin marras-joulukuun vaihteessa.

Kuljettajayhdistystä huolestutti sopimukseton tila, johon olisi jouduttu, kun aiemmat työehtosopimukset olisivat päättyneet maaliskuun alussa.

– Tilanne olisi johtanut liikennehäiriöihin, mikäli kuljettajilla ei olisi ollut tietoa, miten korvaukset esimerkiksikaksiosaiset työvuorot tai pyhätyöt jatkossa hoidetaan, Lillqvist sanoo.

HKL:n ja yhdistyksen välinen sopimus allekirjoitettiin joulukuun alussa, 3. päivä. Työnantajan ehtona sopimukselle oli kunnallisvalituksesta luopuminen, johon yhdistys suostui, kun muista ehdoista päästiin sopuun.

Kuljettajayhdistys perui kunnallisvalituksen samana päivänä. Hallinto-oikeuden kirjaustieto valituksen poisvetämisestä kesti kaksi ja puoli viikkoa, ja tuli hieman ennen joulua.

Lillqvistin mukaan sovinnon saaminen tarkoittaa sitä, että yhdistys on saanut sopimuspaperiin mustaa valkoiselle siitä, että TES-ehtojen ulkopuolelle jäävistä kuljettajien työhön liittyvistä työehdoista neuvotellaan ja sovitaan yhdessä työnantajan kanssa.

– Neuvottelujen jälkeen HKL:n johto ymmärtää meidän huolen tässä tilanteessa. Pelisäännöt ovat nyt selvillä ja neuvotteluyhteys olemassa, Lillqvist sanoo.

Myös toimitusjohtaja Lumijärvi kokee, että neuvotteluissa on edetty samanhenkisesti ja rakentavasti.

– Tämä tehtiin oikeasti yhdessä, molemmat osapuolet olivat kykeneviä tähän neuvotteluun ja halukkaita tähän sopimukseen. Meillä on erittäin hyvä neuvotteluyhteys ja niin sen kuulu ollakin, kun on kyseessä organisaation sisäinen neuvottelu. Ei meillä ole mitään ongelmia, joista ei pystyttäisi keskustelemaan ja sopimaan, Lumijärvi sanoo.

Lumijärvi arvioi ulospäin kiistaksi näyttäytyneen asian olleen enemmän huolta ja henkilöstön epävarmuutta yhtiömuodon muuttumisesta.

– Neuvotteluissa on voitu todentaa, ettei kenelläkään tarvitse olla suuria huolia muutoksesta. Meillä on sisäisesti välit kunnossa, eikä meillä ollut alun perinkään mitään riitaa talon sisällä, pikemminkin tietokatkosta. Haluttiin varmistua fiksusta ja viisaasta tavasta toimia yhtiömuodossa, Lumijärvi sanoo.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy järjestäytyy työnantajana Palvelualojen työnantajat Palta ry:n jäseneksi, jolloin työehtosopimukseksi tulee rautatiealan TES. Vastaava sopimus on käytössä esimerkiksi Tampereen ratiovaunuliikenteessä.

Osapuolet neuvottelevat uusista käytännöistä ja työsopimusten yksityiskohtaisemmista ehdoista loppiaisen jälkeen alkavissa neuvotteluissa.

– Paikallisessa sopimuksessa varmistetaan, ettei heikennyksiä tapahdu uuteen sopimukseen siirryttäessä, Lumijärvi sanoo.

– Työntekijöiden edunvalvonta on yhdistyksemme päätehtävä. Jos työnantaja pelaa reilua peliä, me olemme valmiita pelaamaan sitä heidän kanssaan, Lillqvist sanoo.

Varsinaiset liittokierrokset uusista TES-sopimuksista alkavat maaliskuussa. Niistä vastaavat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Palta.

Metron henkilöstö siirtyy, kalusto ja liikennöintisopimukset viiveellä

Sopimuksen jälkeenkin metron tilanne on kuljettajayhdistyksen mukaan kiistanalainen. Koko metron henkilöstö siirtyy uuteen osakeyhtiöön vanhoina työntekijöinä, mutta kalusto ja liikennöintisopimukset jäävät vanhaan liikennelaitokseen.

– Meidän mielestä pelkkä henkilöstön siirtäminen uuteen yhtiöön ei vastaa liikeluovutuksen tunnusmerkistöä, mikäli kaikki muu yhtiöstä jää vanhaan liikelaitokseen. Henkilöstön kokonaisetujen turvaamisen kannalta saavutettu sopimus on kuitenkin riittävä meille tässä vaiheessa, Lillqvist sanoo.

Vt. toimitusjohtaja Petri Lumijärven mukaan koko metrokokonaisuus siirtyy kaupungilta uuteen yhtiöön, kun kaikki asiat saadaan valmisteltua kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.

– Tässä on vaiheistusta, mutta kaikki tulee tähän samaan yhtiöön. Uusi osakeyhtiö näyttää pian hyvin samanlaiselta kuin HKL liikelaitos näyttää vielä tällä hetkellä, Lumijärvi sanoo.

Yhtiömuodon muutos ei Lumijärven mielestä näy liikenteen käyttäjille tai yhteistyökumppaneille millään tavalla. Liikennöinti ja investoinnit jatkuvat entiseen malliin.

– Yhtiömalli on ketterämpi muutoksille kuin liikelaitos. Rataverkko kolminkertaistuu vuosikymmenessä 150:een kilometriin. Asioita tapahtuu nopeasti, joten päätöksenteon joustavuus auttaa isojen työmaiden etenemisessä ja tuo myös kustannussäästöjä, Lumijärvi sanoo.

Taustalla on ollut myös HKL:n kiista Siemensin kanssa. HKL ja Siemens ovat puineet metron automatisoinnista noussutta kiistaa jo vuosia. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi marraskuussa Siemensin maksamaan HKL:lle miljoonakorvaukset.

Nähtäväksi jää, miten prosessi mahdollisesti jatkuu ylemmissä oikeusasteissa. Valitusaika käräjäoikeuden päätöksestä päättyy helmikuun lopulla.

– Varmaa tietoa minulla ei vielä ole, mutta käsittääkseni kumpikaan osapuoli ei ole vielä valittanut. Sellainen oletus minulla on, että se asia vielä jatkuu, Lumijärvi sanoo.

Mietityttääkö joukkoliikenteen yhtiöittäminen? Voit keskustella aiheesta maanantaihin 3.1.2022 kello 23 saakka.

Lue myös: