Terveyskeskustani ette vie! Keräsimme pohjoispohjalaisten ajatuksia hyvinvointialueesta, valtaosa haluaa pitää kiinni kotikuntansa nykypalveluista

Moni Ylen verkkosivuilla vastanneista kokee sosiaali- ja terveyspalvelujen olevan nykyisellään Pohjois-Pohjanmaalla vähintään melko hyvällä tasolla.

Oulun Kauppakeskus Valkeassa ihmisiä
Aluevaalit käydään 23. tammikuuta. Kävimme kysymässä oululaisilta, mitkä ovat heidän mielestään tärkeimmät vaaliteemat. Keskustelu jatkuu vaalichatissa 4.1. kello 17 alkaen.

Ensi vuoden alussa aloittava Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on yksi suurimmista, kuntamäärällä mitattuna jopa Suomen suurin. Ensi vuoden budjetti on 1,5 miljardia euroa, ja työntekijöitä on yli 18 000.

Hyvinvointialue ottaa hoitaakseen maakunnan lähipalvelut, eli esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen.

Kysyimme pohjoispohjalaisten odotuksia uudesta hyvinvointialueesta verkkosivuillamme. Lisäksi keräsimme kommentteja ihmisiltä Oulun keskustassa. Vastauksia kertyi noin vuorokauden aikana muutamia kymmeniä. Jutussa kursiivilla olevat tekstit ovat lukijoiden vastauksia.

Vastauksista käy selkeästi ilmi, että palveluiden toivotaan säilyvän jatkossa vähintään nykyisellä tasolla. Harva vastaaja olisi valmis luopumaan terveyskeskuksesta omassa kunnassaan.

Oma terveyskeskus nähdään tärkeänä, vaikka samantasoinen palvelu olisi tarjolla suurin piirtein saman etäisyyden päässä naapurikunnan puolella.

Hieman yli puolet kertoo olevansa melko tai hyvin tyytyväisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden nykytasoon kotikunnassaan. Monen mielessä uudistuksessa eniten mietityttääkin se, millaiseksi palveluverkko jatkossa muotoutuu. Useissa kommenteissa esille nousi pelko siitä, että palvelut keskittyvät voimakkaasti Ouluun, ja ne heikkenevät reuna-alueilla.

Kaikki keskitetään Ouluun lähikunnista, esimerkiksi Haukiputaan palvelut ovat huonontuneet liityttyään Ouluun. Ei hyvä!

Toivon, että myös Oulun ulkopuoliset kaupungit ja kunnat saavat pitää terveyspalvelut.

Lähipalvelujen merkitys nousee vahvasti esille, sillä valtaosa vastaajista toteaa vain erikoissairaanhoidon olevan asia, jonka vuoksi ollaan valmiita kulkemaan pidempiä matkoja.

Monet vastaajat toivovat uudelta hyvinvointialueelta, että jatkossa palveluja voisi saada entistä kattavammin yhden katon alta.

Ikäihmisten ja muiden moninaisista terveysongelmista kärsivien henkilöiden palvelut tulisi saada sujuvammin "yhdeltä luukulta" poliklinikkamalliin + omalääkäri, joka tuntee potilaan.

Tekemämme joukkoistus ei ole tieteellinen tutkimus, ja kokemuksiaan sai verkkosivujemme kautta sai kertoa kuka tahansa.

Keskustelu jatkuu illalla aluevaalichatissa

Tule mukaan jatkamaan keskustelua lähipalvelujen tulevaisuudesta. Ylen virtuaalisella vaaliteltalla järjestetään alueellisia vaalikeskusteluja, ja ensimmäinen chat on tänään tiistaina kello 17. Teemana on: “Säilyvätkö lähipalvelut?” Mukaan pääsee Yle-tunnuksella.

Asiantuntijoina ovat tutkijatohtori Harri Antikainen Oulun yliopistosta, Pohjois-Pohjanmaan kylien toiminnanjohtaja Esa Aunola, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja, hyvinvointialueen valmisteluelimen (POPsote) puheenjohtaja Ilkka Luoma, Kalajoen sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Peltokorpi sekä Oulun hyvinvointijohtaja, POPsoten sote-ryhmän puheenjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto.