Hyppää sisältöön

Hämeenlinna harventaa Ahveniston paahderinteiden puustoa – hoitotyö antaa uhanalaisille kasveille tilaa ja valoa

Hämeenlinnan länsipuolisen harjujakson puustoa on hoidettu viime aikoina vain vähän. Tämän seurauksena harjun paahde-elinympäristöt ja pähkinäpensaslehdot ovat paikoin kuusettuneet ja umpeutuneet.

Ahvenistonjärven ja hiihtoladun välissä ei hiihtokauden aikana tehdä töitä. Kuva: Petri Lassheikki / Yle

Hämeenlinnan kaupunki parantaa uhanalaisten harjukasvien elinolosuhteita Ahvenistolla.

Ahveniston alueen maauimalan puoleisilta paahderinteiltä poistetaan pientä aluskuusta sekä lehtipuuta ja tehdään luonnonhoidon mukaisia harvennuksia. Käsiteltävä alue on noin kymmenen hehtaaria.

Tavoitteena on lisätä rinteiden valoisuutta ja luoda suotuisammat elinolosuhteet uhanalaisille hämeenkylmäkukalle, vanakeltolle ja muille harjujen paahdekasveille. Työt alkavat Ahvenistolla tammikuussa ja ne valmistuvat vuoden 2022 aikana.

Metsätalousinsinööri Mika Rantonen kertoo, että työt pyritään aloittamaan mahdollisimman pian. Työt tehdään sekä metsurien voimin että koneilla. Järven ja hiihtoladun välissä ei hiihtokauden aikana tehdä töitä. Ne alueet käydään läpi myöhemmin tänä vuonna.

Uhanalaiset paahdekasvit vaativat valoa

Kaupunki kertoo tiedotteessaan, että Hämeenlinnan länsipuolisen harjujakson puustoa on hoidettu viime aikoina hyvin pienimuotoisesti. Tämän seurauksena harjun paahde-elinympäristöt ja pähkinäpensaslehdot ovat paikoin kuusettuneet ja umpeutuneet.

Rantosen mukaan alueelle on edellisen kerran avarrettu metsää 1980–1990 -luvuilla. Kohdat, joita on harvennettu, erottuvat vieläkin maastossa. Viime kesänä tehdyn inventoinnin mukaan paahderinteiden lajisto on taantunut. Ensi keväänä tutkitaan alueella asustavia perhoslajeja.

Inventointi ja puuston harvennukset ovat osa ympäristöministeriön rahoittamaa Kunta-Helmi -hanketta. Toimien suunnittelussa on kaupungin mukaan huomioitu myös maisemalliset näköalat ja alueen virkistyskäyttö. Koko Hämeenlinnan Helmi-hankkeen budjetti on noin 100 000 euroa, josta valtion osuus on 77 prosenttia. Ahvenisto on yksi menokohde tästä koko budjetista.

Juttuun lisätty 7.1.2022 kello 11.18 Käsiteltävän alueen koko ja Hämeenlinnan Helmi-hankkeen budjetti.

Lisää Kanta-Hämeen uutisia Yle Areenassa: kuuntele, katsele ja lue mitä lähelläsi tapahtuu.