Hyppää sisältöön

Päivystyslääkäri on huolissaan vanhusten hoitoon pääsystä Kouvolassa: "Hoivajono rampauttaa koko hoitoketjun"

Kärkkäisen mukaan vanhusten tarvitseman hoivan tarve on arvioitava viipymättä. Hän haluaa olla lääkärinä ottamassa yhteiskunnallisesti kantaa asioihin.

Repoveden kansallispuistossa harjoiteltiin syyskuussa 2021 retkeilyonnettomuuksien varalta. Johannes Kärkkäinen johti tällöin sairaanhoidon ammattilaisten harjoittelua alueella. Kuva: Kari Saastasmoinen/ Yle

Lääkäri Johannes Kärkkäinen on huolissaan vanhusten hoivan tasosta Kymenlaaksossa.

Kärkkäinen työskentelee palveluntuottajan vastuulääkärinä Pohjois-Kymen sairaalan päivystyksessä. Hän toi huolensa ilmi Kouvolan Sanomien mielipidekirjoituksessa (siirryt toiseen palveluun) joulukuun loppupuolella. Kirjoituksessaan Kärkkäinen ottaa kantaa siihen, kuinka vanhusten hoivan jonoutuminen kurjistaa päivystys- ja osastohoitoa Kouvolassa.

– Kymenlaaksossa tilanne on huolestuttavin Kouvolassa. Sairaanhoidon ammattilaiset eivät pysty tekemään työtään niin kuin he haluaisivat, Kärkkäinen kertoo.

Suurin ongelma on tehostettu palveluasuminen

Kärkkäinen on työskennellyt vuosia julkisessa terveydenhuollossa. Hänen mukaansa suurin ongelma Kouvolassa on tehostettuun palveluasumiseen pääsyn jonoutuminen.

Se tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että vanhukset eivät saa tarvitsemaansa apua. Hoivapaikkoja odotetaan suoraan tai välillisesti päivystyksessä, erikoissairaanhoidossa, kotiuttamisyksiköissä tai kotona, monesti hyvin pitkään.

– Hoivan hankkimista sitä tarvitseville vanhuksille viivytetään kuukausia ja sitä kautta syntyvä hoivajono rampauttaa koko hoitoketjun, Kärkkäinen toteaa.

Kärkkäisen mukaan esimerkiksi joulukuussa Lauttarannan kotiutusyksikön asukkaista yli 70 prosenttia oli niitä, jotka odottivat hoivaan pääsyä. Keskimäärin he odottivat sitä yli 70 vuorokautta.

Odottaminen heikentää vanhuksen toimintakykyä ja on inhimillisesti raskasta sekä vanhukselle itselleen että tämän lähipiirille. Lisäksi se on pois muilta avuntarvitsijoilta.

– Jos vuodeosastolla noin kolmannes paikoista menee potilaille, jotka vain odottavat pääsyä arviointijaksolle, on se kaikki pois perustehtävän hoitamisesta. Samalla se vaikuttaa päivystykseen, koska ihmiset eivät pääse sieltä jo täysille vuodeosastoille, Kärkkäinen kuvaa.

Hoivan tarve arvioitava viipymättä

Kärkkäisen mukaan ratkisu ongelmaan olisi resurssien lisääminen niin, vanhusten hoivan tarve arvioitaiisiin viivytyksettä.

– Ehdotan yksinkertaisesti sitä, että hoiva hoitaa oman hommansa ja että se tapahtuu viiveettä. Aivan samoin kuin hoidamme päivystyksessä potilaat.

Kouvolan Sanomien mielipidekirjoituksessaan hän myös ehdottaa, että vanhukset voisivat odottaa hoivaan pääsyä tarvittaessa esimerkiksi Pohjois-Kymen sairaalan tiloissa sitten, kun tiloja vapautuu uuteen Ratamo-sairaalaan muuton jälkeen.

Kärkkäinen kertoo saaneensa kirjoituksestaan paljon hyvää palautetta. Hän halusi nostaa asian julkisuuteen, koska kokee, että terveydenhuollossa ei voida jatkaa nykyisellä lailla.

– Lisäksi haluan olla vaikuttamassa kulttuuriin, jossa lääkärit ammattikuntana ottavat enemmän kantaa asioihin, josta heillä on erityisosaamista. Se on yhteiskunnallisesti tärkeää.