Turvaan ei aina hakeuduta helposti, myös perheiden ongelmat voivat kasaantua – korona näkyy yhä laajemmin Oulun ja Kajaanin turvakodeissa

Koronatilanne voi vaikuttaa avun hakemiseen turvakodista, eivätkä viranomaiset aina tavoita kaikkia avuntarvitsijoita. Samaan aikaan Oulun Ensi- ja turvakodin avopalveluissa asiakkaille etänä annettu tuki on suosittua.

Oulun ensi- ja turvakodissa on turvakodin lisäksi myös esimerkiksi ensikotitoimintaa ja erilaisia avopalveluita. Etenkin avopalveluissa on viime aikoina kehitetty erilaisia mahdollisuuksia saada tukea etäyhteydellä. Kuva: Risto Degerman / Yle

Lapsiperheiden korona-ajan kasvanut avuntarve on näkynyt Oulun turvakodin yksiköissä. Turvakodin asiakkaiden ongelmat ovat laajentuneet yhä useammalle elämänalueelle.

– Asiakkaat ovat yhä enemmän moniongelmaisia. Heidän tilanteessaan näkyy ongelmien ja haasteiden monimutkaistuminen ja pitkittyminen, sanoo Oulun turvakodin johtaja Katja Rounioja.

Koronan vuoksi turvakotiin Ouluun tai Kajaaniin hakeudutaan myös myöhäisemmässä ongelmien vaiheessa kuin aiemmin.

– Nyt on varmaan isompi kynnys tulla turvakotiin erityisesti lapsiperheillä. Se vaikuttaa, kuinka helposti päästään lähtemään kotoa. Ja tulevatko ongelmat samalla tavalla ilmi, kun viranomaistahoissakin on paljon etätyöskentelyä?

Varsinkin Oulun yksikössä asiakasmäärä on viime vuonna ollut pienempi kuin ennen epidemian alkamista, ja täyttöaste on vaihdellut aiempaa enemmän. Kajaanin yksi turvakotipaikka taas on ollut täynnä tasaisesti, ja asiakasmäärät ovat olleet samansuuruisia kuin ennen koronaa.

Iäkkäitä ihmisiä on ollut Oulun turvakodin asiakkaina aiempaa vähemmän. Turvakodissa olleiden lasten määrä taas on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna.

Samaan aikaan kun fyysinen hakeutumien turvakotiin on ollut aiempaa kausittaisempaa, ovat erilaiset etätukimahdollisuudet kasvattaneet suosiotaan varsinkin Oulun Ensi- ja turvakodin avopalveluissa. Etäpalveluita on myös kehitetty vastaamaan kasvaneita tarpeita.

– Avopalveluissa on lisätty etäohjausta ja -palvelua. Tarvetta on ollut, ja yhteydenottoja on tullut paljon aiempaa enemmän. Esimerkiksi Teamsin kautta on pidetty asiakaspalavereita, ja joitakin ryhmiä sekä avoimia tapaamisia on järjestetty etäyhteyksien avulla, Katja Rounioja kertoo.

Tästä voit lukea tuoreimmat tiedot koronavirustilanteesta Pohjois-Pohjanmaalla.

Lisää Pohjois-Pohjanmaan uutisia Yle Areenassa. Kuuntele, katsele ja lue mitä lähelläsi tapahtuu.