Hyppää sisältöön

Ruokolahden kunnanhallitus vaatii hallinto-oikeutta hylkäämään kunnanjohtajasotkua koskevat valitukset

Ruokolahden kunnanhallitus purki kunnanjohtajaksi valitun Anu Sepposen virkasuhteen viime marraskuussa. Päätöksestä jätettiin kaksi valitusta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Arkistokuva Ruokolahden kunnantoimistosta. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Ruokolahden kunnahallitus vaatii hallinto-oikeutta hylkäämään kunnanjohtajan virkasuhteen päättämistä koskevat valitukset. Kunnanhallitus purki kunnanjohtajaksi valitun Anu Sepposen virkasuhteen viime marraskuussa.

Kyse on yli vuoden kestäneestä kunnanjohtajasopasta. Anu Sepponenvalittiin Ruokolahden kunnanjohtajaksi syksyllä 2020, mutta hän ei ole aloittanut työssään.

Syynä oli se, ettei kunnanjohtajasopimuksen ehdoista ole päästy yhteisymmärrykseen.

Kunnanhallituksen marraskuisesta päätöksestä jätettiin kaksi valitusta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Toinen valituksen jättäneistä on Anu Sepponen, toisen valituksen on allekirjoittanut kolme Ruokolahden kunnanvaltuuston jäsentä: Vesa Kokkonen (sd.), Toivo Launiainen (kok.) ja Viljo Rautio (ps.).

Sivutoimilupa puuttui

Anu Sepposen asianajaja Aleksi Välikangas viestitti Ylelle marraskuussa, että Sepposen valituksen pääperusteena on se, ettei kunnalla ole viranhaltijalain mukaista erittäin painavaa syytä virkasuhteen purkamiselle.

Ruokolahden kunnan hallinto-oikeuteen jättämän vastauksen mukaan asiassa on toimittu kuntalain ja kunnan hallintosäännön mukaisesti.

Sepponen toimi samanaikaisesti sekä Ruokolahden ja Rautalammin kunnanjohtajana. Vastauksessa todetaan, että Sepponen ei ole hakenut Ruokolahden kunnalta sivutoimilupaa Rautalammin kunnanjohtajan viran hoitamiseen. Ruokolahden kunnanhallitus katsoo, että kaksi päällekkäistä virkaa oikeuttivat virkasuhteen purkamisen.

Perusteluissa todetaan myös, että Ruokolahden 27 kunnanvaltuutetusta 22 kannatti Sepposen erottamista. Se on myös kuntalain mukainen peruste irtisanomiselle.

Kunnanhallitus perustelee kantaansa lausunnossa myös sillä, että johtajasopimuksen puuttuminen ei voi olla peruste poissaololle virantoimituksesta.

Asiakirjat olivat saatavilla

Ruokolahden kunnanvaltuuston jäsenen Vesa Kokkosen mukaan valtuutetut perustelevat valitustaan muun muassa kokousmenettelyllä ja valtuustolle toimitettujen asiakirjojen puutteilla.

Tähän valitukseen jätettyssä vastauksessa todetaan, että hallintosäännön mukaan kokouskutsun mukana lähetetään esityslista - ei kaikkea käsiteltävään asiaan liityvää kirjallista aineistoa.

Kaikki asiakirjat ovat olleet normaaliin tapaan valtuutettujen saatavilla, ja valtuutetuille oli erikseen annettu tilaisuus tutustua kunnanjohtajan virkasuhteen purkamista koskevaan asiakirja-aineistoon erillisen tiedotus- ja keskustelutilaisuuden yhteydessä. Valittajat eivät ole tehneet mitään asiaan liittyviä tietopyyntöjä ennen valtuuston kokousta. Myös kokousmenettely valtuuston kokouksessa on ollut täysin kuntalain ja kunnan hallintosäännön mukainen.