Hyppää sisältöön

Kiistaa aiheuttanut Savonrannan rantayleiskaava kumottiin hallinto-oikeudessa

Kohteeseen oli kaavailtu luontomatkailijoille palveluita. Herännyt huoli suunnitelmien vaikutuksesta ympäristöön teki hankkeesta kiistanalaisen.

Kuva: Juha Kivioja / Yle

Kiistaa aiheuttanut Savonrannan rantayleiskaavan muutos on kumottu Itä-Suomen hallinto-oikeudessa.

Kieluan aluetta koskevasta kaavasta oli valittanut Etelä-Savon piiri ja Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys, joiden hyväksi asia ratkaistiin.

Savonlinnan kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2020 Savonrannan rantayleiskaavan muutoksen.

Rantayleiskaavan oli kaavoitettu matkailupalveluja. Kohteeseen kaavailtiin kolmea matkailua palvelevaa aluetta sekä 49 lomarakennuspaikkaa.

Valituksen tehneistä päätös tuli kumota muun muassa siksi, koska suunnittelualueen ja sen lähialueiden luontoarvoja ei oltu selvitetty riittävästi.

Hallinto-oikeus kumosi kaavan riittämättömien selvitysten vuoksi. Puutteita oli maakuntakaavan huomioinnissa kuin myös rakennusoikeuden määrän vaikutuksen arvioinnissa. Valmistelussa ei oltu esimerkiksi tarkasteltu kaavan vaikutuksia vesistöihin muiden kuin Metsähallituksen omistamien alueiden kannalta.

Kaava ei ollut hallinto-oikeuden mukaan kuitenkaan lainvastainen luontoarvojen tai Natura-alueiden vaikutusten arvioinnin osalta.