Hyppää sisältöön

Kiistelty Ruotsin Kaunisvaaran rautakaivos saa jatkaa tuotantoaan entiseen malliin – oikeus hylkäsi vaatimuksen luvan perumisesta

Ruotsin ympäristötuomioistuin päätti, että Suomen rajajokeen päästönsä laskeva kaivos saa jatkaa toimintaansa nykyisellä tasolla, mutta ei enää kasvaa. Useat viranomaiset ovat olleet huolissaan ympäristöriskeistä.

Kaunisvaaran rautakaivos saa jatkossa tuottaa malmia enintään 7 miljoonaa tonnia vuodessa. Yhtiön mukaan se vastaa tuotannon nykytasoa. Kuva vuodelta 2018. Kuva: Tapani Leisti / Yle

Ruotsin ympäristötuomioistuin pyyhki pöytää Ruotsin luonnonsuojeluviraston vaatimuksella perua Kaunisvaaran rautakaivoksen ympäristölupa. Kaivos sijaitsee Pajalassa Pohjois-Ruotsissa, lähellä Suomen rajaa.

Luonnonsuojeluvirasto oli vaatinut luvan peruuttamista, koska sen mielestä kaivoksen jätealueet aiheuttavat riskin muun muassa Tornion- ja Muonionjoen vesistölle. Asiaa on puitu vuosikausia.

Oikeus rajoitti kaivoksen malmintuotannon nykytasolle, mutta hylkäsi luonnonsuojeluviraston (Naturvårdsverket) vaatimuksen luvan peruuttamisesta kokonaan. Tuomioistuimen ratkaisu merkitsee siis sitä, että kaivosyhtiö saa jatkaa nykyistä tuotantoaan entiseen malliin.

Uumajan käräjäoikeuden yhteydessä toimivan Ruotsin ympäristötuomioistuimen (Mark- och miljödomstolen) tiedotteesta saa kuvan, että Pajalan rautakaivoksen malmin tuotantoa rajoitetaan voimakkaasti.

Tiedotteen mukaan luvan salliman 20 miljoonan malmitonnin vuosituotannon määrää rajoitetaan seitsemään miljoonaan tonniin.

Ympäristötuomioistuimen 156-sivuisen tuomion kolmanneksi viimeiseltä sivulta kuitenkin ilmenee, että seitsemän miljoonaa tonnia malmia on kaivoksen nykyinen tuotantomäärä.

Viranomaiset huolissaan ympäristöriskeistä

Myös Norbbottenin lääninhallituksen ympäristönsuojeluosasto ja Ruotsin vesiviranomainen (Havs- och vattenmyndigheten) ovat olleet huolissaan kaivoksen ympäristöriskeistä. Viranomaisten mielestä suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission vuonna 2010 antama ympäristölupa on jo alun alkaen ollut puutteellinen eikä vastaa nykyvaatimuksia.

Ympäristötuomioistuimen käsitys asiasta oli toinen.

Tuomioistuimen mukaan kaivostoiminta on ollut vain osin ristiriidassa luvan kanssa. Tuomioistuimen mielestä kaivoksen jätealueen selkeytysallas on kooltaan alimitoitettu vanhan ympäristöluvan vaatimuksiin nähden.

Tuomioistuin kuitenkin toteaa, ettei kaivoksen toiminnan ole selvityksissä havaittu aiheuttaneen luvattomia ympäristövaikutuksia.

Kaivosyhtiö kehottaa viranomaista olemaan valittamatta

Kaivosyhtiö Kaunis Iron Ab tiedotti olevansa tyytyväinen tuomioon koko Ruotsin teollisuusektorin puolesta. Yhtiö on tyytyväinen siihen, että tuotantoa saadaan jatkaa ja tuomioistuimen määräämä tuotantorajoitus vastaa nykytuotantoa.

– Tuomio osoittaa yhtiön olleen oikeassa, toteaa tiedotteessa Kaunis Iron Ab:n toimitusjohtaja Klas Dagertun.

Samalla hän kehottaa luonnonsuojeluvirastoa antamaan kaivosyhtiölle työrauhan ja olemaan valittamatta ympäristötuomioistuimen tuomiosta.

Toimitusjohtajan mukaan yhtiö rakentaa kestävää kaivostoimintaa tuleville sukupolville Tornionlaaksossa. Kaivoksen elinkaareksi on arvioitu muutamia vuosikymmeniä.

Uusi ympäristölupahakemus vireillä

Ruotsin ympäristötuomioistuimen tuomiosta voi valittaa ylempään ympäristötuomioistuimeen (Mark- och miljööverdomstolen).

Nyt ratkaisunsa antaneessa ympäristötuomioistuimessa on samaan aikaan vireillä kaivosyhtiön uusi ympäristölupahakemus, jossa kaivostoimintaa halutaan laajentaa merkittävästi.

Ruotsin ympäristöviranomiset ovat arvostelleet voimakkaasti myös laajennuslupahakemusta ympäristöriskeistä. Kaivosyhtiö haluaisi oikeuden laskea jätevesiä Tornion- ja Muonionjoen vesistöön yhä ilman haitta-aineiden päästörajoja.

Myös Suomen ympäristöviranomaiset ovat arvostelleet Kaunis Iron Ab:n laajennuslupahakemusta riskeistä.

Uutinen päivitetty kauttaaltaan kello 16.13.

Lisää aiheesta:

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun Yle Tunnuksella 14.1. kello 23 saakka.