Forssalaisyhtiö Envor Biotechille ja sen kahdelle johtohahmolle tuomiot ympäristörikoksesta

Tuomion mukaan yhtiö rikkoi useita ympäristöluvan jätehuoltoa koskevia lupamääräyksiä pitkän ajanjakson aikana. Ympäristöluvan määräysten vastaista toimintaa katsottiin tapahtuneen vuodesta 2012 alkaen.

Yhtiön toiminnasta on aiheutunut pinta- ja pohjavesien pilaantumista, hajuhaittaa, haittaeläinten lisääntymistä ja roskaantumista. Kuva Ylen MOT:n yhtiötä käsittelevästä jutusta vuodelta 2018. Kuva: Yle

Kanta-Hämeen käräjäoikeus on tuominnut forssalaisen jätehuoltoyhtiö Envor Biotechin (nykyinen Loimi Kierto Oy) ja kaksi sen toimihenkilöä ympäristörikoksesta. Yhtiön toinen johtaja tuomittiin 4 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja toinen johtaja 60 päiväsakon rangaistukseen jätteiden epäasiallisesta käsittelystä.

Heidän katsottiin syyllistyneen ympäristön turmelemiseen. Laiminlyöntien katsottiin olleen toisen johtajan osalta tahallista ja toisen osalta tahallista tai ainakin johtunut törkeästä huolimattomuudesta.

Käräjäoikeus tuomitsi yritykselle syyttäjän vaatiman 50 000 euron yhteisösakon. Lisäksi yhtiö velvoitettiin maksamaan valtiolle rikoshyötynä 70 000 euroa. Käräjäoikeuden mukaan rikoshyöty perustuu siihen, että tarpeellisia jätehuoltotoimia lykättiin ja jätteiden varastokenttää ei rakennettu tiiviiksi. Yhtiön katsotaan saaneen korkohyötyä ja säästöä investointikustannuksissa.

Jätteitä käsiteltiin ympäristöluvan vastaisesti

Tuomion mukaan yhtiö rikkoi useita ympäristöluvan jätehuoltoa koskevia lupamääräyksiä pitkän ajanjakson aikana. Ympäristöluvan määräysten vastaista toimintaa katsottiin tapahtuneen vuodesta 2012 alkaen.

Käräjäoikeuden mukaan epäasiallisesta jätteen käsittelystä ja varastoinnista sekä varastointikentän puutteellisesta tiiviydestä johtuen toiminnasta on aiheutunut haittaa ympäristölle. Toiminnasta on aiheutunut pinta- ja pohjavesien pilaantumista, hajuhaittaa, haittaeläinten lisääntymistä ja roskaantumista.

Oikeudenkäynnissä vastaajat kiistivät syyllistyneensä rikoksiin ja vaativat syytteiden hylkäämistä muun muassa sillä perusteella, että yhtiö oli mielestään käsittelyt jätteitä asianmukaisesti, eikä yhtiö ollut ylittänyt jätemääriä. Vastaajien mielestä yhtiö oli asfaltoinut varastokentän ja tehnyt siihen monia paikkauksia.

Käräjäoikeus kuitenkin totesi, että kaksi yhtiön johtohenkilöä olivat olleet tietoisia siitä, ettei ympäristölupaa ja yhtiön ohjeita asianmukaisesta jätteenkäsittelystä ole noudatettu. Vastaajat ovat myös oikeuden mukaan olleet tietoisia ympäristön pilaantumisen vaarasta.

Tuomio ei vielä ole lainvoimainen.

Lue myös: