Valtio tukee tuulivoimalan yhteyteen rakentuvaa aurinkovoimalaa Kalajoella – hybridimallinen energiantuotanto on uutta Suomessa

Työ- ja elinkenoministeriö on myöntänyt miljoonatuen hankkeelle, jossa Juurakon tuulivoimapuiston viereen rakentuu aurinkovoimala.

Solarigon toteuttama aurinkovoimalakenttä Elosen leipomon tontlla Jämsässä. Kalajoelle rakentuvaan puistoon tulee kymmenkertainen määrä paneeleita. Kuva: Solarigo Oy

Kalajoen hankkeeseen suunnattu työ- ja elinkeinoministeriön 2,6, miljoonan euron tuki (siirryt toiseen palveluun) ohjataan aurinkovoimalan rakentamiseen sekä energian varastointiratkaisuun.

Aurinkovoimala sijoittuu alueelle jo valmistumassa olevan Juurakon tuulipuiston viereen. VSB Uusiutuva Energia Suomi rakentaa Kalajoelle 7 voimalan tuulipuistoa, joka valmistuu kuluvan vuoden syksyllä. Valtion tuki ei koske tuulipuistoa.

Kesällä kotimainen aurinkoenergiayhtiö Solarigo Oy alkaa rakentaa tontille 24 000 maa-asenteisen aurinkopaneelin puistoa, joka valmistuu vuoden 2023 lopussa. Hankkeen budjetti on 8,7 miljoonaa euroa, johon nyt saadaan 2,6 miljoonaa valtion tukea.

Suomessa tai Pohjoismaissa ei vielä ole vastaavaa teolliseen tuotantoon tarkoitettua hybridipuistoa, jossa on sähkön varastointiratkaisu.

Yhdessä tuuli- ja aurinkovoimala tuottavat saman sähköaseman kautta Fingridin kantaverkkoon sähköä. Solarigo rakentaa myös energian välivaraston, jolla on tarkoitus tasapainottaa luonnonvoimista riippuvaisen energian saantia.

Solarigo Oy:n toimitusjohtaja Antti Koskelainen valottaa, että hybridituotannosta syntyy hyötyä siinä, että eri energiamuotojen paras tuottoaika lomittuu hyvin toisiinsa. Tuulivoimaa syntyy eniten syksyllä, talvella ja yöllä, aurinkosähköä taas eniten keväästä syksyyn ja päiväsaikaan.

Tuulipuiston kokonaisteho on 40MW ja aurinkopuiston 13MW. Mukana olevien yhtiöiden mukaan yhteensä tuotetun sähkön määrä vastaisi noin 7000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta.

Tuulivoimala rakentuu 250 hehtaarin alalle, aurinkovoimala taas noin 17 hehtaarin kentälle.

Lue myös: