Hyppää sisältöön

Yhä useamman yritysjohtajan palkkioon vaikuttavat uudenlaiset mittarit, Ylen yrityskysely paljastaa murroksen – metsäyhtiö UPM kulkee vastavirtaan

Yritysvastuu- ja ilmastotavoitteet alkavat näkyä yritysjohtajien palkkioissa, selviää Ylen suurille pörssiyhtiöille tekemästä kyselystä. Asiantuntijan mukaan suomalaiset ovat kuitenkin Manner-Eurooppaa jäljessä.

Kysyimme 15 suurimmalta suomalaiselta pörssiyhtiöltä, miten vastuullisuustavoitteet näkyvät ylimmän johdon palkitsemisessa. Kuva: Henrietta Hassinen, Juha Kemppainen, Isabel Nordberg / Yle

Millaiset asiat ovat yritykselle kaikkein tärkeimpiä? Mitä se tavoittelee?

Vastauksia näihin kysymyksiin löytää esimerkiksi johdon palkitsemisjärjestelmistä. Niissä määritellään, millä tavoin johtajat voivat paisuttaa tilipussiaan kuukausipalkkansa lisäksi.

Perinteisesti toimitusjohtajien palkkiot ovat sitä suuremmat, mitä paremmin yritys menestyy liiketaloudellisten mittareiden perusteella. Liiketaloudellisten mittareiden rinnalle on kuitenkin tullut myös toisenlaisia asioita.

Yle kysyi 15 suurimmalta suomalaiselta pörssiyhtiöltä, miten vastuullisuustavoitteet näkyvät ylimmän johdon palkitsemisessa. Lähes kaikilla yhtiöillä vastuullisuustavoitteet olivat jollakin tavalla johdon palkitsemiskriteereissä.

Eniten ne näyttävät heijastuvan mineraali- ja metalliyhtiö Metso Outotecin, energiayhtiö Fortumin, polttoaineyhtiö Nesteen, konepajayhtiö Valmetin, metsäyhtiö Metsä Groupin sekä kuluttajapakkauksia valmistavan Huhtamäen johtajien palkkiohin. Suuri osa yhtiöistä kertoi ottaneensa mittarit käyttöön viime vuonna ja muutamat kertoivat ottavansa vastuullisuuskriteereitä huomioon palkitsemisjärjestelmässä tänä vuonna.

Metsäyhtiö UPM ei käytä vastuullisuusmittareita

Metsäyhtiö UPM kulkee vastavirtaan. Yhtiön johdon palkkioihin ei tällä hetkellä vaikuta niin sanotut ESG-mittarit. ESG:llä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyviä asioita.

– Vastuullisuus on integroitu UPM:n Biofore-strategiaan, joten vastuullisuuteen liittyviä tavoitteita ei ole korostettu erikseen johdon palkitsemisessa, UPM:n vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren vastaa.

Metsäyhtö Stora Enso sekä konepajayhtiöt Wärtsilä ja Outokumpu kertovat, että vastuullisuuteen liittyviä mittareita ollaan ottamassa laajemmin käyttöön tänä vuonna.

Suomalaiset tulevat perästä

Yritykset ovat jo useita vuosia julkaisseet erilaisia vastuullisuustavoitteitaan. Aivan viime vuosina erityisesti päästötavoitteet ovat saaneet näkyvyyttä. Siksi on olennaista katsoa, heijastuvatko yritysten tekemät vastuullisuusjulistukset myös johdon palkkioihin.

Palkitsemisella pyritään ohjaamaan johdon toimintaa tiettyyn suuntaan, sanoo konsulttiyhtiö Deloitten Suomen palkitsemispalveluiden asiantuntija Emma Häll.

– Jos vastuullisuusstrategiaa ei ole linkitetty johdon palkitsemisen ehdoksi, syntyy ristiriitainen viesti siitä, miten tärkeitä yrityksen asettamat tavoitteet ovat.

Häll on kollegoidensa kanssa tarkastellut vuotta 2020 koskevia palkitsemiskäytäntöjä 25 suurimmassa Helsingin pörssin yrityksessä. Tuolloin noin kolmanneksella yrityksistä oli ESG-mittareita joko lyhyen tai pitkän aikavälin palkitsemisohjelmissa. Yleisimmät mittarit olivat työntekijöihin ja turvallisuuteen liittyviä. Noin neljäsosa mittareista liittyi ympäristöön ja hiilidioksidipäästöihin.

Konsulttiyhtiö Deloitten asiantuntija Emma Häll uskoo, että erilaiset vastuullisuusmittarit tulevat näkymään tulevina vuosina vielä enemmän johtajien palkkioissa. Kuva: Mikko Ahmajärvi / Yle

Hällin mukaan ilmiö on yleistymässä. Suomalaiset yritykset laahaavat silti jäljessä verrattuna manner-eurooppalaisiin yhtiöihin. Muutama vuosi sitten tehdyssä selvityksessä ESG-mittarit olivat käytössä noin puolella suurimmista manner-eurooppalaisista yhtiöistä, kun vastaava osuus oli suomalaisten yritysten osalta noin 20 prosenttia, Häll kertoo.

Vastuullisuutta määritellään laveasti

Yksi ongelma on, että ESG-mittareiden alle saatetaan laittaa laveasti hyvin erilaisia asioita, joiden yhteiskunnallinen ulottuvuus ei välttämättä ole kovin merkittävä.

Tämä käy ilmi myös Ylen kyselystä. Esimerkiksi pankkikonserni Nordealla ESG-mittaristoon laskettiin asiakastyytyväisyys ja henkilöstön sitoutuminen. Suurella osalla yrityksistä myös työturvallisuus katsottiin osaksi vastuullisuutta.

– Sen perusteella, että yritys sanoo ottaneensa ESG-mittareita käyttöön palkitsemisessa, ei voida kovin paljoa sanoa siitä, millaisia mittareita tai miten vaikuttavia asioita ne ovat yhteiskunnan tai yrityksen strategisten tavoitteiden kannalta, Emma Häll sanoo.

Polttoaineyhtiö Nesteen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä on huomioitu päästötavoite viime vuodesta lähtien. Yhtiön Porvoon jalostamo on yksi suurimmista yksittäisistä päästölähteistä Suomessa. Kuva: Stefan Paavola / Yle

Iso kysymys on se, kuinka uskottavasti yrityksen vastuullistavoitteita voidaan mitata. Polttoaineyhtiö Nesteen tavoitteena on hiilineutraali tuotanto vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteena on pienentää sekä omaa hiilijalanjälkeä että auttaa asiakkaita vähentämään päästöjään Nesteen tuotteiden avulla, sanoo yhtiön vastuullisuusjohtaja Salla Ahonen.

Yhtiön Porvoon jalostamo on nykyisin yksi Suomen suurimmista yksittäisistä hiilidioksidipäästölähteistä.

– Pohdimme sitä paljon, miten pystymme riittävän tarkasti mittamaan tavoitteita, jotta ne voidaan ottaa mukaan kannustinjärjestelmään, Ahonen sanoo.

Päästötavoitteen osuus yhtiön kannustinjärjestelmässä on 20 prosenttia ja se on ollut mukana siinä viime vuodesta alkaen. Ahosen mukaan tavoitetta seurataan päästöjen seurannalla ja osatavoitteiden saavuttamisella.

Pakkausvalmistaja Huhtamäki on taas viime vuonna ottanut käyttöönsä ESG-tavoitteita kuvastavan indeksin palkkiojärjestelmässään. Sen suuruus on lyhyen aikavälin kannustinpalkkioissa noin 10-20 prosenttia. Tänä vuonna indeksin käyttöä laajennetaan koskemaan suurempaa henkilöstömäärää, kertoo vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Thomasine Kamerling.

– Kaikkein haastavinta vastuullisuudesta on tehdä siitä konkreettista ja saada työntekijät osallisiksi ja tietoiseksi siitä, mitä tehdään ja miten tavoitteisiin päästään. Tässä ESG-indeksi auttaa meitä.

ESG-mittareiden huomioiminen johdon palkitsemisessa on kasvanut osittain sijoittajilta tulevien paineiden takia.

Esimerkiksi ruotsalainen sijoitusyhtiö Cevian Capital on vaatinut, että vastuullisuustavoitteita tulisi kirittää niin, että ne sisällytetään johdon palkitsemisjärjestelmiin. Cevian Capital on muiden muassa pankkikonserni Nordean merkittävä omistaja.

Voit keskustella aiheesta 27.1. klo 23 saakka.