Hyppää sisältöön

Pohjanmaan liitto: Kaskisten ja Pietarsaaren satamat säilytettävä EU:n TEN-T -verkossa

Tähän asti Kaskisten ja Pietarsaaren satamat ovat olleet mukana TEN-T-verkossa, ja Vaasan satama on yritetty saada mukaan.

Kaskisten satama on jäämässä pois EU:n liikenneverkosta. Kuva: Port of Kaskinen / Kaskisten satama

Pohjanmaan liitto vaatii Kaskisten ja Pietarsaaren satamien säilyttämistä EU:n TEN-T-verkossa. Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut Suomen kantaa komission esitykseen.

Esityksessä Pohjanmaa jää ilman TEN-T-satamaa, mikä on erittäin huolestuttavaa Pohjanmaan maakunnan kannalta. Tähän asti Kaskisten ja Pietarsaaren satamat ovat olleet mukana TEN-T-verkossa, ja Vaasan satama on yritetty saada mukaan.

TEN-T liikenneverkko yhdistää EU:n jäsenmaat ja kattaa tärkeimmät yhteydet ja solmukohdat. EU on päivittämässä TEN-T-liikenneverkkoasetusta.

Pohjanmaan mielestä Suomen nykyiset kattavan verkon satamat tulisi vähintäänkin säilyttää TEN-T kattavassa verkossa. Lisäksi Suomen tulisi esittää TEN-T kattavaan verkon uusia kohteita täydentämään laajentuvien TEN-T ydinverkkokäytävien liikenneyhteyksiä. Pohjanmaan liitto esittää, että Suomi sisällyttää kantaansa:

Kaskisten satama säilyy TEN-T kattavan verkon satamana

Pietarsaaren satama säilyy TEN-T kattavan verkon satamana

Vaasan satama ja rata lisätään TEN-T kattavaan verkkoon täydentämään ydinverkkokäytävien yhteyksiä

Pohjanmaan satamat ovat tulevina vuosina investoimassa useita kymmeniä miljoonia. Jos satamat eivät ole mukana TEN-T-verkossa, joutuvat ne maksamaan investoinnit itse ilman EU-tukea.

Suomen tulee aktiivisesti vaikuttaa siihen, että Suomen nykyiset kattavan verkon satamat vähintäänkin pysyvät TEN-T kattavassa verkossa, vaatii Pohjanmaan liitto kannanotossaan.