Hyppää sisältöön

Mielenterveyspotilaiden kuljetuksissa tullut sekavia tilanteita, poliisin mukaan lääkärit pyytävät apua useammin kuin laki sallii

Poliisihallitus on yhdenmukaistanut mielenterveyslaissa säädetyn virka-avun antamisen perusteita. Terveydenhuollossa tästä on ollut epätietoisuutta.

Poliisihallituksesta kerrotaan, että virka-apua annetaan vain siinä tarkoituksessa, josta mielenterveyslaissa on säädetty, eli ainoastaan kuljetuksessa avustamisessa. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Jos terveydenhuollolla nousee huoli, että potilaalla voi olla akuutti psykoosi, kuka hänet noutaa arvioon, jos hän ei itse halua tulla? Kysymyksestä on noussut kädenvääntöä poliisien ja lääkärien välillä.

Poliisihallitus antoi vastikään poliisilaitoksille ohjaavan kirjeen mielenterveyslaissa säädetystä virka-avusta. Kirjeen tarkoitus on auttaa poliisilaitoksia tulkinnassa. Kyseessä ei siis ole lakimuutos, vaan uusi tulkintatapa.

Yle on nähnyt Poliisihallituksen 17-sivuisen ohjekirjeen. Siinä korostetaan, että poliisi antaa virkasuhteisen lääkärin pyynnöstä virka-apua, jos virka-avun antamiselle on olemassa perusteet.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Konsta Arvelin sanoo, että näistä perusteista lääkäreillä on usein eri käsitys kuin poliiseilla.

– Poliisin rooli on antaa virka-apua eikä tehdä terveydenhuollon toimenpiteitä. Terveydenhuollon puolelta kysyntä ei vastaa tarjontaa. He ovat halunneet enemmän poliisilta kuin voivat lain puutteessa edes pyytää, Arvelin sanoo.

Uusien ohjeiden mukaan poliisin virka-apu on rajattu koskemaan vain kuljetuksessa avustamista sekä kuljetukseen välittömästi liittyviä toimia.

Virka-apua ei voi pyytää esimerkiksi henkilön noutamiseksi tai etsimiseksi, ellei potilas ole karannut luvatta pakkohoidosta.

Lääkärien pitää Arvelinin mukaan arvioida ennen virka-apupyyntöä itse, onko henkilö väkivaltainen tai vaaraksi itselleen tai muille. Virka-apua on Poliisihallituksen mukaan oikeus saada, kun henkilöstä on laadittu tarkkailulähete tai kun henkilö on kuljetettava toimintayksikköön tarkkailulähetteen laatimiseksi.

Erimielisyyksiä virka-avusta

Uudet ohjeet ovat herättäneet lääkäreissä kysymyksiä ja huolta. Moni on tulkinnut ohjeita niin, että potilaan pitää suostua lähtemään vapaaehtoisesti tai poliisi ei voi ottaa häntä kyytiin.

Poliisihallituksen mukaan taas lääkärit ovat pyytäneet poliisin apua silloinkin, kun laki ei sitä sallisi.

– Palautteesta on käynyt ilmi, että terveydenhuollon viranomaisella on ollut virka-avusta jokseenkin toisenlainen käsitys kuin poliisilla, Poliisihallituksen poliisitarkastaja Konsta Arvelin kertoo.

Asiasta on puhunut psykiatriaan erikoistumassa oleva lääkäri Jonne Juntura Tiktok-kanavallaan. Hänestä uusi ohjeistus vaarantaa hauraassa asemassa olevan potilasryhmän terveyden.

Hän on huolissaan, miten akuutissa psykoosissa oleva ihminen saa jatkossa hoitoa. Lääkärin mukaan psykoosissa on tavallista, ettei ihminen itse tunne olevansa sairas. Siksi hän ei halua tulla tai lähteä hoitoon. Vastustaminen voi olla sairaalle ja terveydenhuollon ammattilaiselle vaarallista.

Junturan mielestä akuutisti sairaan ihmisen kotiin jättäminen olisi heitteillejättö. Hoidon viivästyminen tutkitusti heikentää toipumisen ennustetta.

Lääkäri kertoo, että on tilanteita, joissa jo puhelimessa syntyy epäily, että potilas todennäköisesti täyttää tahdon vastaisen hoidon kriteerit. Aiemmin hän on tehnyt virka-apupyynnön poliisille, jotta potilas on saatu arvioitavaksi ja oikeaan hoitoon. Nyt tilanne on hänestä epäselvä.

– Lähetettä tahdosta riippumattomaan hoitoon ei voi kirjoittaa etänä näkemättä potilasta.

"Tavallisinta on väkivallan uhka"

Näkemyseroa on siinäkin, kuinka usein poliisi avustaa terveydenhuoltoa.

Kuljetuksessa avustaminen ei Polisiihallituksen uusien ohjeiden mukaan lähtökohtaisesti kuulu poliisin virka-avun piiriin, minkä vuoksi mielenterveyslaissa säädettyä virka-apua voidaan pitää poikkeuksellisena.

Poliisihallituksen mukaan virka-apu on tavallisesti erilaisten esteiden poistamista ja vastarinnan murtamista, jotta lääkäri voi suorittaa tehtävänsä.

TAYSin ensihoitopalveluiden päällikkö Anssi Aunola, sanoo että Tampereella ensihoitajat tarvitsevat jonkinlaista poliisin virka-apua tai tukea joka päivä.

– Tavallisinta on väkivallan uhka, esimerkiksi ampumatapauksessa tai puukotustilanteessa ensihoitajat eivät mene paikalle ennen kuin poliisi varmistaa turvallisuuden ja antaa luvan.

Toiseksi eniten poliisin virka-apua tarvitaan juuri mielenterveyssyiden vuoksi. Aunolan mukaan molemmissa tilanteissa avainasemassa on ensihoidon kenttäjohtaja, joka seuraa kaikkia ensihoidon tehtäviä ja arvioi, millaista tukea kentällä tarvitaan.

Aunola sanoo, että ohjeiden tarkistus ei sinänsä tuonut muutoksia entiseen. Lähinnä ohjeessa on kyse tarkennuksista toiminnan protokollaan.

Millaisia ajatuksia juttu herätti? Keskustele aiheesta perjantaihin kello 23:een saakka.