Hyppää sisältöön

Valtio vei viime vuonna Solidiumin salkusta terästä ja antoi viinaa – "Meillä ei ole osaamista eikä tietoa, miten poliittisia agendoja yhdistetään omistamiseen"

Valtion pörssisalkkua hoitavan Solidiumin kaikkien omistusten arvo oli vuoden lopussa 9 274 miljoonaa euroa ja osakeomistusten tuotto heinä-joulukuussa 7,9 prosenttia.

Solidiumin väistyvä toimitusjohtaja Antti Mäkinen sanoo luopuvansa tehtävästään hyvänä ajankohtana ja hyvillä mielin. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Syyskaudella ja koko viime vuonna hyvään tulokseen yltänyt valtion pörssiomistusten hoitaja Solidium pitää alkaneen vuoden näkymiä yhtiöiden kannalta myönteisinä. Solidiumin osakeomistusten tuotto heinä-joulukuussa oli 7,9 prosenttia ja kaikkien omistusten arvo oli vuoden lopussa 9 274 miljoonaa euroa.

Näyttää siis, että jatkossakin omistusten arvon kasvattaminen onnistuu ja osinkoja kertyy valtiolle tuloutettavaksi.

– Kyllä meillä on hyvät odotukset. Nythän on monessa yhtiössä hiljainen periodi eikä ole raportointia tullut, mutta minulla on sellainen käsitys, että viimeinen kvartaali on ollut meidän yhtiöille yleisesti ottaen erittäin hyvä, sanoo Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen.

Toiveikkaana riskit tiedostaen

– Meillä on se näkemys, että vuoden 2022 budjetit ja suunnitelmat perustuvat aika optimistiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja kysynnästä. Näyttää suhteellisen hyvältä yhtiöiden kannalta tällä hetkellä. Erityisesti tämä tuleva kevät, Mäkinen sanoo.

Näin vaikka myös epävarmuuksien olemassaolo on tosiasia.

– Sitten on tietysti riskejä, kuten aina maailmassa on. Inflaatiota tai geopoliittista riskiä tai muuta, mutta yleisnäkymä näyttää oikein hyvältä ja vahvalta.

Kevätkausi on vuodesta 2017 saakka Solidiumia johtaneen Mäkisen kannalta erityinen, sillä hän on ilmoittanut väistyvänsä tehtävästään toukokuun lopussa.

2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopussa perustetun Solidiumin taustana oli tilanne, jossa valtion pörssiyhtiöiden omistusta haluttiin siirtää irti poliittisesta ohjauksesta. Tarkemmin sanottua sellaisten pörssiyhtiöiden, joiden omistukseen ei pääosin liity muita tavoitteita kuin omistaja-arvon kasvattaminen.

Musta rauta ulos ja alkoholibisnes sisään

Viime vuonna tosin nähtiin sekin, kuinka valtio-omistaja otti Solidiumin salkussa olleet teräsyhtiö SSAB:n omistukset itselleen. Syynä olivat ilmastopoliittiset tavoitteet, eli ilmaston lämpenemistä aiheuttavien hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Mäkisen mukaan päätös oli hieman yllättävä, mutta perusteltu.

– Meillä ei ole osaamista eikä tietoa, miten erilaisia poliittisia agendoja yhdistetään tähän omistamiseen.

Toisaalta katsauskauden aikana Suomen valtion kaikki Anora Groupin osakkeet siirrettiin Solidiumille. Kyseessä on suomalais-norjalainen pörssiyhtiö, joka syntyi suomalaisen valtion alkoholiyhtiön Altia Oyj:n ja norjalaisen Arcus ASA:n fuusioituessa.

Mutta kuinka rauhassa Solidiumissa on sitten saanut kaiken kaikkiaan salkkua hoitaa? Mäkisen mukaan aika rauhassa.

– Ainoa mikä vaikuttaa, ovat pääomapalautukset. Jos tehdään pitemmälle meneviä suunnitelmia, miten meidän salkkua muokataan, niin täytyy huomioida se, että siinä saattaa tulla matkan varrella meidän kokonaispääomaan sellainen muutos, jota me ei osata itse ennakoida. Mutta sekin on asia, joka täytyy vaan ottaa huomioon, että näin saattaa käydä ja sen mukaisesti niitä suunnitelmia tehdä.

Muun muassa viime syksynä valtio päätti ottaa Solidiumista pääomanpalautusta 500 miljoonaa euroa. Miksi tämä hoidettiin Sammon omistuksia myymällä?

– Pienemmistä omistuksista tällainen summa olisi ollut aika vaikea kerätä, sanoo Mäkinen.

Juttua korjattu 21.2.2022 klo 10.40: Solidiumilla on omistuksia yhtiöissä, joiden koko markkina-arvojen yhteenlaskettu osuus Helsingin pörssin markina-arvosta oli vuodenvaihteessa on noin 30 prosenttia. Solidiumin omistusten osuus Helsingin pörssin koko markkina-arvosta ei siis ole 30 prosenttia, vaan noin vajaat kolme prosenttia.

Lue lisää: