Hyppää sisältöön

Chatit tuovat lapsiin kohdistuvia rikoksia näkyviin – rikoskomisario Anne Tuomisto vetää Suomen toista lapsirikoksia tutkivaa poliisiyksikköä

Kaakkois-Suomen poliisi perusti vuoden alussa erillisen lapsirikosryhmän. Ryhmän tutkijat keskittyvät rikoksiin, joissa on alaikäinen uhri.

Kaakkois-Suomen poliisin uuden lapsirikosryhmän tutkinnanjohtaja Anne Tuomisto.
Uuden lapsirikosryhmän tutkijat keskittyvät pääasiassa alaikäisiin kohdistuviin pahoinpitelyihin ja seksuaalirikoksiin.

Suomen toinen lapsiin kohdistuviin rikoksiin keskittyvä tutkintaryhmä on aloittanut toimintansa.

Uusi lapsirikosryhmä aloitti vuodenvaihteessa Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella. Tähän saakka Suomen ainoa lapsirikosryhmä on ollut Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella, josta tutkinnanjohtaja Anne Tuomisto vastikään siirtyi Kaakkois-Suomeen. Tuomisto on ollut mukana perustamassa molempia ryhmiä.

Lapsirikosryhmän tutkijat keskittyvät pääasiassa alaikäisten pahoinpitelyihin ja seksuaalirikoksiin. Kaakkois-Suomessa on viime vuosina tullut vuosittain ilmi noin 600 rikosta, joissa on alaikäinen uhri. Rikollisuus on siirtynyt yhä enemmän verkkoon.

– Muun muassa lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tekoihin ja verkossa tapahtuneet lapsen seksuaaliset hyväksikäytöt ovat lisääntyneet. Erilaisia seksuaalissävytteisiä kuvia joko pyritään saamaan lapselta tai lähetetään lapselle, lapsirikosryhmän tutkinnanjohtaja Anne Tuomisto kertoo.

Kuten muutkin rikokset, myös lapsiin ja nuoriin kohdistuvat rikokset tapahtuvat yhä useammin verkossa. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Ensimmäisten joukossa

Uusi lapsirikosryhmä on vasta toinen laatuaan Suomessa.

Tuomiston mukaan Itä-Uudenmaan poliisissa vuonna 2018 toimintansa aloittaneesta lapsirikosryhmästä on saatu hyviä kokemuksia. Ryhmän tavoitteena on tehostaa esitutkintaa.

– Se on todellakin tehostanut juttujen käsittelyä. Kokonaisuudessaan lapsiin kohdistuvissa rikoksissa prosessin kesto on varsin pitkä. Tämä on yksi keino, jolla poliisi pystyy vaikuttamaan siihen itse, Anne Tuomisto sanoo.

Tarve rikosprosessien nopeuttamiselle on tunnistettu laajemminkin. Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen ilmaisi syksyllä 2020, että alle 18-vuotiaita asianomistajia koskevien rikosten kohdalla esitutkinta olisi perusteltua säätää kiireelliseksi.

Oikeusasiamies ryhtyi selvittämään asiaa, koska joidenkin vakavienkin lapsiin kohdistuneiden rikosten esitutkinta oli viipynyt kohtuuttoman pitkään.

Uuden lapsirikosryhmän tutkijat työskentelevät eri puolilla Kaakkois-Suomea. Kuvassa Kouvolan pääpoliisiasema. Kuva: Juulia Tillaeus / Yle

Lapsirikosryhmän ydinajatuksena on alaikäisiin kohdistuneiden rikosten keskittäminen tietyille tutkijoille. Anne Tuomiston mukaan keskittäminen yhtenäistää toimintaa ja helpottaa osaamisen kehittämistä.

– Lapsirikoksiin liittyy todella olennaisesti myösviranomaisten yhteistyö eri aloilla. Se on käytännössä aivan välttämätöntä, ja paljon helpompaa tällaisessa keskitetyssä toiminnassa, Tuomisto sanoo.

Tuomiston mukaan Itä-Uudellamaalla lapsiin kohdistuvien rikosten keskittäminen erilliselle ryhmälle on myös parantanut tutkijoiden tukea omassa työssään ja edistänyt työssäjaksamista ja -viihtymistä.

Verkon vaarat

Tutkinnanjohtaja Anne Tuomiston mukaan verkossa tapahtuvat rikokset jäävät suurilta osin pimentoon. Haasteena on, miten rikokset saadaan paljastettua.

Tuomisto pitää hyvänä asiana sitä, että verkossa tapahtuvaa, lapsiin kohdistuvaa rikollisuutta on viime aikoina käsitelty julkisuudessa paljon. Hän haluaa nostaa esiin jo koostetut ohjeistukset ja chat-palvelut.

– Sitä kautta nuoret ja lapset uskaltavat ehkä tuoda paremmin ilmi epämiellyttävää ja ahdistavaksi kokemaansa käytöstä, jota netissä on tullut vastaan. Näin netissä tapahtuvaa rikollisuutta saadaan ehkä myös paremmin näkyväksi.

Lapsirikosryhmän tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Anne Tuomisto siirtyi hiljattain Kaakkois-Suomen poliisilaitokselle Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta. Kuva: Juulia Tillaeus / Yle

Anne Tuomiston mukaan myös vanhemmat voivat suojella lasta rikoksen uhriksi joutumiselta. Tärkeintä on säilyttää hyvä ja luottamuksellinen keskusteluyhteys lapseen.

– Vanhempien tulisi olla kiinnostuneita siitä, missä lapsi verkossa liikkuu. Muiden kavereiden lisäksi myös nettikavereista on hyvä olla kiinnostunut.

Verkosta löytyy myös vanhemmille ohjeita esimerkiksi siitä, mitä asioita lapsen kanssa on hyvä käydä läpi, jotta tämä pystyy suojaamaan itseään netissä.

Kaakkois-Suomen poliisin lapsirikosyksikkö tutkii vain sellaisia rikoksia, joissa uhri on alaikäinen. Lapsiin kohdistuvia rikoksia tekevät Tuomiston mukaan sekä muut alaikäiset että aikuiset.

Lapsi pitää huomioida erityisellä tavalla

Kaakkois-Suomen uuteen lapsirikosryhmään kuuluu tutkinnanjohtaja Anne Tuomiston lisäksi ryhmänjohtaja, seitsemän tutkijaa ja kaksi verkkorikostutkijaa. He tutkivat lapsirikosten lisäksi myös muita verkossa tapahtuneita rikoksia, kuten tietomurtoja.

Lapsirikosten tutkinta eroaa muiden rikosten tutkinnasta. Esitutkintalaki määrittelee, miten lapsi pitää huomioida esitutkinnassa. Esimerkiksi lapsen kuulustelemiseen tutkijalta vaaditaan erityinen lasten haastatteluun keskittyvä koulutus.

Poliisi kuulee lapsia itse, mutta kaikkein nuorimpien lasten osalta poliisi tekee yhteistyötä HUS:n lasten ja nuorten oikeuspsykologian yksikön kanssa.

– Saamme sieltä apua ja tukea, jos haastattelemiseen liittyy haasteita.

Vaikka Kaakkois-Suomen uuden lapsirikosyksikön taival on vasta alussa, tutkinnanjohtaja Anne Tuomisto toivoo, että poliisi saisi muiden viranomaisten kanssa nopeasti pystyyn toimivan yhteistyöverkoston.

– Toivon, että saamme tehostettua lapsiin kohdistuvien rikosten selvittämistä ja tutkintaa siten, että omalta osaltamme saamme tutkinta-aikaa kirittyä lyhyemmäksi, ja tehostettua myös perheille tarjottavaa apua ja tukea.

Voit keskustella aiheesta artikkelin lopussa 21.1.2022 kello 23 saakka.

Lisää aiheesta: