Hyppää sisältöön

Sähkölämmittäjän lasku nousi viime vuonna tuhat euroa – Olkiluodon ydinvoimalakaan ei välttämättä tuo helpotusta hurjiin hintoihin

Sähkölämmittäjille tarjottiin viime vuonna yli sata prosenttia edellisvuotta kalliimpia toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia. Energiavirastolla ei ole keinoja puuttua sähköenergian hintaan.

Sähkön kulutus kasvoi viime vuonna 8 prosenttia. Sähköenergian lisäksi myös siirtohinta on noussut varsinkin maaseudulla. Kuvassa korkeajännitelinja Oulusta-Kuusamoon. Kuva: Ensio Karjalainen / Yle

Energiaviraston torstaina julkaisemat tiedot viime vuodelta osoittavat, kuinka rajusti sähköenergian kallistuminen tuntui sähkölämmittäjän lompakossa.

Vaikka sähkönsiirron verollinen hinta kääntyikin hienoiseen laskuun, sähkölämmittäjän vuosilasku nousi 993 euroa sähköenergian kallistumisen vuoksi. Hinta on laskettu 18 000 kWH vuosikulutuksen mukaan. Myös 5 000 kWh vuodessa kuluttajat saivat lisälaskua 241 euroa.

Aiempina vuosina on totuttu siihen, että sähkölasku jakaantuu suunnilleen kolmeen lähes yhtäsuureen osaan: sähköenergiaan, sähkönsiirtoon ja veroihin.

Viime vuonna tilanne muuttui. Sähköenergian osuus nousi 44 prosenttiin niillä kotitalouksissa, jotka kuluttavat vuodessa noin 5 000 kWh sähköä.

Kuluttajahintojen nousu oli suora seuraus sähkön tukkuhintojen noususta niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Nousu ajoittui loppuvuoteen.

Viime vuonna tukkuhinta myös vaihteli rajusti. Sähkö maksoi joulukuun 7. päivänä tuhat euroa megawattitunnilta. Vastaavasti sähkön hinta painui 1,4 euroa miinukselle huhtikuun 5. päivänä. Hinnat vaihtelivat yhä enemmän myös vuorokausien sisällä.

Hintoja nostivat muun muassa päästöoikeuksien kallistuminen, maakaasun ja kivihiilen kovat hinnat sekä normaalia alhaisemmat vesivarastot Pohjoismaissa.

Energiaviraston ylijohtaja Simo Nurmi arvioi, että huippuhinta ei olisi noussut yhtä korkealle, jos sähkön kysyntä olisi joustanut enemmän. Nurmi ennustaa, että sähkön hintavaihtelut kannustavat jatkossa nykyistä enemmän kulutuksen joustoon ja energian varastointiin.

Pudottaako Olkiluodon uusi ydinvoimala hintoja?

Olkiluoto 3 alkaa tuottaa sähköä täydellä teholla kesäkuussa. Sen teho on 1 600 megawattia eli suurin piirtein saman verran kuin Olkiluoto ykkösen ja kakkosen yhteensä.

Reaktorin käynnistyttyä ydinvoiman osuus Suomen sähköntuotannosta hyppää 27 prosentista 40:een.

Toisin kuin tuulivoima, ydinvoima tuottaa sähköä tasaisesti ympäri vuoden. Tämä saattaa vaikuttaa kuluttajan sähkölaskuun, mutta varmaa se ei ole.

Olkiluodon kolmas reaktori on juuri valmistunut, yli 12 vuotta myöhässä. Se tuottaa sähköä täydellä teholla kesällä. Vielä on epävarmaa, laskeeko se kuluttajien sähkön hintaan. Kuva: Kimmo Hiltunen / Yle

– Olkiluoto 3 toimii niin sanotulla Mankala-periaatteella eli osakkaat saavat sähkön omakustannushintaan ja päättävät, mitä sillä tekevät, sanoo johtaja Antti Paananen Energiavirastosta.

Voimalan taustalla on suuria teollisuus- ja energiayrityksiä. Ne voivat käyttää sähkön itse tai myydä sen eteenpäin tukkumarkkinoilla, jolloin se näkyy tukkumarkkinoiden hinnassa.

– On yhtiöistä itsestä kiinni, kuinka ne toimivat. Siinä mielessä on vaikea arvioida, miten se näkyy kuluttajahinnassa.

Paananen kuitenkin muistuttaa, että ydinsähkön lisääntyminen helpottaa kysyntää markkinoilla, vaikka Olkiluodon taustayhtiöt käyttäisivät sähkön itse.

Lisäksi ydinvoiman lisääntyminen tuo vakautta sähkön tuotantoon. Hintapiikkejä se ei kuitenkaan kokonaan poista.

– Tukkumarkkinoilla hinta määräytyy sen tuotantolaitoksen mukaan, joka on viimeksi otettu mukaan tuotantoon, Paananen sanoo.

Sähkön kuluttajahintojen on arvioitu kääntyvän laskuun alkukesästä. Energiaviraston mukaan vuosien 2023 - 2025 johdannaishinnat ovat selvästi alhaisemmat kuin vuodelle 2022.

Tämä ei kuitenkaan Energiaviraston mukaan suoraan tarkoita sitä, että kuluttajahinta lähtisi laskuun vaan johdannaiset kuvaavat hintaa, jolla yritykset suojaavat omaa myyntiä ja hankintaa tulevaisuudessa.

Energiavirasto valvoo sähkön siirtohintoja, mutta varsinaisen sähköenergian hintaan se ei voi puuttua.

– Se on kilpailtua bisnestä, sanoo viraston ylijohtaja Simo Nurmi.

Viime vuosina jakeluyhtiötä on arvosteltu sähkön siirtohintojen rajuista korotuksista. Energiaviraston mukaan hinnat kääntyivät viime vuonna hienoiseen laskuun ja lasku jatkuu tänä vuonna varsinkin kaupungeissa. Sama käy ilmi Ylen maanantaina julkaisemasta kyselystä.

Sähkömarkkinalakia ja sen valvontamenetelmää muutettiin viime vuonna. Useat verkkoyhtiöt ovat valittaneet markkinaoikeuteen valvontamenetelmän muutoksesta kesken valvontakauden. Simo Nurmi sanoi torstaina tiedotustilaisuudessa, että hän ei usko valitusten läpimenoon.

Yksi syy siirtohintojen nousuun on säävarman verkon rakentaminen. Energiaviraston mukaan sähkön toimitusvarmuus on parantunut jo useita vuosia.

Vuodesta 2016 alkaen keskimääräinen keskeytysaika on pysynyt alle kahdessa tunnissa.

Voit keskustella aiheesta 21.1. klo 23 saakka.

Lue lisää: