Hyppää sisältöön

Mikä erottaa ja mikä yhdistää puolueita aluevaaleissa? – Tampereen nykyinen ja entinen pormestari vastaavat Pirkanmaalta kuuteen kysymykseen tulevasta

Puhuttaako terveyskeskusten määrä ja sijainti vai puhutaanko yksityisistä palveluista, henkilöstöstä ja rahasta? Riippuu vaalituloksesta, sillä ainakin näissä puolueilla on eroja.

Lauri Lyly on Tampereen entinen ja Anna-Kaisa Ikonen nykyinen pormestari. Valta vaihtui pormestarin virkahuoneessa kesän kuntavaalien jälkeen. Molemmat ovat ehdolla myös aluevaaleissa. Kuva: Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Yle Tampere kysyi kuusi kysymystä Tampereen nykyisen ja entisen pormestarin näkemyksistä aluevaaleista. Anna-Kaisa Ikonen katsoo asiaa kokoomuslaisesta ja Lauri Lyly sosiaalidemokraattien näkökulmasta.

Missä ovat Pirkanmaan terveysasemat vastedes ja missä ne ovat? Paljonko hyvinvointialueella on tilaa yksityisille palveluille?

Yhteistä on halu taata kaikille nopeasti oikeanlaista apua silloin, kun sitä tarvitsee.

1. Mikä sinusta on näiden aluevaalien tärkein asia Pirkanmaalla?

Ikonen: Tärkeintä on, että palvelut ovat laadukkaita, erilaiset elämäntilanteet huomioivia ja että ne saa sujuvasti. Että ihminen tulee kohdatuksi. Nyt on tilaisuus luoda uutta. Se onnistuu vain miettimällä, millainen ratkaisu on paras ihmisen kulloiseenkin tarpeeseen.

Lyly: Palvelulupaus, joka määrittelee hyvinvointialueen palvelujen sisällön. Esimerkiksi mitä, minkälaisin sisällöin, millä tavoin, miten nopeasti ja missä palveluja Pirkanmaalla saa kaikille yhdenvertaisesti. Samalla on linjattava, mitkä palvelut turvataan kaikille lähipalveluina. Myös henkilöstöresurssien turvaaminen on avainkysymys.

2. Mitkä ovat aluevaalien merkittävimmät poliittiset kysymykset tai jakolinjat?

Ikonen: Esiin on usein nostettu esiin yksinkertaistetusti terveysaseman sijainti. Keskustelua ei kuitenkaan pitäisi rajoittaa vain seiniin, vaan siihen, miten rakennetaan järkevä kokonaisuus, jossa apua saa varmasti, helposti ja sujuvasti. Kyse on lopulta toimivan turva- ja palveluverkoston rakentamisesta. Että palvelut huomioivat ihmisen ja sopivat hänen elämäntilanteeseensa.

Jakolinjoja liittyy myös siihen, miten suhtaudutaan vastuulliseen taloudenhoitoon, yritysten ja järjestöjen osaamisen hyödyntämiseen julkisen sektorin rinnalla sekä ihmisten valinnan- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseen. Kokoomus pitää näitä tärkeinä asioina.

Lyly: Lait luovat puitteet, sisältö luodaan nyt täällä. Tärkeimmät kysymykset ovat palvelujen määrittely, henkilöstön riittäminen ja palveluverkko. Luulen, että palveluverkko on poliittisesti puhuttavin kysymys.

3. Mikä asia Pirkanmaalla jakaa puolueita eniten? Vai onko yleensä mitään alueellista jakolinjaa?

Ikonen: Varmasti huolet eri puolella Pirkanmaata ovat erilaisia, meitä on yli puoli miljoonaa. Toisaalla mietitään terveyskeskuksen kohtaloa, toisaalla palvelutasoa. Esimerkiksi meillä Tampereella on enemmän tai laajempia palveluita kuin monessa muussa paikassa.

Meille tärkeintä on, että ihminen saa palveluita juuri silloin, kun niitä tarvitsee ja voi vaikuttaa niihin. Jonossa kukaan ei parane, ja hoitoon pääsyä tulisi nopeuttaa esimerkiksi palveluseteleillä.

Yksi puolueiden suurimpia näkemyseroja liittyy hyvinvointialueiden rahoitukseen ja maakuntaveroon. Minusta sitä ei pidä ottaa käyttöön. Se nostaisi kokonaisveroastetta ja heikentäisi verojärjestelmän selkeyttä sekä johtaisi todennäköisesti palveluiden ja verojen eriytymiseen alueiden välillä. Taloudesta puolueilla on muutenkin erilaisia näkemyksiä. Meille vastuullinen taloudenpito on tärkeää, jotta rahat riittävät palveluihin ja kykenemme huolehtimaan hyvinvointipalveluista myös tulevaisuudessa.

Itse uskon lopulta järkeen ja yhteistyöhön. Se on tärkeää historiallisen muutoksen toteuttamisessa ja hyvinvoinnin aidossa lisäämisessä.

Lyly: Yleiset tavoitteet kuten hoitoon pääsy helposti ja yhdenvertaiset palvelut ovat kaikkien puolueiden listalla. Jotta saadaan sisältöjä ja rakenteita ratkaistua, pitää tehdä valintoja.

On uskallettava ajatella, miten tekisimme, jos toteuttaisimme kaikki niin sanotusti puhtaalta pöydältä. Näistä valinnoista voi tulla poliittisia jakolinjoja. Myös siitä tulee, kuinka paljon palvelujen tuottamiseen käytetään yrityksiä tai kolmatta sektoria ja kuinka paljon hyvinvointialue tekee itse.

4. Uskotko, että uudet hyvinvointialueet ovat toimintavalmiina ja "iskussa" ensi vuoden alussa?

Ikonen: Aikataulu on erittäin tiukka. Hallitus on unohtanut ihan perusasian, toimivat tietojärjestelmät. Niihin pitää saada pian lisärahaa, sillä toimivat palvelut tarvitsevat toimivan it-infran. Muuten hyvinvointialueet ovat vaikeuksissa.

Lyly: Kyllä uskon, että ovat toimintavalmiina. Pirkanmaa ainakin on, koska täällä on valmisteltu ja tehty erilaisia kehittämishankkeita jo vuodesta 2019. Edellisen kauden valmisteluja on hyödynnetty. Olemme siis valmisteluissa kärkijoukossa.

5. Mitä haluaisit sanoa puolueesta riippumatta kaikille heille, jotka tulevat valituiksi Pirkanmaan kaikkien aikojen ensimmäiseen aluevaltuustoon?

Ikonen: Pitää nähdä lähelle mutta ajatella laajasti, luoda rohkeasti ja tehdä yhdessä. Omasta mielestäni toimiva hyvinvointialue syntyy vain laajalla yhteistyöllä. Olemme vuosia tehneet valmistelutyötä hyvässä yhteishengessä ja toivon sen jatkuvan. On tärkeää, että uudet aluevaltuutetut perehtyvät koko alueeseen ja lähtevät näkemyksellisesti rakentamaan yhteistä hyvinvointialuetta.. Toivon kunnianhimoa uuden rakentamiseen: ei tyydytä siirtämään palveluita uuteen hallintoon vaan otetaan käyttöön parhaat ja vaikuttavimmat toimintamallit.

Lyly: Kukaan ei tee näitä yksin. Yhteistyökyky ihmisten, puolueiden ja Pirkanmaan eri alueiden välillä on avainasemassa. Varsinkin, kun päätöksiä tehdään uudelta pohjalta ja uudella päätöksentekotasolla.

6. Uskallatko ennakoida vaalien äänestysprosenttia?

Ikonen: Harvinaisen vaikea veikata. Jotkut ovat maalanneet nämä vaalit tylsiksi, mutta eivät ne sitä kyllä ole. Kyse on elämän tärkeimmästä asiasta: läheisistä ihmisistä, omasta, perheen ja ystävien hyvinvoinnista.

Toivon optimistina, että ihmiset tarttuvat mahdollisuuteen vaikuttaa ja äänestysprosentti yllättää meidät kaikki iloisesti.

Lyly: Toivon, että äänestysvilkkaus nousee yli 50 prosentin.

Herättikö artikkeli ajatuksia? Kommentointi on auki 24.1. kello 23:een.

Lue lisää aluevaaleista:

Katso kaikkien puolueiden ehdokkaat Pirkanmaalla (siirryt toiseen palveluun) oikeusministeriön Tieto- ja tulospalvelusta.