Hyppää sisältöön

Etelä-Savon oppilashuoltoon lisää psykologeja ja kuraattoreita: eniten hyötyvät lapset ja toisen asteen opiskelijat

Uusien ammattilaisten palkkaamisella pyritään parantamaan esikouluikäisten, koululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden hyvinvointia monella eri tavalla.

Koululaisten ja opiskelijoiden hyvinvointiin kehitetään palkkaamalla lisää ammattilaisia. Kuvituskuva. Kuva: Belén Weckström / Yle

Essote sai ministeriöltä reilut 180 000 euroa nuorten henkiseen hyvinvointiin. Avustus liittyy lakiuudistukseen, joka määrittää oppilashuollossa tarvittavien ammattilaisten määrän uudelleen.

Kuntayhtymä aikoo käyttää avustuksen palkkaamalla lisää psykologeja ja kuraattoreita oppilashuoltoon. Tarkoitus on rekrytoida neljä psykologia ja kaksi kuraattoria. Jos rekrytointi ei onnistu, ollaan Essotella valmiita käyttämään ostopalveluita.

– Henkilökuntamäärän lisääminen mahdollistaa painopisteen siirtämisen yhteisölliseen ja ennaltaehkäisevään työhön, jossa huomioidaan erityisesti nivelvaihteet, kertoo perhepalveluiden palvelupäällikkö Johanna Puhakka.

Puhakan mukaan eniten saadusta avustuksesta hyötyvät esiopetuksessa olevat lapset, koululaiset sekä toisen asteen opiskelijat

Essoten tavoitteena on, että avustuksella vahvistetaan lasten ja nuorten hyvinvointia ennaltaehkäisevästi moniammatillisilla ja oikea-aikaisilla opiskeluhuollon palveluilla.

– Toivomme, että yhteisöllisen, ennaltaehkäisevän tuen sekä varhaisen tuen avulla alueen lasten ja nuorten yksinäisyyden, kokemukset vähentyvät kouluterveyskyselyn 2019 tuloksiin nähden ja yhdenvertaisuuden ja osallisuuden kokemukset lisääntyvät.

Eri ikäryhmissä aiotaan avustuksen puitteissa vahvistaa sosiaalisia- ja tunnetaitoja, lisätä ryhmätoimintaa ja hyödyntää hyvinvoinnissa luonnon tarjoamia mahdollisuuksia.

– Toisen asteen opiskelijoiden osalta yhteisöllistä työtä suunnataan psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen ja stressin hallintaan, Puhakka kertoo.