Hyppää sisältöön

Merituulivoimalle soveltuvia alueita on kartoitettu uudessa tutkimuksessa

Sopivia alueita löytyi kaikilta merialueilta, mutta laajimmat tuulivoimatuotantoon sopivat alueet löytyvät Perämereltä, Merenkurkun eteläpuolelta sekä Selkämeren keski- ja eteläosista.

Kuva: Juuso Stoor / Yle

Merituulivoimalle sopivia alueita on löytynyt kaikilta merialueilta. Selvityksen mukaan parhaimmilla alueilla tuulivoiman tuotanto on kannattavaa, mutta haitat sekä ihmisille että meriluonnolle pysyvät pieninä.

– Kaikille Suomen merialueille on mahdollista sijoittaa suuriakin tuulipuistoja kustannustehokkaasti, ilman merkittävää haittaa rannikon asukkaille ja elinkeinoille, vieläpä niin, että vaikutukset meriluonnolle jäävät vähäiseksi, toteaa tiedotteessa tutkimuksen päätekijä FT Elina Virtanen Suomen ympäristökeskuksesta.

Laajimmat tuulivoimatuotantoon sopivat alueet löytyvät Perämereltä, Merenkurkun eteläpuolelta sekä Selkämeren keski- ja eteläosista.

– Sopivat alueet ovat yleensä keskisyviä ja kaukana asutuksesta, eikä niiden läheisyydessä ole merkittäviä luontoarvoja, Virtanen kertoo.

Tuloksia voidaan käyttää uusien hankkeiden sijoittamiseen

Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma VELMU:n koordinaattori Markku Viitasalon mukaan tutkimuksessa käytetyt meriluontoaineistot kuuluvat maailman parhaimpiin.

– VELMU-ohjelman aineistot ovat myös hyvin monikäyttöisiä. Niiden avulla on aiemmin tarkasteltu suojelualueiden riittävyyttä Suomen merialueilla ja arvioitu ekologisesti merkittäviä merialueita, jotka otettiin mukaan Suomen ensimmäiseen merialuesuunnitelmaan, kertoo tutkimusprofessori Markku Viitasalo Suomen ympäristökeskuksesta.

Tutkimustuloksia voidaan käyttää uusien merituulivoimahankkeiden sijoittamiseen kestävällä tavalla.

Jokainen tuulivoimahanke vaatii oman ympäristövaikutusten arviointinsa, mutta tutkimuksessa tuotetut kartat voivat ohjata hankkeita sinne, missä rakentaminen on kannattavaa ja odotettavissa olevat vaikutukset ihmisiin ja meriluontoon vähäisiä. Tämä on hyödyllistä myös luvituksen kannalta.

Tuulivoiman rakentamisen seurauksia meriluonnolle arvioitiin vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmassa (VELMU-ohjelma) kerättyihin havaintoaineistoihin perustuen.

Lue lisää:

21.1 klo 14.02 juttua muokattu kauttaaltaan.