Hyppää sisältöön

Sähköyhtiö Väre aikoo vyöryttää datahub-kuukausimaksuja kuluttajien sopimuksiin – kuluttajaviranomainen selvittää laillisuutta

Sähkönmyyntiyhtiö Väre on lähettynyt asiakkailleen kirjeitä, joissa se yksipuolisesti ilmoittaa lisäävänsä jopa kuukausimaksuttomiin sopimuksiinsa kuukausimaksun. Kilpailu- ja ja kuluttajavirasto on alkanut selvittää asiaa.

Väre perustelee kuluttajilta veloitettavia kustannuksia muun muassa kantaverkkoyhtiö Fingridille tilitettävillä tietojäjestelmämaksuilla. Kuva: Fingrid

Joulukuussa korkeiden sähkönhintojen hetkinä asiakkaisiinsa jopa tekstiviestein vedonnut sähkönmyyntiyhtiö Väre aikoo hyvin poikkeuksellisella tavalla korottaa jopa määräaikaisen sähkösopimuksen tehneiden asiakkaidensa maksuja.

Yhtiöltä on viime viikon lopulla saapunut asiakkaille kirjeitä, joissa se helmikuussa käyttöön otettavaan sähköyhtiöiden datahubiksi kutsuttuun tietojenvaihtojärjestelmään vedoten on ilmoittanut alkavansa veloittaa jatkuvaa käyttöpaikkakohtaista kuukausimaksua. Lisäksi yhtiö perii datahubin alkamiseen liittyen erillisen maksun.

– Kirjeet on lähetetty asiakkaille sen takia, että halutaan kertoa asiakkaille merkittävästä sähkömarkkinoista koskevasta muutoksesta, eli datahubista. Ja valitettavasta tähän liittyy myös kustannuksia, sanoo Väreen toimitusjohtaja Juha Keski-Karhu.

Hänen mukaansa kyse on sähkönmyyjän näkökulmasta lakisääteisistä, pakollisista kehitys- ja ylläpitokustannuksista, joita ei ole voinut ottaa huomioon sopimuksia tehdessä.

Uusi käyttöpaikkakohtainen maksu

– Tekemällä tällä tavalle, että se on jokaiselle asiakkaalle samansuuruinen, pystytään ensinnäkin olemaan selkeitä, mistä on kyse ja mistä kukakin maksaa. Ja toisaalta vältetään tilanne, että joku toinen asiakassegmentti pelkästään maksaisi niitä kustannuksia, jotka kuitenkin johtuvat jokaisesta käyttöpaikasta, Keski-Karhu perustelee.

Muutos koskee Väreen asiakkaiden yli 200 000 sähkönkäyttöpaikkaa. Samalla asiakkaalla voi olla useampia käyttöpaikkoja. Maksuja aiotaan periä myös asiakkailta, jotka ovat tehneet yhtiön kanssa erikseen sovitusti kuukausimaksuttoman ja kiinteähintaisen sähkösopimuksen.

Väre myös kirjeessä tulkitsee, ettei asiakkaalla on oikeutta muutokseen vedoten irtisanoa sopimustaan.

KKV pitää Väreen menettelyä outona

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV on saanut Väreen lähettämistä kirjeistä muutamia kymmeniä yhteydenottoja.

– Se tuntuu nyt tässä yhteydessä oudolta menettelyltä, kun muutkaan sähköyhtiöt eivät ole tässä yhteydessä näin menetelleet, sanoo johtava asiantuntija Jukka Kaakkola KKV:stä.

Hänen mukaansa asiaa aletaan selvittää.

– Yleensä tällaiset tietojärjestelmien kehittämiskulut elinkeinonharjoittaja sisällyttää yleiskuluihinsa, ja kuluttaja maksaa ne tuotteiden hinnoissa. Niistä ei erillisiä palvelumaksuja veloiteta.

Jos Väre kuitenkin viraston selvittelyn aikana jo laskuttaa kyseisiä maksuja, kannattaa niistä Kaakkolan mukaan reklamoida Väreelle.

Mikäli maksut todetaan myöhemmin perusteettomiksi, on Kaakkolan mukaan kuluttajalla oikeus saada ne takaisin.

Suomalaisessa oikeuskäytännössä kynnys kuluttajan kanssa tehdyn sopimuksen yksipuoliseen muuttamisen myyjäyhtiön taholta on muun muassa kuluttaja-asiamiehen linjausten (siirryt toiseen palveluun)mukaan korkea.

Sopimukset on pidettävä - kynnys yksipuolisiin muutoksiin korkea

Esimerkiksi lainsäädäntömuutoksiin tai viranomaismaksuihin vetoaminen korotusperusteena edellyttää, ettei myyjällä ole ollut niistä tietoa sopimuksen tekohetkellä. Työ- ja elinkeinoministeriö on kuitenkin tiedottanut (siirryt toiseen palveluun) datahub-järjestelmään liittyen jo vuoden 2019 tammikuussa eli yli kolme vuotta sitten.

Myös maksun lisääminen kuluttajien sähkölaskuihin nyt alle kuukauden ilmoitusajalla on erikoista. Energiavirasto (siirryt toiseen palveluun) vahvisti sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palveluehdot viime elokuussa.

Vuoden 2019 alussa toimintansa markkinoilla aloittanut Väre on Savon Voiman, Kuopion Energian, Jyväskylän Energian ja Lappeenrannan Energian perustama sähkönmyyntiin keskittynyt energiapalveluyhtiö.

Myös Väreen hallitus on informoitu asiasta.

– Hallitus on kyllä tietoinen asiasta, ja siinä mielessä minulla on tässä toimintamahdollisuus ollut, Keski-Karhu toteaa.

24.1.2022 klo 12.33 juttua muutettu: vaihdettu viimeisen väliotsikon sana oikeus sanaksi kynnys. 24.1.2022 klo 14.40 lisätty Väreen toimitusjohtajan kommentit. 24.1.2022 klo 15.10 ja 25.1.2022 09.10 muutettu viimeisen sitaatin ja sitä edeltäneen lauseen sana omistajat hallitukseksi.