Hyppää sisältöön

Finnpulp suunnitteli Pohjois-Savoon maailman suurinta havusellutehdasta – korkein hallinto-oikeus hylkäsi yhtiön vaatimukset toistamiseen

Finnpulp on jo vuosien ajan yrittänyt saada lupaa maailman suurimman havusellutehtaan rakentamiseen Kuopioon. Korkein hallinto-oikeus ei antanut ympäristölupaa, eikä myöskään perunut kielteistä päätöstään yhtiön vaatimuksista huolimatta.

KHO teki katselmuksen Finnpulpin tontille elokuussa 2019. Kuvassa KHO:n puheenjohtaja ja presidentti Kari Kuusiniemi. Kuva: Anne-Pauliina Rytkönen / Yle

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt sellutehdasta Kuopioon suunnitelleen Finnpulp Oy:n purkuhakemuksen. Tämä tarkoittaa käytännössä, ettei suunniteltua tehdasta enää rakenneta Kuopioon – ainakaan suunnitellulle tontille Sorsasaloon.

– Se on katsottu loppuun sellaisen tehdashankkeen osalta, mitä olemme tässä puuhanneet ja alun perin esittäneet, toimitusjohtaja Martti Fredrikson sanoo.

Yhtiö vaati ensisijaisesti, että tehdashankkeen ympäristölupaa koskeva kielteinen päätös puretaan. Toissijaisesti yhtiö vaati, että ympäristölupa annetaan uudelleen KHO:n vähemmistön hyväksymin lupaehdoin. Viimesijaisesti yhtiö toivoi asian uudelleen käsittelyä.

Finnpulp perusteli hakemustaan sillä, että korkeimman hallinto-oikeuden loppuvuodesta 2019 antama päätös olisi ollut yksityisen oikeutta loukkaava. Finnpulpin mukaan asiassa tapahtui käsittelyvirhe ja päätös olisi perustunut väärään lain soveltamiseen.

Erimielisyyttä oli muun muassa siitä, mistä asioista tehtaan tontilla pidetyssä katselmuksessa olisi saanut keskustella.

Oliko keskustelu suullista tiedonhankintaa?

Korkein hallinto-oikeus piti Kuopion Sorsasalossa katselmuksen elokuussa 2019. Finnpulpin mukaan kutsussa todettiin nimenomaisesti, ettei katselmuksen yhteydessä pidetä suullista käsittelyä.

Tästä huolimatta korkeimman hallinto-oikeuden edustaja oli yhtiön mukaan kysynyt Finnpulpin edustajalta, miten yhtiö suhtautuu määräaikaiseen lupaan.

Finnpulpin projektijohtaja Timo Piilonen keskusteli katselmuksen aikana KHO:n puheenjohtaja ja presidentti Kari Kuusiniemen kanssa. Finnpulpin edustajat miettivät jälkikäteen, oliko annetuilla kommenteilla vaikutusta lopputulokseen. Kuva: Anne-Pauliina Rytkönen/Yle

Yhtiön mukaan tässä toimittiin väärin. Ilmaan jäi ajatus, ettei hanketta toteuteta määräaikaisen luvan turvin. Yhtiö olisi halunnut antaa täsmällisemmän vastauksen kirjallisesti tai suullisesti myöhemmin.

Yhtiö epäilee, että tällä katselmuksessa annetulla kommentilla oli vaikutusta lopputulokseen.

Finnpulp painottaa perusteluissaan, että se olisi esittänyt määräaikaista lupaa, jos sitä olisi selvitetty asianmukaisessa menettelyssä.

Finnpulpin projektijohtaja Timo Piilonen esitteli havusellutehtaalle suunniteltua paikkaa elokuussa 2019 KHO:n puheenjohtaja ja presidentti Kari Kuusiniemelle. Kuva: Anne-Pauliina Rytkönen/Yle

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan katselmuksen pääasiallinen tarkoitus on lähtökohtaisesti havaintojen tekeminen katselmuksen kohteesta, mutta tuomioistuin voi käyttää katselmuksella myös suullisen käsittelyn menettelykeinoja, kuten esittää kysymyksiä asianosaisille.

Maailman suurin havusellutehdas rakennetaan mahdollisesti toisaalle

Sorsasaloon suunniteltiin mittavaa kokonaisuutta, jollaiselle määräaikaisen luvan antaminen olisi ollut korkeimman hallinto-oikeuden mukaan poikkeuksellista.

Yhtiö suunnitteli Sorsasaloon Kallaveden rannalle muun muassa sulfaattisellutehdasta, kuoren kuivaus- ja kaasutuslaitosta, voimalaitosta ja jätevedenpuhdistamoa.

Suunniteltu tehdas olisi yhtiön mukaan tuottanut havusellua 1,2 miljoonaa tonnia vuodessa. Lisäksi tehdas olisi tuottanut biokemikaaleja ja sähköä. Hankkeen kustannusarvio oli 1,6 miljardia euroa.

Finnpulp on aiemmin kertonut pohtivansa vaihtoehtoa, jossa havusellutehdas rakennetaan toiselle paikkakunnalle. Kiteen kaupunki ilmoitti ympäristöluvan epäämisen jälkeen, että se haluaisi tehtaan kaupungin alueelle.

Kitee ei ole ainoa paikkakunta, joka on Finnpulpia lähestynyt. Toimitusjohtaja Martti Fredrikson kertoo, että yhteydenottoja tuli myös naapurimaista.

– Silloin, kun kielteinen päätös ympäristöluvasta tuli vuonna 2019, saimme parikymmentä yhteydenottoa Suomesta ja ulkomailta, joissa tarjottiin mahdollisuutta tällaiseen toimintaan. Kutsuja periaatteessa, sanoo Fredrikson.

Finnpulpin tehdasta suunniteltiin Kuopion keskustan pohjoispuolelle Sorsasaloon. Kuva: Yle/Google

Juttua täydennetty 25.1.2022 klo 12.22 Finnpulpin toimitusjohtaja Martti Fredriksonin kommenteilla.

Aiheesta aiemmin: