Hyppää sisältöön

Päivi Räsästä vastaan käydään oikeutta lausunnoista, joita poliisi ei pitänyt rikoksina – esitutkinta aloitettiin valtakunnansyyttäjän vaatimuksesta

Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään kansanedustaja Päivi Räsästä vastaan nostettuja kolmea syytettä. Kahdessa tapauksessa poliisi ei katsonut tapahtuneen rikosta lainkaan. Valtakunnansyyttäjä oli eri mieltä.

Päivi Räsäsen oikeudenkäynti oli Helsingin käräjäoikeudessa 24.1.2022 suuren mediahuomion kohteena. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Helsingin käräjäoikeudessa alkoi eilen maanantaina kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd.) syytteiden käsittely.

Hänen Yle Puheen radio-ohjelmassa esittämänsä lausunnot sekä pamfletissa kirjoittamansa mielipiteet homoseksuaaleista eivät alunperin ylittäneet poliisin esitutkintakynnystä lainkaan.

Esitutkinta-aineistosta käy ilmi, ettei poliisi katsonut Räsänen syyllistyneen näissä tapauksissa rikoksiin.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen oli toista mieltä. Hänen määräyksestään poliisi aloitti tapauksissa esitutkinnan.

Lopulta Päivi Räsästä vastaan nostettiin kolme syytettä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Syyttäjät vaativat hänelle sakkorangaistusta.

On harvinaista, että valtakunnansyyttäjä määrää poliisin tekemään esitutkinnan tapauksesta, jossa poliisi ei ole nähnyt syytä epäillä rikosta. Täysin poikkeuksellista se ei kuitenkaan ole.

Poliisi: Pamfletin väitteet kuuluvat sananvapauden piiriin

Yksi syytteistä liittyy Räsäsen vuonna 2004 kirjoittamaan usean sivun pituiseen pamflettiin, joka otsikoitiin: "Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen".

Tekstissä muun muassa mainitaan, että "mitä varhaisemmassa vaiheessa nuorella on homoseksuaalisia kokemuksia, sitä vaikeampaa tutkimusten mukaan tästä taipumuksesta on myöhemmin päästä eroon". Hän käytti homoseksuaalisuuden yhteydessä myös ilmaisua "psykoseksuaalinen häiriö".

Suomen Luther-säätiö oli tilannut Päivi Räsäseltä kirjoituksen Aamutähti-nimiseen ilmaisjakeluvihkoon, jossa teksti alunperin julkaistiin. Myöhemmin se julkaistiin myös Suomen Luther-säätiön sekä Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan verkkosivuilla. Räsänen oli itsekin jakanut linkkiä kirjoitukseen omilla nettisivuillaan.

Yksityishenkilö teki kirjoituksesta tutkintapyynnön Helsingin poliisille elokuussa 2019. Tutkintapyynnössä poliisia pyydettiin selvittämään, ovatko kansanedustaja Päivi Räsänen ja Suomen Luther-säätiö syyllistyneet kiihottamiseen kansanryhmää vastaan.

Helsingin poliisilaitoksen rikoskomisario teki syyskuussa 2019 päätöksen, ettei asiassa suoriteta esitutkintaa, koska rikosta ei ole syytä epäillä. Rikoskomisarion mukaan kyse on häiritsevistä ja epäasiallisista mielipiteistä, jotka kuuluvat sananvapauden suojan piiriin.

Tutkintapyynnön tehnyt henkilö pettyi poliisin päätökseen ja kirjoitti valtakunnansyyttäjälle.

Päivi Räsänen ja hänen oikeusavustajansa Matti Sankamo Helsingin käräjäoikeudessa. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Lokakuussa 2019 valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen arvioi asiaa. Hän tuli johtopäätökseen, että Räsänen on syyllistynyt kiihottamiseen kansanryhmää vastaan, jonka vuoksi on aloitettava esitutkinta.

Perusteluiden mukaan kirjoituksessa homoseksuaalisuuden esitetään olevan epäterve ja epäluonnollinen psykoseksuaalinen kehityshäiriö, josta on päästävä eroon. Lisäksi Toiviaisen näkemyksen mukaan homoseksuaalit leimataan tekstissä "pedofiliaan ja irtosuhteisiin taipuvaisiksi ja moraalittomiksi rikkinäisiksi ihmisiksi."

Valtakunnansyyttäjä lisäsi, että kirjoituksessa esitetään totuutta vastaamaton väite, jonka mukaan homous on tieteellisesti todistettu kehityshäiriö.

Hän katsoi lausumien olevan syrjivinä ja ihmisarvoa loukkaavina omiaan aiheuttamaan homoseksuaaleihin kohdistuvaa suvaitsemattomuutta, halveksuntaa ja jopa vihaa.

– Viestintä, joka edistää vihamielisen ilmapiirin syntymistä yhteiskunnassa ja lisää homoseksuaaleihin kohdistuvien vakavien tekojen todennäköisyyttä, ei ole myöskään yleisen järjestyksen ja turvallisuuden kannalta hyväksyttävää, valtakunnansyyttäjän määräyksessä mainitaan.

Esitutkinnassa poliisi kuulusteli helmi-maaliskuussa 2020 rikoksesta epäiltyinä Päivi Räsästä sekä Suomen Luther-säätiön johtajaa, joka toimii myös Aamutähti-julkaisun päätoimittajana.

Mies kertoi kuulusteluissa, ettei nähnyt kirjoituksen siirtämisessä verkkosivuille mitään ongelmaa. Hän sanoi arvioineensa tekstin sisältöä teologina ja kristillisen ihmiskäsityksen kannalta.

Päivi Räsänen .
Päivi Räsänen Helsingin käräjäoikeudessa 24.1.2022.

"Lausumien tarkasteleminen kontekstistaan irrallaan on kiellettyä"

Toinen Räsästä vastaan nostettu syyte koski hänen lausumiaan toimittaja Ruben Stillerin juontamassa Yle Puheen radio-ohjelmassa. Joulukuussa 2019 julkaistun jakson nimi oli: "Mitä Jeesus ajatteli homoista?"

Räsänen lausui ohjelmassa muun muassa tutkimusten osoittaneen, että "mahdollinen geneettinen perimä homoseksuaalisuudessa on aika pieni". Räsänen lisäsi ihmisen geeniperimänkin "rappeutuneen" vuosituhansien ja ihmiskunnan historian aikana, joten "se ei ole välttämättä sitä, mitä se on ollut silloin, kun meidät on luotu."

Hän mainitsi poliisille viitanneensa lausunnollaan "tuoreimpiin tutkimuksiin".

Puheista teki poliisille tutkintapyynnön sama henkilö kuin pamfletista.

Tällä kertaa päätöksen tutkinnan lopettamisesta teki toinen rikoskomisario, Teemu Jokinen. Hän johti myöhemmin tapauksen esitutkintaa. Jokinen ei nähnyt, että Räsäsen puheet radio-ohjelmassa antavat aihetta epäillä rikosta.

Jokisen näkemyksen mukaan asiassa ei saatu konkreettista selvitystä siitä, että Päivi Räsänen olisi solvannut homoseksuaaleja tai ketään muutakaan kiihottamisrikoksen tunnusmerkistössa tarkoitetulla tavalla.

Päätöksessään tutkinnanjohtaja myönsi olevan ymmärrettävää, että Räsäsen lausumat voivat kontekstistaan irrotettuna näyttäytyä häiritsevinä, epäasiallisina ja huolestuttavina. Hänen mukaansa lausumien tarkasteleminen kontekstissaan ei kuitenkaan tue rikosepäilyä siitä, että kyse olisi homoseksuaalien panettelusta tai solvaamisesta.

– EIT:n (Euroopan ihmisoikeustuomiostuimen) vakiintuneen tulkintalinjan mukaan yksittäisten lausumien tarkasteleminen kontekstistaan irrallaan on kiellettyä, tutkinnanjohtaja toteaa yhteenvedossaan.

Hänelle Räsäsen lausumat näyttäytyivät sallittuna sananvapauden käyttönä, eikä poliisilla ollut täten asianmukaisia perusteita "rajoittaa Räsäsen sananvapautta esitutkinnan keinoin".

Kolme päivää päätöksen jälkeen valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen kuitenkin määräsi esitutkinnan aloitettavaksi.

Räsästä kuulusteltiin rikoksesta epäiltynä elokuussa 2020. Hän kiisti syyllistyneensä asiassa rikokseen.

Lisäksi poliisilla oli vireillä tutkinta, joka liittyi Räsäsen puheisiin MTV:n Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa. Myös tämän tutkinnan poliisi lopetti. Valtakunnansyyttäjän mukaan poliisi ei ensimmäisessä tutkinnassa edes katsonut kyseistä Yökylässä-ohjelman jaksoa. Sen vuoksi esitutkinta määrättiin uudelleen aloitettavaksi.

Lopulta valtakunnansyyttäjä katsoi, ettei Räsästä ole tässä tapauksessa syytä epäillä rikoksesta.

Niilo Räsänen oli vaimonsa mukana maanantaisessa käsittelyssä Helsingin käräjäoikeudessa. Kuva: Lehtikuva

THL antoi lausunnon homoseksuaalisuudesta

Tutkinnan yhteydessä huhtikuussa 2020 Helsingin poliisi pyysi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta asiantuntijalausunnon siitä, pidetäänkö homoseksuaalisuutta nykylääketieteen mukaan fyysisenä tai psyykkisenä sairautena tai niihin verrattavana häiriönä.

Poliisi tiedusteli THL:lta myös, voiko homoutta luonnehtia lääketieteellisin perustein psykososiaaliseksi kehityshäiriöksi tai perversioksi sekä, onko homouden katsottu aiemmin olleen sairaus tai häiriö.

THL:n vastaus oli selkeä. Sen mukaan homoseksuaalisuutta pidetään nykylääketieteessä osana normaalia seksuaalisuuden kirjoa, eikä sitä voi luonnehtia sairaudeksi tai kehityshäiriöksi.

Mainittujen tapausten lisäksi Päivi Räsästä syytetään myös kesäkuussa 2019 julkaistusta Pride-kulkueeseen liittyvästä twiitistä. Siinä hän muun muassa kyseli, miten "kirkon oppiperusta #Raamattu sopii yhteen sen kanssa, että häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi". Twiittiin hän laittoi kuvan Raamatun Roomalaiskirjeen jakeista, jotka ovat vuosien 1933–1938 käännöksestä.

Twiitistä tehtiin sähköinen rikosilmoitus, joka tuli Helsingin poliisilaitokselle muutama päivä twiitin julkaisemisen jälkeen. Siitä poliisi päätti aloittaa esitutkinnan.

Syytteiden käsittelyä jatketaan Helsingin käräjäoikeudessa 14. helmikuuta.

Lisää aiheesta: