Hyppää sisältöön

Kansanedustajat eivät näe ongelmaa päätöksenteon kolmoisroolissa – perusteluna soten ongelmien välittyminen suoraan eduskuntaan

Aluevaltuustoihin valittiin satakunta kansanedustajaa, jotka toimivat myös kotikuntansa valtuustossa. Tutkija arvioi, että kansanedustajien osallistuminen kunnanvaltuustojen kokouksiin vähenee, kun he suuntautuvat aluevaltuuston työhön.

Yli sata kansanedustajaa istuu nyt kaupunginvaltuuston lisäksi myös aluevaltuustossa. Kuva: Silja Viitala / Yle

Yli sadalla kansanedustajalla on tuoreen aluevaltuutetun paikan lisäksi hoidettavana myös kaupunginvaltuutetun tehtävä.

Lisäksi osa kansanedustajista toimii puolueensa puheenjohtajana ja/ tai hallituksessa ministerinä.

Miten kansanedustajien aika riittää kolmois-, jopa viitosrooliin?

Keskustan kansanedustaja Petri Honkosella on monta rautaa tulessa.

Keskustan kansanedustaja Petri Honkonen. Kuva: Mikko Ahmajärvi / Yle

Honkonen tuli valituksi Keski-Suomen aluevaltuustoon. Hän on myös Saarijärven kaupunginvaltuustossa ja toimii keskustan varapuheenjohtajana.

– Tuumasin ehdokkaaksi asettuessa, että kyllä tämä on ajankäyttöä järkeistämällä ja hyvin suunnittelemalla ihan mahdollista. Pidän näitä sosiaali- ja terveyspalveluja sekä pelastustoimen asioita niin tärkeänä.

Honkosen mukaan kansanedustajille on tärkeää säilyttää tuntuma kuntien arkeen, palveluihin ja talouteen. Sama koskee myös hyvinvointialueita.

– On tärkeää, että hyvinvointialueilla on mukana kansanedustajia, koska silloin viesti ongelmista välittyy suoraan eduskuntaan ja hallitukselle.

Onko vaara, että päätöksenteko keskittyy, kun samat naamat päättävät kolmella tasolla asioista?

Honkonen toteaa arvosteluun, että äänestäjät ovat nyt halunneet valita aluevaltuustoihin tuttuja naamoja kunnista ja eduskunnasta sekä sote-ammattilaisia.

Honkonen pitää ajankäytöllisesti järkevänä sitä, että aluevaltuustot kokoontuvat maanantaisin kuten kunnanvaltuustot kokoustavat jo nyt. Maanantai on varattu kansanedustajille kunnallisten asioiden hoitoa varten

– Myös muiden luottamustehtävissä toimivien kuin kansanedustajien on mietittävä omaa ajankäyttöään. Muissakin ammateissa toimivilla on pieniä lapsia. Eläkeläisellä voi olla enemmän aikaa kuin lapsiperhevaiheessa olevalla päättäjällä.

Honkonen ei ole päättänyt tulevasta alue-tai kuntavaaliehdokkuudesta, mutta hän kallistuu siihen, että on ehdolla vain toisessa vaalissa.

Seuraavat aluevaalit järjestetään kuntavaalien yhteydessä vuonna 2025.

Filatov: Aluevaltuutettuna näkee, miten sote-lakeja pitää korjata

SDP:n kansanedustaja Tarja Filatov. Kuva: Mikko Ahmajärvi / Yle

Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Tarja Filatov on aluevaltuutettu Kanta-Hämeen hyvinvointialueella ja Hämeenlinnan kaupunginvaltuutettu.

– Ajan riittävyys on ihan oikea kysymys. Jokainen meistä joutuu priorisoimaan aika voimakkaasti ajankäyttöään. Jos on rivivaltuutettu, kokouksia ja seminaareja on aika harvoin. Jos on kaupunginhallituksessa, valtuuston puheenjohtaja tai lautakunnan puheenjohtaja, tehtävä on aika paljon raskaampi.

Filatov on samoilla linjoilla kuin Honkonen. Kansanedustajan on hyvä olla aluevaltuustossa nyt kun hyvinvointialueita rakennetaan.

– Olemme olleet rakentamassa tätä lainsäädäntöä, joilloin on helpompi hahmottaa, mitä hyvinvointialueita vaaditaan. Uskon, että kansanedustajien panoksesta on hyötyä myös muille valtuutetuille. Kausi on alkuun vähän lyhyempi, mutta jos näin jatkuisi kymmenen vuotta, sitten voi kysyä, riittävätkö voimat.

Filatov näkee myös synergiaetua siinä, että kansanedustaja on mukana päätöksenteossa useammalla tasolla. Hänen mukaansa isoissa uudistuksissa joudutaan väistämättä tekemään korjausliikkeitä matkan varrella.

– Kaupungin tasolla näkee, miten ne kansanedustajien säätämät lain toimivat käytännössä. Olen ollut myös poissa valtuustosta välillä ja huomasin, että käytännön kosketus lakien ongelmakohtiin oli aika ohut. Valtuustossa kuuli tämän viestin selkeämmin ja sama koskee nyt sosiaali- ja terveysasioita hyvinvointialueilla.

Filatov pitää kolmessa roolissa toimimista välivaiheena. Filatov sanoo, ettei hän aio olla ehdolla molemmissa vaaleissa seuraavalla kerralla. Sote-asioiden osaaja näkee aluevaaliehdokkuuden itselleen luontevampana.

Hyrkkö: Alueille luotava alussa fiksut rakenteet ja käytännöt

Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö. Kuva: Mikko Ahmajärvi / Yle

Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö valittiin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon ja hän on myös Espoon kaupunginvaltuutettu.

Hyrkkö kertoo, että on paneutunut sosiaali- ja terveyskysymyksiin.

– Olen punninnut hyvin tarkkaan, mihin oma aika riittää ja missä asiantuntemukseni on. Kuntapolitiikan ykköstehtäväni on Espoon hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan puheenjohtajuus. Sote-asiat tulevat siirtymään ensi vuoden alusta hyvinvointialueille, joten on luontevaa mennä mukana.

Muutos tarkoittaa myös, että kunnanvaltuutetun työmäärä vähenee. Intensiivisin työ tullaan tekemään hyvinvointialueiden aluehallituksessa ja -lautakunnissa. Hyrkkö haluaa tuoda kokemuksensa hyvinvointialueen pystyttämiseen.

– On tärkeää, että alussa saadaan luotua fiksut rakenteet ja käytännöt alueille. Siellä tarvitaan paitsi sote-osaamista myös monipuolista politiikan osaamista. Kuntatason ja valtakunnan toiminnan ymmärtämisestä on myös hyötyä, kun rakennetaan yhteistyön muotoja kuntien ja valtion suuntaan.

Hyrkkö sanoo, ettei hän ole vielä pohtinut, onko hän seuraavalla kerralla molemmissa vaaleissa ehdokkaana. Hyrkkö kertoo kannattaneensa sitä, että luottamustehtävät olisi laissa rajattu kahteen kolmesta tasosta.

Hämmentääkö äänestäjiä se, että samat ihmiset ovat ehdolla monissa vaaleissa? Hyrkkö sanoo saaneensa vahvan luottamuksen aluevaaleissa omalla alueellaan.

Tästä voi Hyrkön mukaan päätellä, että äänestäjät eivät ole pitäneet useaa roolia ongelmana.

Tutkija: Poliittisesti viisasta istua aluevaltuustossa

Valtio-opin emeritusprofessori Heikki Paloheimo. Kuva: Lassi Lähteenmäki / Yle

Pitkän linjan politiikan tutkija, valtio-opin emeritusprofessori Heikki Paloheimo arvioi, että kansanedustajien osallistuminen kunnanvaltuustojen kokouksiin vähenee, kun he suuntautuvat aluevaltuuston työhön.

Paloheimon mukaan valtakunnantason poliitikkojen kannattaa olla aluevaltuustoissa nyt kun siellä rakennetaan uutta hallinnon tasoa. Hallituspuolueiden kansanedustajat haluavat varmasti myös osallistua päätetyn sote-mallin toimeenpanoon.

– On hyvin tärkeää osallistua päätöksentekoon alussa, kun perusasetelmat viritetään ensimmäinen kolmivuotiskautena. Alkava kausi tulee olemaan myös aika työläs, kun hyvinvointialueiden perusrakenteita pystytetään.

Paloheimon mukaan on mahdollista, että varavaltuutettujen käyttö tulee lisääntymään kuluvalla vaalikaudella, kun kansanedustajat joutuvat valitsemaan, riittääkö aika sekä alue- että kunnanvaltuustoon.

– Jo nyt monen kansanedustajan osallistuminen oman kunnan valtuuston kokouksiin jää vaatimattomaksi. Erityisesti heidän, jotka ovat vielä ministereitä. Toisaalta samoja tehtäviä on hoidettu kunnassa. Kun ne siirtyvät aluetasolle, kuntatason tehtävät tulevat pienemään.

Tutkijan mukaan hyvinvointialue vastaa suurin piirtein eduskuntavaalien vaalipiiriä, joten kansanedustajien on poliittisesti viisasta olla mukana aluevaltuustoissa.

– Kansanedustajilla tulee olemaan vahva motivaatio aluevaltuustotyöhön tätä kautta. He haluavat pitää kiinni aluevaaleissa äänestäjäjoukosta seuraavia eduskuntavaaleja silmälläpitäen.

Kunnilta häviää myös noin puolet pois nykyisistä rahoista väliportaan tasolle. Paloheimon mukaan tämäkin lisää kansanedustajien halua osallistua päätöksentekoon aluevaltuustoissa.

Paloheimolla ei ole vahvaa kantaa siihen, pitäisikö vaalilakiin tehdä muutos, joka rajaisi ehdokkuuden tai toimisen luottamustehtävässä kahteen tasoon.

– Sille on hyviä perusteluita, jotta tehtävät eivät keskittyisi liikaa samoille ihmisille. Pidän todennäköisenä, että seuraavissa aluevaaleissa ne kansanedustajat, jotka ovat myös aluevaltuutettuja, eivät ole enää suuressa määrin kuntavaaliehdokkaina.

Puolueet haluavat toki maksimoida äänisaaliinsa ja valtuutettujen tai kansanedustajien määrän, joten puoluejohtajien tai tunnettujen kansanedustajien ehdokkuus on järkevää niiden näkökulmasta.

Paloheimo muistuttaa, että ihmisten äänestyskäyttäytyminen voi muuttua alun jälkeen. Haluavatko he äänestää samaa ihmistä kunnan- ja aluevaltuustoon sekä eduskuntaan?

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon kello 23 asti.

Lue lisää:

Ylen uutiset aluevaaleista löydät täältä.