Hyppää sisältöön

Helsinki siirsi museoista ja kirjastoista työntekijöitä päiväkoteihin, seurasi älähdys – kysyimme, miten kaupunki vastaa huoleen turvallisuudesta

Päiväkoteihin siirrettyjen kaupungin työntekijöiden rikostaustaa ei ole tarkastettu. Helsingin va. varhaiskasvatusjohtaja Ulla Lehtonen kuitenkin vakuuttaa, että lapsia hoitamaan on valittu huolella tehtävään sopivat henkilöt.

Kun korona on vienyt päiväkotien vakituista henkilökuntaa sairaslomille, keksi kaupunki hoitajapulaan luovan ratkaisun. Kuva: Janne Lindroos / Yle

Helsingin päiväkotien aukipitämiseksi pandemian keskellä on ryhdytty harvinaislaatuisiin järjestelyihin.

Työntekijöitä on nyt siirretty kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalta hoitamaan lapsia, koska päiväkotien oikea henkilöstö ei enää riitä.

Noin kaksikymmentä uutta ihmistä on aloittanut työnsä päiväkodeissa tällä viikolla. Maanantain ja tiistain aikana he saivat perehdytystä. Keskiviikkona he ryhtyivät varsinaiseen työhön noin kahdessakymmenessä eri päiväkodissa.

– Tämä perustuu siihen, että Helsinki on yksi työnantaja. Kaupunki on sitoutunut siihen, että ketään ei lomauteta. Kun kaupungissa joidenkin työntekijöiden työt ovat vähentyneet, on ollut mahdollista auttaa aloja, joilla työvoiman tarve on suuri, kuten varhaiskasvatuksessa, sanoo Helsingin va. varhaiskasvatusjohtaja Ulla Lehtonen.

Jo aiemmin tammikuun aikana kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sisällä on siirretty henkilöstöä päiväkoteihin. Kaupungin 64:stä leikkipuistosta on suljettu kymmenen, ja niistä on siirretty 24 työntekijää varhaiskasvatuksen lakisääteisen toiminnan turvaamiseksi.

Lehtosen mukaan on mahdollista, että koululaisten talvilomaviikkoon helmikuun loppupuolelle mennessä suljetaan vielä joitakin leikkipuistoja, mutta tarkempi suunnittelu on vielä kesken.

Razmyarin twiitti hämmästyttää

Myös kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Nasima Razmyar on kertonut twiitissään, että päiväkoteihin on tullut uusia työntekijöitä muun muassa kirjastoista ja hallinnosta. Hänen mielestään kirjastoammattilaiset ovat avuksi esimerkiksi lukuhetkissä.

Razmyarin twiitti on herättänyt monia hämmentyneitä kommentteja siitä, että muiden alojen ammattilaisia siirretään hoitamaan lapsia.

Yle esitti kymmenen kysymystä va. varhaiskasvatusjohtaja Ulla Lehtoselle, jotta myös vanhemmat saavat tietoa, miten homma toimii käytännössä.

1) Mistä työpaikoista ja mitä ammattia edustavia ihmisiä on siirretty päiväkoteihin?

– Kirjastoista, liikuntapalveluista, kulttuuripuolelta ja museoista monilla eri nimikkeillä olevia henkilöitä. Tarkkaa tietoa kaikista siirtyvien ammattinimikkeistä minulla ei ole.

2) Siirretäänkö ihmisiä lisää näiden 20 henkilön lisäksi?

– Tällä hetkellä ei ole sellaisia suunnitelmia. Nyt näyttää siltä, että pandemia on omikron-muunnoksen osalta rauhoittumaan päin, ja tilanne on siltä osin paranemaan päin.

3) Ovatko siirrot vapaaehtoisia työntekijöille?

– Työntekijöiden kanssa aina keskustellaan tällaisessa tilanteessa henkilökohtaisesti lähiesihenkilön kanssa. Lähtökohta on, että siirtyminen tapahtuu hyvässä yhteisymmärryksessä. Kun puhutaan tällaisista lyhyistä siirroista, jotka meillä tarkoittavat enintään kahdeksaa viikkoa, työnantajalla on mahdollisuus siirtää työntekijä toisiin tehtäviin.

4) Kuinka pitkäksi aikaa siirretyt työntekijät jäävät päiväkoteihin?

– Se, mikä aika tarkalleen ottaen on, jää nähtäväksi. Vain sen verran, mitä me välttämättä tarvitsemme lakisääteiseen mitoitukseen.

5) Miten heidän aiemmat työtehtävänsä hoidetaan, vai ovatko ne tällä hetkellä tarpeettomia?

– Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalta tulee erilaisista palveluista ihmisiä ja tilanteet ovat hyvin erilaisia sen suhteen, miten työt hoituvat siellä. Osittain siellä ovat työtehtävät vähentyneet joissakin palveluissa. Töitä uudelleen organisoimalla on pystytty siirtämään työntekijöitä toisiin tehtäviin.

6) Selvitetäänkö näiden ihmisten rikostausta, kuten lasten ja nuorten kanssa työskenteleviltä pitäisi selvittää?

– Laki ei edellytä rikosrekisteriotteen tarkistamista alle kolme kuukautta kestävissä työsuhteissa. Teemme kuitenkin aina niin myös lyhyissä työsuhteissa, kun kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle palkataan uusi työntekijä. Tässä tapauksessa, kun olemme siirtäneet kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta ihmisiä, olemme tehneet poikkeuksen omaan käytäntöömme, eli toimimme lain mukaisesti. Näissä tilanteissa rikosrekisteriotetta ei ole tarkistettu.

7) Miten heidät perehdytetään työhön?

Heille on järjestetty kahden päivän perehdytys. Maanantaina oli kaikille yhteinen perehdytys. Siinä painotettiin turvallisuutta ja pienen lapsen sensitiivistä kohtaamista. Tiistaina perehdytys tapahtui päiväkodeissa, joihin he menivät töihin. Keskiviikosta alkaen he ovat olleet lapsiryhmän henkilöstömitoituksessa eli varsinaisesti aloittaneet työn varhaiskasvatuksessa.

8) Mitä he käytännössä tekevät päiväkodeissa?

– He ovat ihan lakisääteisessä mitoituksessa lastenhoitajien sijaisina.

9) Millainen vastuu heillä on päiväkotityössä?

– He toimivat lapsiryhmässä, jossa on yleensä kaksi tai kolme työntekijää riippuen siitä, miten ryhmä on muodostettu. Toki näiden työntekijöiden kohdalla katsotaan, että he eivät jää yksin iltapäivällä ja aamulla ryhmän kanssa.

10) Millaiset edellytykset eri toimialoilta siirrettävillä ihmisillä ylipäätään on päiväkotityöhön?

– Siirtyvät henkilöt on katsottu räätälöiden sopiviksi. Keskustelua on käyty lähettävällä toimialalla esihenkilön kanssa, ja meidän toimialamme sisällä on katsottu edellytyksiä. Olen tavannut tällä viikolla sekä näitä työntekijöitä että esihenkilöitä. Oman varhaiskasvatustyökokemukseni kautta minulla on luottavainen olo, että nämä työntekijät ovat sopivia meille. Osalla heistä, kuten liikunnanohjaajilla, on kokemusta lapsista ja nuorista sekä toiminnan ohjaamisesta erilaisille ryhmille.

Voit keskustella aiheesta lauantaihin 29.1.2022 kello 23:een asti.

Aiheesta lisää: