Hyppää sisältöön

Hallinto-oikeus: Tampereen pormestari ei olisi saanut päättää linja-autoliikenteen supistamisesta ensimmäisenä koronakeväänä

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden mukaan kuntalaki ei anna mahdollisuutta siirtää usean kunnan yhteisen joukkoliikennelautakunnan toimivaltaa pormestarille.

Päätökset Tampereen seudun bussiliikenteen keskeytyksistä keväällä 2020 rikkoivat kuntalakia. Kuva: Marko Melto / Yle

Tampereen pormestari Lauri Lyly (sd.) ylitti toimivaltansa keväällä 2020, kun hän päätti Tampereen seudun bussilinjojen liikennöinnin keskeytyksistä koronapandemian vuoksi.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi kaksi pormestarin päätöstä, jotka koskivat joukkoliikenteen supistamista. Hallinto-oikeus antoi ratkaisun 22.12.2021. Lyly ei ole enää Tampereen pormestari.

Hallinto-oikeuden mukaan kuntalaki ei anna siirtää usean kunnan yhteisen toimielimen eli tässä tapauksessa Tampereen seudun joukkoliikennelautakunnan toimivaltaa pormestarille. Toimivallan siirtämistä koskeva kuntalain pykälä koskee vain valtuuston toimivallan siirtämistä.

Tampere ei hae muutosta hallinto-oikeuden päätökseen.

Valittajan mukaan enemmän haittaa kuin hyötyä

Hämeenlinnan hallinto-oikeus yhtyi siis valittajan käsitykseen siitä, että pormestarilla ei ollut kuntien yhteisen toimielimen toimivaltaan kuuluvassa asiassa päätösvaltaa.

Valittaja katsoi, että pormestarin päätöksistä kuntalaisille ja muille palvelujen käyttäjille aiheutunut haitta ei ollut oikeassa suhteessa tavoiteltuun hyötyyn.

Valittaja perusteli tätä muun muassa sillä, että yhteiskunnan kannalta kriittisissä toiminnoissa työskentelevien henkilöiden pääsy työpaikalleen saattoi estyä tai hankaloitua. Lisäksi lisääntyneen kuormituksen vuoksi turvavälien säilyttäminen linja-autoissa oli hankalaa.

Tampere vetosi poikkeusoloihin

Valittaja teki keväällä 2020 oikaisuvaatimuksen, jossa hän vaati, että pormestarin päätökset joukkoliikenteen supistamisesta kumotaan. Tampereen kaupunginhallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi myös tämän kaupunginhallituksen tekemän hylkäyspäätöksen.

Kaupunginhallitus perusteli hylkäystään sillä, että Tampereen seudun joukkoliikennelautakunnan toimintaan sovelletaan myös Tampereen kaupungin häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntöä.

Johtosäännön mukaan häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa pormestari voi käyttää normaaliolojen johtosääntöjen määrittelemästä toimivallasta poiketen päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi.

Kaupunginhallitus oli ottanut johtosäännön käyttöön koronapandemian vuoksi 16.3.2020.

Liikennöinti keskeytyi osalla bussilinjoista

Ensimmäisenä koronakeväänä Tampereen silloinen pormestari Lauri Lyly teki päätöksen, jonka perusteella liikennöinti keskeytettiin vuoden 2020 maalis-huhtikuun aikana osalla Tampereen seudun bussilinjoista. Lisäksi kesäaikatauluihin siirryttiin poikkeuksellisesti jo 11. toukokuuta.

Pormestarin päätöksiä perusteltiin muun muassa sillä, että koronavirusepidemian vuoksi maaliskuussa 2020 annetut valtioneuvoston päätökset ja suositukset olivat vähentäneet joukkoliikenteen matkustajamääriä ja lipputuloja noin 70 prosenttia muutamassa päivässä 16.3.2020 alkaen.

Menojen vähentämiseksi joukkoliikenteen palveluryhmä oli nopealla aikataululla neuvotellut sopimusliikennöitsijöiden kanssa liikennöinnin keskeyttämisestä niillä linjoilla, joiden matkustus oli loppunut lähes kokonaan tai linjan palvelemalle reitille oli tarjolla vaihtoehtoja.

Seuraava Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokous olisi ollut 29.4.2020, eli kolme viikkoa pormestarin tekemien päätösten jälkeen.