Hyppää sisältöön

Vanhankaupunginkosken pato aiotaan purkaa Helsingissä – vastakkain ovat vaelluskalat ja juridiset pykälät

Vanhankaupunginkoski on maisemallisesti arvokas alue. Vantaanjoki voisi olla vaelluskaloille hyvä kutupaikka, mutta nyt ne eivät pääse padosta ohi.

Vanhankaupunginkosken padon purkamista ryhdytään selvittämään Helsingissä, linjasi kaupunkiympäristölautakunta tänä iltana päätöksessään. Kuva: Silja Viitala / Yle

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päätti tämänpäiväisessä kokouksessaan (siirryt toiseen palveluun) esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki ryhtyisi tarvittaviin toimiin Vanhankaupunginkosken padon purkamiseksi.

Lautakunta käsitteli asiaa Emma Karin (vihr.) ja 17 muun helsinkiläisvaltuutetun allekirjoittaman aloitteen takia. Siinä vaadittiin, että kaupunki ryhtyy suunnittelemaan Vanhankaupunginkosken padon purkamista joko kokonaan tai osittain. Kari teki aloitteen siis Helsingin kaupunginvaltuutettuna, ei ympäristöministerinä.

Lautakunta esittää, että padon purkamisesta tehdään tarvittavat selvitykset ja suunnitelma, jonka avulla padon purku voidaan toteuttaa hallitusti. Suunnitelmassa pitää huomioida tekniset, juridiset ja taloudelliset reunaehdot sekä vaikutukset Vantaanjoen vesiekosysteemiin, luontoarvoihin, veden pintaan, vesitasapainoon sekä arvokkaan alueen kulttuuriympäristöön ja sen historiallisiin arvoihin.

Suunnitelmassa tulee lisäksi arvioida sitä, kannattaako pato purkaa kokonaan vai osittain.

Lisäksi vaikutukset eri kalakantoihin tulee arvioida tarkkaan, aloitteessa esitetään. Aloitteen mukaan Vanhankaupunginkosken länsihaaran pato estää merkittävästi vaelluskalakantojen elpymisen eivätkä kaikki kalat löydä itähaaralle. Vantaanjokeen toivotaan nousevan esimerkiksi uhanalaista villiä meritaimenta.

Helsinki on käynnistämässä toimenpiteitä Vanhakaupunginkosken itähaaran kalatien kunnostamisesta, ja päätöksen mukaan padon purkamisen vaikutukset itähaaraan pitää nyt arvioida.

Suunnitelmassa pitää tuoda esiin lisäksi padon purkamisen kustannukset ja hyödyt. Perusselvitykset padosta pitäisi tehdä niin, että vuoden päästä olisi ratkaisuehdotukset ja aikataulu selvillä kaavatyön pohjaksi.

Padon purkamisen oikeudellisista edellytyksistä tehtiin selvitys vuonna 2016 (siirryt toiseen palveluun), tuolloinkin valtuustoaloitteen jälkeen. Tuon selvityksen mukaan padon purkaminen ei ole mahdollista.

Päätös padon purkamisesta syntyi kaupunkiympäristölautakunnassa äänin 12-1.

Voit keskustella Vanhankaupunginkosken padosta keskiviikkoon 2.2. kello 23:een asti.

Lue myös:

.
.