Hyppää sisältöön

Naapuriapu ja yhteistyö parantavat kylien turvallisuutta – kysy yksin asuvalta ikäihmiseltä, onko kaikki kunnossa

Haminankylän asukkaat pohtivat kylänsä riskejä ja haasteita Hausjärvellä. Kylä on osa uutta hanketta, jolla luodaan pohjaa kyläturvallisuudelle koko Suomessa.

Haminankylä Hausjärvellä kehittää kylänsä turvallisuutta ja jakaa kokemuksiaan muille kylille. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Valtteri-myrskyn jälkeisenä aamuna Haminankylän Nuorisoseuran puheenjohtaja Markku Juhola pistäytyi postinhakumatkallaan naapurissa kysymässä yksin asuvalta ikäihmiseltä, onko kaikki kunnossa.

Naapurien huomioiminen yksi pieni esimerkki, jolla pienissä kylissä asuvien ihmisten turvallisuutta voidaan parantaa.

Ikääntyvä väestö kaipaa turvaa

Haminankylä on mukana Suomen Kylät ry:n Kyläturvallisuus 2025 -hankkeessa, jossa kehitetään kyläyhteisöjen ja kylien asukkaiden turvallisuusosaamista ja kykyä vastata turvallisuushaasteisiin. Saadut kokemukset auttavat muita kyliä luomaan omia turvallisuussuunnitelmiaan.

– Yksi turvallisuusriski on ikääntyvän väestön yksinäisyys. Kun kotona asumisen edellytykset heikkenevät ja yhteiskunta toivoo, että ihmiset voisivat olla mahdollisimman pitkään kotioloissa, se lisää riskejä, sanoo Markku Juhola.

Toisena esimerkkinä Juhola nostaa tulipalon, josta saatiin ikäviä kokemuksia naapurikylästä. Se vaati nopeaa avun järjestämistä. Myös loukkaantumiset vaikkapa kaatumisen seurauksena vaativat pikaista apua.

Kesäasukkaat ovat kylien voimavara

Maalla asuminen korostaa naapuriavun ja yhteistyön merkitystä. Markku Juhola uskoo, että kylillä auttamisen halu on hyvällä tasolla. Siitä on saatu osviittaa viimeisen kahden vuoden aikana, kun korona on lisännyt avun tarvetta ja sen antamista kauppareissuineen.

Vaikka maalla talot olisivat kaukana, ihmiset ovat lähellä. Kuva: Ville Välimäki / Yle

– Toivon, että tällainen toisista huolehtiminen ja välittäminen jatkuu. Jos sitä ei ole, se heikentää maalla asumisen mahdollisuuksia, sanoo Juhola ja muistuttaa entisajan talkoohengestä, jossa apua saadaan ja vastavuoroisesti annetaan.

Juhola muistuttaa, että viranomaiset järjestävät koteihin paljon apua, mutta kaikkeen ei sielläkään voimavarat riitä.

Myös kesäasukkaat on tärkeä saada mukaan yhteistyöhön.

– Kesäasukkaat ovat kylien voimavara ja uskon, että heillä on paljon annettavaa. He voivat tuoda asioihin laajempialaista näkemystä. Toisaalta heidän intressissään on se, että kylä on turvallinen ja heidän vapaa-ajan asunnollaan kaikki säilyy hyvin heidän poissa ollessaan.

Viranomaisapu voi viipyä

Myös Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelutoimiston varautumisen ja turvallisuuden projektiasiantuntija Ari Saarinen liputtaa yhteistyön merkitystä.

– Se vaatii sitä, että yhdessä suunnittelemme, harjoittelemme ja toimimme, jos tilanne sitä vaatii.

Saarinen sanoo, että viranomaiset tuntevat hyvin oman maakuntansa kylät. Toimintaa parantaa se, jos myös ihmiset tulevat tutuiksi ja etukäteen on katsottu kokoontumispaikka, jossa voidaan tarvittaessa toimia. Sellainen paikka voi olla kylätalo tai jos sellaista ei ole, jonkun kyläläisen talo.

– Sitä kautta asukkaat saavat lisää tietoa tilanteesta ja tarvitsemaansa apua. Samalla viranomaiset saavat asukkailta tietoa, mitä kylällä tapahtuu. Tilannekuva paranee kaikilla, kun on valmiina yhdessä sovittu paikka.

Saarinen korostaa ihmisten omatoimisuutta ja naapurien auttamista etenkin pitkäkestoisissa tilanteissa, kuten sähkökatkoissa ja onnettomuustilanteissa.

– Jos avuntarvitsijoita on samaan aikaan paljon laajalla alueella, viranomaisen antaman avun saannissa voi olla viivettä. Sen vuoksi tarvitaan omatoimista varautumista ja naapuriapua. Maaseudulla kyllä pärjätään yleensä hienosti, mutta ainahan eteen voi tulla uusia ja yllättäviä tilanteita ja siksi on hyvä niitä varten harjoitella.

Varautuminen parantaa turvallisuutta

Poikkeavien tilanteiden varalta Ari Saarinen kehottaa jokaista tarkistamaan, mitä kotoa löytyy jo valmiiksi ja onko varautumisessa jotain puutteita.

Kyläturvallisuushankkeessa ovat mukana Suomen Kylät ry:n lisäksi kyläyhteisöt, pelastuslaitos, poliisi ja kunnat. Suomessa on 19 maakunnallista kyläyhdistystä ja noin 3 900 paikallista kylä- ja kaupunginosayhdistystä sekä kylätoimikuntaa.

Haminankylän nuorisoseura järjestää torstaina kello 18 alkaen kyläturvallisuusillan Kotipirtillä Haminankylässä. Tapahtumaan voi osallistua niin paikan päällä kuin etäyhteyden avulla.