Hyppää sisältöön

Käräjäoikeus hylkäsi Veijo Baltzarin syytteet törkeästä ihmiskaupasta ja seksuaalirikoksista – Baltzar on tyytyväinen tuomioon, syyttäjä yllättyi

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi kaikki syytteet. Oikeus piti syyttäjän esittämää näyttöä riittämättömänä. Syyttäjä on ilmoittanut tyytymättömyyttä tuomioon.

Veijo Baltzar on tunnettu kirjailija ja kulttuurivaikuttaja. Baltzar kiisti poliisitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä syyllistyneensä rikoksiin. Baltzar kuvattiin Helsingin käräjäoikeudessa viime maaliskuussa. Kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva

Helsingin käräjäoikeus on hylännyt kaikki kirjailija ja kulttuurineuvos Veijo Baltzaria vastaan nostetut syytteet.

Käräjäoikeuden mukaan on jäänyt näyttämättä, että Baltzarin tarkoituksena olisi ollut saattaa hänen luonaan asuneita tai oleskelleita naisia pakkotyöhön, seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi taikka muihin ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin.

Käräjäoikeuden mukaan näyttöä ei ole siitä, että naisia olisi vaadittu tekemään työtä rangaistuksen uhalla tai tekemään edes työtä, johon naiset eivät olleet vapaaehtoisesti tarjoutuneet.

Käräjäoikeus on hylännyt myös Baltzariin kohdistetut toissijaiset syytteet kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä.

Käräjäoikeus hylkäsi myös kahta naista vastaan nostetut syytteet avunannosta ihmiskauppaan sekä kaikkia kolmea syytettyä kohtaan esitetyt korvausvaatimukset.

Ihmiskaupan kohteena oli syytteiden mukaan seitsemän suomalaista naista, jotka olivat tekoaikoina 15–36 vuotiaita. Osaan heistä kohdistui syytteiden mukaan myös seksuaalirikoksia.

Siivoaminen ja teatteritoiminta ei ollut työtä

Oikeuden mukaan osa naisista on tehnyt yhdistysten hallinnointiin liittyviä töitä ja osallistunut Baltzarin kaupallisiin teatteriproduktioihin näyttelijöinä ja joinain vuosina myös tuotannossa.

Joillakin naisilla oli työsopimuksia, joissa työnantajana on ollut Baltzarin hallinnoima yhdistys.

Käräjäoikeus on katsonut, että muina aikoina kyse ei ole ollut työsuhteesta naisten ja Baltzarin välillä.

Käräjäoikeuden mukaan teatteritoiminnassa mukana olo ei ole ollut työtä, josta olisi tullut maksaa palkkaa näyttelemisen taikka teatterin tuotantoon osallistumisesta.

Osa naisista oli siivonnut ja remontoinut Baltzarin hankkimia mökkejä ja asuntoja, joissa he ovat asuneet. Kotona tehdyn siivouksen osalta käräjäoikeus on katsonut, että kyse ei ole ollut työsuhteesta.

Osa naisista oli joinain vuosina luovuttanut Baltzarille takaisin valtaosan palkastaan.

Oikeuden mukaan naiset eivät olleet riippuvaisia Baltzarista eikä Baltzar ottanut heitä määräysvaltaansa tai värvännyt heitä vaikka he asuivat hänen kanssaan.

Suljettujen ovien takana järjestetty oikeudenkäynti herätti paljon huomiota. Käräjäoikeus pohti tuomiossa sitä, onko uutisointi voinut vaikuttaa asianosaisten ja todistajien kertomuksiin ja muistikuviin. Kuva käräjäoikeudesta joulukuussa 2020. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Syyllisyydestä seksuaalirikoksiin jäi varteenotettava epäily

Pääasiallinen näyttö epäillyissä seksuaalirikoksissa perustui naisten kertomuksiin.

Epäiltyjä seksuaalirikoksia koskevien kertomusten tueksi ei käräjäoikeuden mukaan ole esitetty riittävästi muuta näyttöä tai kertomuksen luotettavuutta muutoin tukevia seikkoja kertomusten virheettömyyden varmistamiseksi ja rikoksen syyksilukemiseksi.

Koska Baltzarin syyllisyydestä seksuaalirikoksiin on jäänyt varteenotettava epäily, syytteet on hylätty.

Baltzarin yhteisössä oli väkivallan uhkaa

Käräjäoikeus on myös katsonut jääneen näyttämättä, että Baltzarin toiminnassa olisi ollut kyse lahkonomaisista olosuhteista taikka pahamaineisesta kultista.

Oikeuden mukaan naisten kertomukset ovat kuitenkin sisältäneet piirteitä, jotka asiassa kuultujen asiantuntijoiden mukaan sopivat pahamaineiselle kultille annettuihin määritelmiin.

– Asiantuntijoiden kertomusten taikka lausuntojen perusteella ei ole suoraan voitu todeta, ovatko vastaaja ja asianomistajat eläneet pahamaineisessa kultissa taikka lahkonomaisissa olosuhteissa, toteaa käräjäoikeus tuomion julkisessa selosteessa.

Osa naisista asui Baltzarin kanssa Tammisaaressa vielä marraskuussa 2019 kun poliisit tekivät Baltzarin taloon kotietsinnän. Kuva: Yle / Patrik Rosström

Käräjäoikeuden mukaan yhteisössä on tiettynä ajanjaksona ollut fyysisen väkivallan uhkaa.

Baltzar on lyönyt avokämmenellä ainakin kerran kahta naista. Baltzar on julkisen selosteen mukaan kertonut kohdistaneensa väkivallan uhkaa, "psykologista opetusvaaraa", muun ohella kahteen naiseen syksyllä 2017.

Käräjäoikeuden mukaan näyttämättä on jäänyt, että Baltzar olisi enemmälti kohdistanut naisiin väkivaltaa taikka jatkuvaa henkisen väkivallan uhkaa.

Oikeus on katsonut, että Baltzar on jollain tasolla säännellyt joidenkin naisten pukeutumista ja puhelimen käyttöä työaikana sekä joinain vuosina televisiosta katseltavia ohjelmia ja nukkumispaikkoja.

Käräjäoikeuden mukaan näyttämättä on kuitenkin jäänyt, että Baltzar olisi alistanut naisia.

Baltzar on "tavattoman helpottunut ja tyytyväinen"

Baltzarin asianajaja Jussi Sarvikivi sanoo, että Baltzar on "tavattoman helpottunut ja tyytyväinen" päätökseen.

– Ainoa asia, minkä hän toivoi, että minä välitän hänen sanomanaan on se, että tämä tuomio on palauttanut tai vahvistanut hänen uskoaan suomalaiseen oikeusjärjestelmään. Se on ollut koetuksella pitkän prosessin aikana.

– Vaikka lopputulos olisi ollut mikä tahansa, en tiedä, onko tässä voittajia tai häviäjiä. Hänen kannaltaan maine on ainakin osittain mennyt.

Asianajaja Jussi Sarvikivi sanoo, että oikeudenkäynti on koetellut Baltzarin luottamusta oikeusjärjestelmää kohtaan. Kuva: Yle/ Christoffer Gröhn

Sarvikiven mukaan juttu ja syytteet ovat poikkeuksellisia.

– Yksi oikeudessa käsitelty asiantuntijalausunto lausunto on julkinen. Siinä on pohdittu sitä, että millainen vaikutus on sillä, että mediassa kirjoitellaan kovasti vanhasta jutusta. Omat muistikuvat saattavat sekoittua muiden kertomuksiin.

Baltzar harkitsee korvausten hakemista myöhemmin. Sarvikiven mukaan mahdollisten korvausten hakeminen on ajankohtaista sitten, kun tuomio on lainvoimainen.

– Katsotaan nyt ensin, aikovatko syyttäjät tai asianomistajat viedä tätä asiaa eteenpäin. Jos lainvoimainen tuomio on edelleen kaikki syytteet hylkäävä, niin rupeamme keskustelemaan korvauksista.

– Kun kyse on vapauden menetyksien johdosta maksettavista korvauksista, yksi korottava tekijä on asian ympärillä käyty rummutus julkisuudessa.

Tuomio yllätti syyttäjät täysin

Syyttäjät ilmoittivat heti tuoreeltaan tyytymättömyyttä tuomioon.

Erikoissyyttäjä Mikko Sipilä sanoo, että käräjäoikeuden tuomio yllätti syyttäjät.

– Olimme aika vakuuttuneita siitä, että kaikki syytteet hyväksytään. Yllättävää oli se, että kaikki syytekohdat niin ihmiskauppa- kuin seksuaalirikoksia koskien hylättiin täysin. Käräjäoikeus on meidän mielestämme arvioinut esitetyn näytön väärin.

Syyttäjien mielestä näyttö oli riittävä. Sipilän mukaan perusongelma on se, että kyse on pitkästä ajasta ja ihmisten kertomusten luotettavuudesta.

– Kyse on lähinnä siitä, ketä uskotaan. Onko se yksi, joka sanoo yhtä vai seitsemän plus joitakin kymmeniä todistajia, jotka sanovat toista.

– Oli myös satoja kirjallisia teknisiä todisteita, mutta käräjäoikeus katsoi, että ne eivät riittävästi tue asianomistajien kertomuksia.

Sipilän mukaan on vaikea uskoa, että syyttäjät pystyisivät hankkimaan mitään erityistä lisänäyttöä tai sitä olisi saatavilla, koska tapahtumista on kulunut vuosia.

Erikoissyyttäjä Mikko Sipilä uskoi, että käräjillä esitetty näyttö olisi riittänyt tuomitsemiseen. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Käräjäoikeus kuuli naisten lisäksi 54 todistajaa ja kaksi asiantuntijatodistajaa ja otti vastaan noin 400 kirjallista todistetta.

– Käräjäoikeus on pohtinut asiassa, onko asianosaisten keskenään ja todistajien kanssa käymät keskustelut, todistajien keskinäiset keskustelut sekä asiasta uutisointi voinut vaikuttaa kertomuksiin ja muistikuviin, todetaan tuomion julkisessa selosteessa.

– Huomiota on tällöin kiinnitetty myös siihen, ovatko kerrotut havainnot ja kokemukset omakohtaisia, kertomusten yksityiskohtaisuuteen ja yhdenmukaisuuteen muuhun näyttöön nähden.

Syyttäjä vaati 10 vuoden vankeusrangaistusta

Syyttäjä vaati Veijo Baltzarille seitsemään naiseen kohdistuneista rikoksista vähintään 10 vuoden vankeusrangaistusta.

Syyttäjä katsoi törkeiden ihmiskaupparikosten ja lukuisten seksuaalirikosten tapahtuneen Helsingissä, Kuopiossa, Raaseporissa ja Rautalammilla elokuusta 2004 alkaen aina marraskuuhun 2019 asti.

Syyttäjän mukaan Baltzar värväsi tyttöjä ja nuoria naisia pyörittämäänsä teatteritoimintaa ja asumaan luonaan.

Syyttäjä katsoi, että osan uhreista Baltzar värväsi painostamalla yhteisöönsä ja hyödynsi uhrien turvatonta tilaa ja riippuvaista asemaa

Uhreja käytettiin syyttäjän mukaan seksuaalisesti hyväksi ja he joutuivat pakkotyöhön ja ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin.

Baltzar oli vuoden tutkintavankeudessa

Baltzar kiisti esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä syyllistynyneensä rikoksiin. Hän oli rikosepäilyjen vuoksi tutkintavankeudessa lähes vuoden.

Puolustus sanoi oikeudessa, että Baltzar tarjosi teatteritoiminnassa mukana olleille naisille perheenomaiset olosuhteet eikä käyttänyt heitä hyväksi millään tapaa.

Joulukuussa 2020 alkanut ja yli puoli vuotta kestänyt oikeudenkäynti oli kokonaan salainen. Oikeus päätti jo oikeudenkäynnin alussa salata asianomistajien henkilöllisyydet joulukuuhun 2080 asti.

Käräjäoikeuden tuomio on sovellettuja lainkohtia, tuomiolauselmaa ja asiasta laadittua julkista versiota lukuun ottamatta pidettävä salassa 60 vuotta.

Baltzar on tunnettu kirjailija ja kulttuurivaikuttaja. Hänen tuotantoonsa kuuluu lukuisia romaaneja, näytelmiä ja runoteoksia sekä kuvataidetta.

Lue myös aiemmat jutut:

.
.