Hyppää sisältöön

Erilaisia avustuskeräyksiä on polkaistu nyt paljon pystyyn – lue, miten tunnistat keräyksen laillisuuden ja voit aloittaa sellaisen itsekin

Rahankeräys on luvanvaraista. Luvan myöntää Poliisihallitus, enintään 10 000 euron pienkeräyksissä poliisi.

Puhelinmaksupalvelut, esimerkiksi MobilePay, on yksi tapa kerätä rahaa. Poliisin mukaan palvelun kautta tullut raha tulee tilittää varsinaiselle rahankeräystilille, jos se ei ole suoraan liitetty siihen. Arkistokuva. Kuva: Yle/Björn Udd

Ihmisten auttamishalu on korkealla, joten ukrainalaisten auttamiseen on syntynyt erilaisia kanavia. Lahjoittaminen on turvallista, kun muistaa, että rahan kerääminen on luvanvaraista. Luvan myöntää Poliisihallitus, pienemmissä keräyksissä poliisi.

Poliisihallituksessa luvanhakijoiden taustat tarkastetaan keräyksen luotettavuuden takaamiseksi ja avun perillemenon varmistamiseksi. Luvanhakijan taustoista tarkastetaan pääasiallista päätösvaltaa käyttävien henkilöiden taustat, jotka voivat vaikuttaa rahankeräyksen luotettavuuteen.

– Ehdottomia esteitä ovat, jos hakijan lakisääteisessä toimielimessä tai tosiasiallista päätösvaltaa käyttävällä on enintään viiden vuoden ajalta lainvoimainen vankeusrangaistus tai enintään kolmen vuoden takaa sakkorangaistus jostakin sellaisesta rikoksesta, joka vaarantaa rahankeräyksen luotettavuuden, sanoo ryhmäpäällikkö Pauliina Päivinen Poliisihallituksesta.

Käytännössä lupaan vaikuttavien tuomioiden taustalla ovat yleensä talousrikokset. Lupaa ei myönnetä, jos rahankeräyksen luotettavuus vaarantuu tai tuomio heikentää luottamusta siihen, että keräyksen tarkoitus toteutuu.

– Emme tarkasta konkurssi- tai ulosottotietoja, mutta oikeushenkilö eli luvanhakija ei voi olla maksukyvytön, Päivinen sanoo.

Oikeushenkilö on juridinen termi, ja se tarkoittaa esimerkiksi erilaisia yrityksiä, yhdistyksiä tai säätiöitä.

Hakemusten käsittelyn yhteydessä arvioidaan myös, kykenevätkö luvan saaneet tahot käytännössä toimittamaan avun perille.

Poliisihallituksen mukaan tällä hetkellä etusijalla ovat sellaiset lupahakemukset, joissa käyttötarkoituksena on konfliktitilanteista kärsivien auttaminen.

– Priorisointi voi hetkellisesti viivästyttää muiden rahankeräyslupaa hakevien käsittelyaikoja.

Pienkeräyksistä riittää ilmoitus poliisille

Pienemmistä, enintään 10 000 euron keräyksistä sen sijaan on tehtävä ilmoitus kerääjän kunnan poliisilaitokselle. Ilmoitus on tehtävä vähintään viisi arkipäivää ennen keräyksen aloittamista. Pienkeräyksiä voi järjestää enintään kaksi kertaa vuodessa.

Yksittäinen luonnollinen henkilö ei voi rahankeräyslain mukaan kerätä rahaa vastikkeetta, vaan mukana on oltava vähintään kaksi muuta luonnollista henkilöä. Oikeudellisessa kielessä luonnollisella henkilöllä tarkoitetaan ihmistä.

– Pienkeräys voi kestää enintään kolme kuukautta, ja pienkerääjän on itse katkaistava keräys välittömästi, kun maksimisumma on saavutettu, Päivinen sanoo.

Pienkeräyksen tuotto voidaan käyttää myös muuhun kuin yleishyödylliseen tarkoitukseen.

Poliisi on varoittanut epärehellisistä rahankeräyksistä

Viime perjantaina poliisi varoitti epärehellisistä rahankeräyksistä ja kehotti tekemään lahjoitukset ensisijaisesti rahankeräysluvan saaneiden tahojen kautta.

– Kriisitilanteessa laillisten keräysten rinnalle ilmaantuu myös epärehellistä toimintaa. Lahjoittajana varmistaa parhaiten, että annettu raha ja hyvä tahto menevät perille, kun varmistaa, että kerääjällä on asianmukainen lupa, ryhmäpäällikkö Pauliina Päivinen sanoo.

Laillisen keräyksen tunnistaa siitä, että kerääjä ilmoittaa rahan pyytämisen yhteydessä joko rahankeräysluvan tai pienkeräyksen numeron.

Rahankeräysluvan saaneet tahot löytyvät myös poliisin verkkosivuilta kuukausittain päivittyvästä listasta.

Voit keskustella aiheesta tiistaihin 8. maaliskuuta kello 23:een asti.

Lue seuraavaksi:

.
.